Nieuwsbericht

Grootste succes in jaren Editie 2016 vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer

De achttiende editie van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer, die op 13, 14 en 15 januari jl. in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch plaatsvond, is volgens de organisatie de meest succesvolle editie van de laatste jaren. Een rondgang langs de standhouders leerde dat, op enkele na, er uitsluitend tevreden deelnemers waren.

In tegenstelling tot wat de meeste standhouders dachten –dat er méér bezoekers waren geweest – nam het aantal bezoekers met ruim 10% af: van ruim 16.000 naar ruim 14,1 duizend. Volgens het organiserende HoLaPress Communicatie is de teruggang gemakkelijk te verklaren uit het aantal bezoekers per organisatie, die in de afgelopen jaren terugliep, terwijl er ook duizenden bezoekers in plaats van twee nog slechts één dag naar de vakbeurs kwamen. De bezoekersenquete zal meer uitsluitsel over hun motivering moeten geven.

Met de nieuwe onderdelen, zoals de registratie-app FG2Lead, de kennis- en informatieoverdracht, de mediapartners, de themapaviljoens en de themaroutes zal in de editie 2017 worden doorgegaan. Deze vernieuwingen bleken in de smaak te vallen, ondanks dat sommige onderdelen nog niet bij iedereen bekend waren. Het zijn hoe dan ook veelbelovende toevoegingen, ook voor volgende editie. Daarnaast staat voor de negentiende editie ook een heuse meet & greet op het programma.

De organisatie is erg tevreden over het verloop. Volgens directeur Peter J. Latjes is deze editie precies wat de sector nodig had: “De vakbeurs is natuurlijk al sinds jaar en dag dé jaarlijkse inspiratiebron voor de professionals op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Maar met deze editie kwamen zowel de bezoekers als de deelnemers meer aan hun trekken. Deze eerste groep zag meer deelnemers, terwijl de laatste de bezoekers langer op de beursvloer zag lopen. Gezien de gevolgen van de Kredietcrisis binnen het vakgebied van de afgelopen jaren een fantastische opsteker.”

De herinschrijving voor de negentiende editie, die op 18, 19 en 20 januari 2017 plaatsvindt, is inmiddels een week aan de gang. Volgens de organisatie valt er nog weinig van te zeggen over hoe deze gaat verlopen. Gezien het succes van de afgelopen editie mag voor de negentiende editie een minstens even groot aantal deelnemers verwachte worden. Pas bij de publicatie van de eerste, voorlopige standhouderslijst zal er voor de eerste keer iets over aangegeven kunnen worden.

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.