Nieuwsbericht

Alarmerend rapport Rekenkamer: ICT Belastingdienst kan en moet nog veel beter

Algemene Rekenkamer roept op tot verantwoord hervormen, rechtmatigheid op orde

Juist nu de internationale financiële crisis en schuldencrisis Nederland in de greep houden, is het belang van informatie over de gevolgen van de ingrijpende maatregelen groot. Burgers en bedrijven moeten weten wat voor hen het effect is van bezuinigingsmaatregelen en lastenverzwaringen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het kabinet bij ombuigingen en hervormingen helder aangeeft wat wel en niet (meer) tot het takenpakket van de rijksoverheid behoort. De Algemene Rekenkamer roept op tot verantwoord bezuinigen en hervormen. Dat schrijft zij in het rapport Staat van de rijksverantwoording dat op 16 mei 2012 verschijnt. 

In het rapport staat onder andere te lezen: "...De bedrijfsvoering bij de Belastingdienst (onderdeel van het Ministerie van Financiën) is in 2011 verbeterd, maar op onderdelen is volgens de Algemene Rekenkamer aanvullende actie gewenst. Zo zijn de testprocedures voor de ICT-systemen van de Belastingdienst nog onvolkomen. Bij deze vitale dienst bestaat bovendien te weinig zicht op de mate van bescherming van de talrijke informatiesystemen tegen inbraak, misbruik en uitval. Het Ministerie van Financiën is nalatig met het tijdig actualiseren van vertrouwensfuncties waarvoor medewerkers gescreend moeten worden. Bovendien is het personeelsbeheer bij de Belastingdienst nog niet voldoende op orde. Dit heeft de Algemene Rekenkamer ook over het jaar 2010 al vastgesteld..."

Lees een samenvatting hier: 

http://www.perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2012/05/16/Duidelijkheid+over+effecten+van+ombuigingen+en+hervormingen+gewenst

Categorie:   

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.