Instructies

Op deze pagina treft u instructies en informatie aan m.b.t. het aanleveren van content voor XR Magazine.


Aanmelden als auteur

U kunt zich aanmelden als auteur door een auteursaccount aan te maken. Indien u een auteursaccount aanmaakt kunt u direct artikelen, columns en blogs plaatsen.

U kunt ook een e-mail sturen naar redactie@xr-magazine.nl om op de mailinglist voor auteurs geplaatst te worden (indien u een auteursaccount aanmaakt wordt u hier automatisch op geplaatst). U krijgt dan periodiek een e-mail waarin de komende thema’s van XR Magazine worden toegelicht en een oproep voor artikelen en columns wordt gedaan.

Auteursaccount aanmaken


Artikelen, columns en blogs plaatsen

In XR Magazine is ruimte voor verschillende stromingen en meningen op het gebied van Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur. XR Magazine is voor iedereen en door iedereen. Artikelen, columns en blogs kunnen te allen tijde ingezonden en gepubliceerd worden op de XR Magazine website. De redactie van XR Magazine stelt maandelijks het magazine (te downloaden in PDF formaat) samen op basis van artikelen, columns en blogs die geplaatst zijn op de website.

Ook artikelen, columns en blogs die eerder elders zijn verschenen op andere internetsites of magazines mogen geplaatst worden op de XR website. Deze artikelen, columns en blogs komen echter niet in aanmerking voor plaatsing in het magazine.

Artikelen, columns en blogs kunt u gemakkelijk zelf via de website inzenden en publiceren. Hiervoor dient u een auteursaccount aan te maken. Nadat we uw account geactiveerd hebben kunt u direct bloggen en columns en artikelen plaatsen. 

Voor meer instructies kunt u de uitgebreide auteursinstructie raadplegen: 

Download de volledige auteursinstructie


Redactieproces

Artikelen en columns:

De artikelen en columns op XR Magazine ondergaan een redactionele screening alvorens ze geplaatst worden op de website:

De redactie van XR Magazine controleert eerst of uw inzending van voldoende niveau is om in
het redactieproces te worden opgenomen. Hierbij wordt gecontroleerd of de inhoud en structuur
van uw artikel of column voldoet aan de eisen en restricties die de redactie stelt aan artikelen en columns, of het taalkundig gezien voldoende in orde is en het geen sluikreclame bevat. Het is dus raadzaam om eerst de auteursinstructies te lezen alvorens u uw artikel of column inzendt. Indien uw artikel of column in onvoldoende mate aan onze eisen voldoet wordt u binnen 3 werkdagen hiervan op de hoogte gesteld.

Indien uw artikel of column wordt geaccepteerd zal de redactie van XR Magazine uw artikel of column nogmaals doorlezen en u (indien nodig) voorzien van opmerkingen en verbetersuggesties om de leesbaarheid van uw bijdrage te verhogen. Let op: U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van uw artikel of column. De redactie gaat er vanuit dat de auteur vanuit zijn kennis, kunde en ervaring met het onderwerp zeker is van hetgeen wat hij of zij opschrijft. De redactie geeft in principe dus geen waardeoordeel over hetgeen wat u beweert of beschrijft in uw artikel of column. De redactie helpt voornamelijk om het artikel meer volledig en beter leesbaar voor de lezer te krijgen. Nadat u de evt. opmerkingen heeft behandeld, zal er nog eenmaal een kleine taalkundige correctie plaatsvinden alvorens uw bijdrage wordt gepubliceerd op de website.

Mocht een lezer u wijzen op wezenlijke fouten of onduidelijkheden in uw bijdrage dan stellen wij het op prijs als u uw bijdrage aanpast. Hiermee vergroot u de kans dat uw bijdrage wordt opgenomen in het e-magazine.

Wanneer de redactie besluit om uw bijdrage op te nemen in het e-magazine zal de redactie u
hiervan op de hoogte stellen.

Blogs:

Een blog is 'free format', wat wil zeggen dat wij geen eisen stellen aan het aantal woorden en de schrijfstijl en we u qua inhoud alle vrijheid bieden. De enige restrictie die van toepassing is: blogs waarin commerciële uitingen zijn verwerkt kunnen verwijderd worden door de redactie van XR Magazine. U kunt blogs direct publiceren op de XR Magazine website, zonder tussenkomst van de redactie.

Let op: De redactie sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van uw bijdrage (artikel, column en/of blog). Kortom: u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage. Door het versturen van uw bijdrage geeft u te kennen hiervan op de hoogte te zijn en gaat u hiermee akkoord. De redactie behoudt zich altijd het recht, om welke reden dan ook, bijdragen te verwijderen en/of te weigeren.


