Nieuwsbericht

Opstelten: Cyberspionage en Zonnestormen worden nieuwe speerpunten

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de ambities van het kabinet op het terrein van de nationale veiligheid.

Het kabinet wil de komende jaren extra inzetten op thema’s als cyberspionage, satellietuitval door een zonnestorm, de aanpak van ‘gewelddadige eenlingen’ en crisis buiten de EU.

De analyse van het scenario over satellietuitval als gevolg van een zonnestorm laat zien dat ook relatief onbekende dreigingen aandacht verdienen. Ook de tijdige detectie van aanvallen op informatiesystemen en van mogelijk ontvreemding van gevoelige gegevens is van groot belang om adequaat en slagvaardig te kunnen handelen.

Het monitoren van informatiesystemen is daarvoor een hulpmiddel, waarbij rekening wordt gehouden met grondrechten zoals de bescherming van de privacy. De rijksoverheid gaat dit jaar uitwerken op welke manier dergelijke monitoring van de nationale ICT infrastructuur, te beginnen bij de rijksoverheid, het beste kan plaatsvinden.

De rijksoverheid wil in gesprek gaan met private partijen en de wetenschap om tot afspraken te komen over de uitwisseling van monitoringsinformatie die deze organisaties zelf verzamelen.Met behulp van de Strategie Nationale Veiligheid wordt een grote diversiteit aan dreigingen langs één meetlat gelegd.

In de afgelopen jaren heeft de Strategie Nationale Veiligheid een belangrijke rol gespeeld bij het identificeren van risico’s en het omgaan met crises. Zo is in 2008 een mogelijke grieppandemie als één van de grootste risico’s voor Nederland geïdentificeerd. Deze inzichten hebben ertoe geleid dat vitale sectoren en overheidsinstellingen zich, nog voor de uitbraak van Nieuwe Influenza A (H1N1), op een grieppandemie zijn gaan voorbereiden.

Dit jaar zijn de scenario’s voor de eerste keer uitgewerkt door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV). Het ANV is een breed netwerk van gerenommeerde kennisinstituten en organisaties.De ministerraad heeft ermee ingestemd een brief met daarin de ambities op het Nationale Veiligheidsterrein aan de Tweede Kamer te zenden.

bron: http://www.nctb.nl/

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.