Nieuwsbericht

Startschot crossover IT-agrofoodsector en ICT Awards 2018

Meer dan 100 IT-bedrijven, regio Foodvalley gemeenten, Wageningen UR en vele onderwijsinstellingen werken in het ICT Campusprogramma samen aan een bijzondere missie: de crossover tussen IT en de agrofoodsector versterken. Om de samenwerking meer bekendheid te geven, is de campagne 'Taste of IT' van start gegaan. Dit werd bekendgemaakt tijdens de uitreikingen van de FoodValley ICT Awards 2018.

Aanleiding
De regeringsverklaring kabinet Rutte III stelt: “Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mens en dier zal het kabinet de samenwerking in de regio Foodvalley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland.” In deze regio wordt de opdracht voortvarend opgepakt.

Agrofood en IT
Vanuit Midden-Nederland werken overheid, ondernemingen, onderwijs en onderzoekers steeds intensiever samen. Vorig jaar werd een convenant ondertekend om de komende jaren te werken aan de gezamenlijke ambitie hét landelijke ICT Centrum te worden met cross-overs in Food, Health en Tech. Er is inmiddels een scala aan spraakmakende innovaties in de agrofoodsector zichtbaar. Belangrijke driver is de inzet van hoogwaardige IT-toepassingen. Denk aan o.a. Internet of Things, 3D printing, big data en predictive analytics. Hoogwaardige kennis wordt omgezet in toepassingen die zorgen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Startschot
Tijdens deze avond werd het startschot gegeven voor een grootschalige campagne getiteld ‘Taste of IT’. Het doel is om de regio bekend te maken als kennisrijke, innovatieve en aantrekkelijke broedplaats. In de campagne wordt duidelijk welke mooie innovaties, projecten en pilots er al zijn opgezet en de komende jaren gaan komen. De ondertekenaars van de campagne namens de ICT Campus zijn de gemeente Veenendaal, ICT Valley en Wageningen University & Research. Ook de Rabobank tekende mee. Deze partijen slaan de handen inéén om de cross-over Food en IT te versterken. Onder andere via een 24/7 TV-kanaal worden meeslepende IT innovaties in de agrofoodsector gepresenteerd.

Arbeidsplaatsen
Een belangrijke motor achter de campagne Taste of IT is de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er zijn vele honderden onvervulde vacatures. Bedrijven werken daarom samen met HBO- en MBO-opleiders aan bijvoorbeeld de realisatie van maatwerk-trajecten zoals de tweejarige Associate Degree bachelor bedrijfskunde & IT. Ook komt er meer ruimte voor stageplaatsen, werkervaringsplekken en werk-leermogelijkheden. Op dit moment loopt er een groot arbeidsmarktonderzoek gelieerd aan de regionale innovatiemonitor. In de zomer van 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

Partners
Er is een brede vertegenwoordiging van overheid, onderwijs en bedrijfsleven betrokken. Rabobank Vallei en Rijn, ICT Valley, MPrise, DCValley, One4Marketing, Schuiteman, FOV en VNO-NCW, CHE, ROCA12, WUR, Knooppunt Techniek, ICT Campus en gemeente Ede: allemaal omarmen zij de plannen en leveren input voor de campagne Taste of IT.

Awards
Daarnaast werden ICT bedrijven tijdens deze feestelijke avond bekroond met awards in de volgende categorieën. De winnaars zijn:

- Most innovative Software Company of the Year: Prometheus Informatics
- Excellente Services en System Management Companies: FancIT
- Most distinguished Cross-over Food & ICT of the Year: EagleSensing
- Best ICT Start Up of the Year: AgroCares

Over ICT Campus
ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. ICT Campus verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren. ICT Campus geeft een extra impuls aan kennisuitwisseling en –ontwikkeling op het gebied van ICT.

Over ICT Valley
Stichting ICT Valley verbindt en versterkt ICT-bedrijven in de regio Foodvalley, door middel van het delen van kennis en ervaring. Dit geldt voor ICT bedrijven, onderwijsinstellingen en natuurlijk alle ICT professionals die nu in de ICT sector werken.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.