Serie plaatsen

Indien u van plan bent om een reeks artikelen, columns of  te schrijven over een bepaald onderwerp dan bieden we u tevens de mogelijkheid om deze te bundelen in een serie. U kunt als auteur zelf een serie aanmaken en onderhouden. 

Naast het aanmaken van een nieuwe serie kunt u ook een bijdrage leveren aan bestaande series, waaronder:

Wilt u een visualisatie als poster plaatsen op de XR website en/of in XR Magazine? Lees dan de instructies in onderstaand document:

Instructies plaatsen poster XR Magazine

In de serie 'Professionals over architectuur' delen professionals uit het architectuurvakgebied hun mening en visie over architectuur en werkzaamheden en vraagstukken waar ze momenteel mee bezig zijn. Door het beantwoorden van een aantal korte vragen kunt u een bijdrage leveren aan deze serie.

Instructies voor Professionals over Architectuur


Nieuws plaatsen

Op de XR website wordt nieuws geplaatst wat in het interessegebied ligt van architecten, CEO’s en CIO’s, managers en consultants. Heeft u nieuws wat in het interessegebied van deze doelgroepen ligt, stuur dan uw nieuws- of persbericht naar de redactie van XR Magazine. Lees voor gedetailleerde instructies onderstaand document:

Instructies plaatsen nieuws op XR Magazine


Video plaatsen

Heeft u een interessante en relevante video (gevonden op internet) die u graag wil delen met de andere lezers van XR Magazine? Upload de video naar een bekende videodienst (bijv. YouTube) en stuur dan de link incl. korte omschrijving naar redactie@xr-magazine.nl. De redactie zal uw bijdrage vervolgens op de website publiceren.


Link plaatsen

XR Magazine plaatst ook links naar interessante artikelen, blogs, nieuws, interviews en onderzoeksrapporten op andere websites. Heeft u een interessante en relevante link gevonden die u graag wilt delen met de andere lezers van XR Magazine? Stuur dan de link incl. korte omschrijving naar redactie@xr-magazine.nl. De redactie zal uw bijdrage vervolgens op de website publiceren.


Event plaatsen

Op XR Magazine kunt u gratis uw training, workshop, congres, bijeenkomst of event plaatsen. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar redactie@xr-magazine.nl met daarin de gegevens van het betreffende event. In onderstaand document treft u een overzicht aan van de gegevens die wij graag zouden ontvangen. Na ontvangst van deze gegevens zal de redactie van XR Magazine uw event toevoegen. Lees voor gedetailleerde instructies onderstaand document:

Instructies plaatsen event op XR Magazine

 


Vacature plaatsen

Het plaatsen van vacatures op de XR website is gratis. Tegen betaling kan uw vacature ook in de spotlight gezet worden. U kunt een vacature plaatsen door de benodigde informatie te sturen naar redactie@xr-magazine.nl. De redactie zal uw vacature vervolgens op de website plaatsen. Mocht u regelmatig vacatures willen plaatsen en deze zelf beheren dan kunt u hier ook een account voor aanvragen. Voor het aanvragen van een vacatureaccount dient u ook contact op te nemen via redactie@xr-magazine.nl. Lees voor gedetailleerde instructies onderstaand document:

Instructies plaatsen vacature op XR Magazine


Komende thema's

Hieronder treft u een overzicht aan van de thema's voor de komende edities van XR Magazine.

 
Thema's van 2020

De volgende thema's zijn momenteel bekend:

 • Januari 2020 - Data science
 •  
  Naast thema-artikelen zijn wij ook op zoek naar bijdragen op het gebied van:
   

  • Vakgebieden: Enterprise architectuur, Business architectuur, Informatie architectuur, IT-architectuur, Software architectuur, BPM, IT Service Management, Project- en Programmamanagement, Agile en Lean, Business Intelligence, IT Governance, Quality Assurance etc.
  • Standaarden en methoden: ANSI/IEEE 1471-2000, ArchiMate, BIP, DEMO, Dragon1, DYA, IAF, RUP, TOGAF, Zachman, BPMN, SCRUM, ITIL, ASL, BISL, Lean Six Sigma, NORA, GEMMA, PETRA, MARIJ, WILMA, AORTA, SABSA etc.
  • Trends, technologie en ontwikkelingen: Cloud Computing, Virtualisatie, Open Source, Social Media, Datawarehousing, SOA, EDA, Zaakgericht werken, ERP, ECM, Shared Service Centre, Consumerization of IT, e-Overheid etc.
  • En verder: Werken onder architectuur binnen diverse sectoren (overheid, zorg, bank- en verzekeraars, telecom, energie, logistiek etc.), architectuurprincipes, visualiseren van architectuur, de rol van de architect etc.

  Artikelen, columns en blogs kunnen te allen tijde ingezonden en gepubliceerd worden.