Nieuwsbericht

Review van NORA 3.0 levert veel reacties op

Tussen 15 juni en 15 augustus heeft de openbare review van het katern “Principes voor samenwerking en dienstverlening” plaatsgevonden. Aan de review hebben respondenten uit vijftien verschillende organisaties deelgenomen.

De personen die de review hebben uitgevoerd geven het katern een ruime voldoende. Toch waren er nog veel suggesties voor het vergroten van de bruikbaarheid van het katern. Het aantal commentaren bedroeg 700 in getal.

De commentaren worden nu verwerkt zodat het katern van voldoende kwaliteit is om te worden aangeboden aan het College Standaardisatie. Dit is een organisatie dat het ministerie van BZK adviseert over het vaststellen van katernen. De bedoeling is dat dit eind 2010 plaatsvindt.

Iedereen die heeft meegewerkt aan het reviewen van het katern krijgt te horen hoe met de commentaren is omgegaan.

Over de NORA

De NORA is de overheidsreferentie architectuur die door de rijksoverheid als richtinggevende referentie architectuur beschikbaar wordt gesteld aan alle organisaties in Nederland.

Lees meer over NORA en haar principes op:

http://www.e-overheid.nl

Bron: www.e-overheid.nl

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.