Over XR Magazine

XR Magazine is een online platform en vakblad voor managers en architecten uit het bedrijfsleven en bij de overheid over de praktijktoepassing van Enterprise-, Bedrijfs-, Informatie- en ICT-architectuur, BPM, SOA, ITSM en aanverwante vakgebieden.

Download de XR Magazine brochure

XR Magazine geeft met nieuws, opinies, best practices, checklisten, tips, achtergrondartikelen, interviews en events de meest recente ontwikkelingen uit deze vakgebieden weer.

Ook nieuws, blogs en artikelen over grote ICT- en veranderprojecten in diverse sectoren zoals banken en verzekeraars, bouw, energie, onderwijs, overheid, retail, telecommunicatie, transport, veiligheid, wonen en de zorg waar architectuur een grote rol speelt, krijgen veel aandacht in XR Magazine. Daarnaast wordt er op XR Magazine ook veel aandacht besteed aan de laatste technologie, organisatie en management trends zoals Business Intelligence, Cloud Computing, Open source, SaaS, Virtualisatie, Web2.0, Het Nieuwe Werken en meer.

XR Magazine is voor iedereen en door iedereen. Dat wil zeggen dat iedereen zijn kennis kan delen met de lezers van XR Magazine. De bijdragen van de auteurs zijn vaak pragmatisch van insteek en gebaseerd op de kennis, kunde en ervaring van de auteurs. De auteurs schrijven artikelen en bloggen voor de verschillende doelgroepen: bestuurders, directeuren, managers, bedrijfsarchitecten, ICT-architecten, informatie architecten, technische architecten, consultants, ontwikkelaars, staf- en beleidsmedewerkers, informatiemanagers, beheerders, hoofden business en ICT, programma-managers, projectleiders. XR Magazine slaat een communicatiebrug tussen deze groepen van architectuurbelanghebbenden. En XR Magazine zorgt voor versnelling in het werk van deze doelgroepen. Meteen al na het lezen van de artikelen uit XR kan de inhoud ervan in de praktijk worden gebracht. En met succes!

De meest interessante bijdragen die op de website zijn geplaatst worden maandelijk gebundeld in een editie. Op de website van XR Magazine kunt u de nieuwste en alle voorgaande edities van XR Magazine bekijken en ook alle edities downloaden. Tevens worden deze edities als e-magazine maandelijks in de vorm van een pdf-document naar onze mailinglist verstuurd waar u zich ook voor kunt aanmelden.

Oplage en attentiewaarde

Steeds vaker zijn de artikelen uit XR Magazine het gesprek van de dag op kantoor! XR Magazine verschijnt 10 keer per jaar en wordt gratis verspreid via e-mail naar meer dan 3500 abonnees in Nederland en België. Meer dan 30% van de abonnees bezoekt naar aanleiding hiervan binnen vier uur de XR website en leest het XR Magazine.

Volg XR Magazine

XR Magazine maakt intensief gebruik van sociale media om nieuwe content zo snel mogelijk te verspreiden. Hiervoor maakt XR Magazine o.a. gebruik van Twitter, LinkedIn, NUjij.nl en RSS-feeds.