Nieuwsbericht

Interoperabiliteit wordt belangrijkste factor om ontwikkeling van smart communities te stimuleren, blijkt uit Juniper Networks-onderzoek onder consumenten in EMEA

~ Consumenten verwachten samenwerking tussen internetproviders en gemeentes op gebied voorlichting en inrichting van smart communities ~

Schiphol-Rijk, Nederland, 12 september 2018 – Juniper Networks, leverancier van geautomatiseerde, schaalbare en veilige netwerken, publiceert vandaag de resultaten van internationaal marktonderzoek* met 2000 Nederlandse respondenten, dat het in samenwerking met YouGov heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat consumenten interoperabiliteit en cyberbeveiliging als cruciale pijlers zien voor de ontwikkeling van ‘smart communities’. Ze vinden deze factoren belangrijker dan aspecten zoals 5G, cloud computing, IoT en automatisering. Deze ‘slimme gemeenschappen’ maken gebruik van informatietechnologie als katalysator voor de transformatie van het beroeps- en privéleven ten aanzien van diverse omgevingen en toepassingsscenario’s. Dit kan variëren van plattelandsdorpjes tot en met megasteden en verband houden met innovaties op het gebied van geautomatiseerd infrastructuurbeheer, omgevingsbewaking, zelfrijdende auto’s, maatschappelijke verandering en informatievoorziening voor - en bescherming van - de lokale bevolking.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 12.000 consumenten in zes landen in Europa, waaronder Nederland, en het Midden-Oosten. Er blijkt ook uit, dat internetproviders en lokale overheden de verbindende schakel vormen bij het ondersteunen, beveiligen en informeren van de bevolking over smart communities. De onderzoeksresultaten geven daarnaast aan dat er hoge verwachtingen worden gekoesterd ten aanzien van smart communities. Tegelijkertijd blijkt dat er nog altijd voorlichting nodig is over manieren waarop specifieke gemeenschappen kunnen profiteren van individuele smart community-projecten.

Smart community-implementaties kunnen diverse voordelen opleveren, maar er is sprake van verschillende kansen voor verschillende groepen. De locatie, omgeving en beschikbare technologie zijn stuk voor stuk van invloed op de impact van een initiatief. Dit blijkt duidelijk uit de verschillen tussen de antwoorden over de potentiële voordelen van smart communities en de omgevingen die daar naar verwachting het meeste baat bij zullen hebben. Dit kan leiden tot verwarring tijdens discussies over smart communities. Daarmee groeit de noodzaak van transparante voorlichting over de voordelen voor de gemeenschap en duidelijkheid ten aanzien van de privacy en beveiliging.

Belangrijkste onderzoeksbevindingen

  • Bijna de helft (46 procent) van de in totaal 2000 Nederlandse respondenten noemde interoperabiliteit als een cruciale succesfactor voor elk smart community-initiatief. Meer dan een derde (35 procent) wees cyberbeveiliging aan als vereiste voor succes. De respondenten kenden deze aspecten een hoger belang toe dan geavanceerde mobiele connectiviteit (23 procent), een internetgebaseerde infrastructuur, d.w.z. de cloud (30 procent), sensoren en verbonden apparaten, d.w.z. het IoT (23 procent) en automatisering op basis van machine learning en kunstmatige intelligentie (18 procent).
  • 25 procent van de Nederlandse respondenten was van mening dat operators en internetproviders de primaire verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor de beveiliging van alle apparatuur, diensten en data binnen een smart community. Één vijfde (20 procent) vond dat deze verantwoordelijkheid bij de gemeente/overheid zou moeten liggen. Samen vertegenwoordigen deze antwoorden bijna de helft van de respondenten. Hieruit blijkt dat er een gezamenlijke aanpak nodig is om voor een succesvolle acceptatie van smart community-projecten te zorgen.
  • Verbeterde toegang tot gemeentelijke diensten en publieke informatie werd als het belangrijkste voordeel gezien door net iets minder dan de helft van de respondenten (47 procent), gevolgd door verbeterde publieke veiligheid en noodhulpdiensten (45 procent), diensten die de kwaliteit van leven verbeteren (33 procent) en milieutechnische verbeteringen (37 procent). 19 procent zei niet te weten welke voordelen een smart community-project zou kunnen opleveren, iets wat op de noodzaak van voorlichting wijst.
  • Gevraagd naar hoe de connectiviteit binnen smart communities zou moeten worden gerealiseerd zei circa een derde van de Nederlandse respondenten (33 procent) dat dit zou moeten worden verzorgd door “een groep operators die gebruikmaakt van gemeenschappelijke standaarden”. Meer dan een kwart (27 procent) zei het niet te weten. Volgens 10 procent zou er sprake moeten zijn van één netwerk dat het eigendom vormt van, en wordt beheerd door de gemeente/overheid.
  • Wat betreft de potentiële uitdagingen rond de implementatie van een smart community-project werden de privacy (42 procent) en beveiliging van informatie en de infrastructuur (32 procent) als de twee belangrijkste punten van zorg aangemerkt.

Ondersteunend citaat
“Smart community-projecten en -initiatieven bezitten het potentieel om geavanceerde technologieën zoals IoT, 5G, multi-cloud en machine learning in te zetten voor het verbeteren en zelfs transformeren van het dagelijkse leven van mensen, en met name inwoners van het platteland en ontwikkelingsgebieden. Uit dit onderzoek blijkt dat consumenten oog hebben voor dit potentieel, maar van mening zijn dat gemeenschappelijke standaarden en beveiliging binnen smart communities centraal moeten staan. Het brede scala aan toepassingsscenario’s en de variatie binnen elk smart community-initiatief wijzen daarnaast op de noodzaak om voor te lichten over de specifieke voordelen en gerust te stellen over potentiële problemen. We zien voor internetproviders volop kansen liggen om een belangrijk deel van de structuur van smart communities voor hun rekening te nemen, ondersteund door gemeentes en de overheid. Het implementeren, verder ontwikkelen en onderhouden van deze projecten is een complexe aangelegenheid. Juniper Networks streeft ernaar om deze complexiteit voor internetproviders terug te dringen met een vereenvoudigde, veilige en geautomatiseerde netwerkinfrastructuur.”
- Tom Ruban, vice president Systems Engineering EMEA bij Juniper Networks

*Marktonderzoek door YouGov Plc in opdracht door Juniper Networks. Alle cijfers zijn van YouGov Plc, tenzij anders aangegeven. De steekproef omvatte in totaal 12.180 volwassenen. Het onderzoek werd online uitgevoerd in de periode van 20 juni t/m 11 juli 2018. De cijfers zijn gewogen en representatief voor volwassenen in elk land (18 jaar en ouder).

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.