Nieuwsbericht

Helft medewerkers voelt zich niet gehoord door management

~ 58% heeft idee dat managers niet weten wat ze moeten doen ~

Gouda, 17 januari 2019 – Ruim 46 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich niet gehoord door het management in zijn of haar organisatie. Daarbij lijkt er ook een gebrek aan vertrouwen te zijn. Zo heeft drie op de vijf ondervraagden het idee dat managers niet precies weten wat ze moeten doen. Dit blijkt uit onderzoek van Intermedius onder 1.107 medewerkers en managers.

Managers lijken wel op de hoogte van het feit dat medewerkers het gevoel hebben dat er niet altijd naar ze wordt geluisterd. 42 procent heeft het idee dat medewerkers zich onvoldoende gehoord voelen. Het zou goed kunnen dat managers wel een luisterend oor willen bieden, maar hier geen mogelijkheden toe zien door de inflexibiliteit van de organisatie. Tweederde zegt namelijk dat ze hun bedrijf niet wendbaar genoeg vinden. “Wendbaarheid, of juist het gebrek daaraan, is een essentieel onderwerp, met name voor grote organisaties”, aldus Diane Dros, managing partner bij Intermedius, dat het onderzoek liet uitvoeren in het kader van de Portfoliomanagement Awards. “Het management van deze organisaties zou er goed aan doen dit als strategisch thema op de agenda te zetten. Daarbij is een heldere koers die wordt doorvertaald naar alle lagen van de organisatie belangrijk. Wij zien dat dit bij veel bedrijven niet gebeurt.”

Manager weet het ook niet altijd
Een meerderheid van de medewerkers heeft het gevoel dat managers niet altijd weten wat ze moeten doen. Dit gevoel lijkt bevestigd te worden door het feit dat één op de vijf managers niet precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Mogelijk speelt de gebrekkige informatie die zij ontvangen hier een rol in. 37 procent van hen vindt dat de managementinformatie binnen hun organisatie niet goed op orde is. Dros: “Vandaag de dag is actuele managementinformatie cruciaal. Met name bij corporates ontbreekt vaak informatie over andere bedrijfsonderdelen. Dat ondermijnt goed management en betrouwbaar leiderschap.”

Onvoldoende samenwerking
Het management laat binnen sommige organisaties te wensen over, maar de onderlinge samenwerking kan volgens zowel medewerkers als managers ook een stuk beter. Bijna een derde van de ondervraagden zegt dat er binnen hun organisatie onvoldoende wordt samengewerkt. “We zien in de praktijk dat effectief samenwerken binnen en tussen bedrijven vaak een uitdaging is”, zegt Dros. “Wederzijds begrip hierin is essentieel, maar daar wordt niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Hierdoor blijft iedereen vooral aan zijn eigen belangen denken en is het lastig om een wendbare organisatie te bewerkstelligen.”

Over Intermedius
Intermedius is een implementatie-adviesbureau gespecialiseerd in portfoliomanagement in hybride, Agile en traditionele omgevingen (of combinaties daarvan). Het bedrijf, gevestigd in Gouda, richt portfoliomanagement effectief in met een unieke eigen werkwijze en voert deze uit op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarmee geeft Intermedius organisaties inzicht in hoe zij hun strategische doelen kunnen behalen en stelt zij hen in staat in te spelen op marktveranderingen. Intermedius groeit snel en is onlangs voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot FD Gazelle.

Over de Portfoliomanagement Awards
Het bevorderden van de onderlinge samenwerking, koers houden en het belang van goede managementinformatie zijn de onderwerpen van de cases die in maart kans maken op een prijs tijdens de tweede editie van de Portfoliomanagement Awards.

Over het onderzoek
Intermedius liet dit onderzoek uitvoeren om een beter idee te krijgen van de verhoudingen tussen management en medewerkers binnen organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd onder 526 managers en 581 medewerkers werkzaam in bedrijven met meer dan 11 werknemers. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel of niet op hen van toepassing was. 

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.