Event

Privacy en Security: 3-daagse klassikale training

Datum: 12-11-2019

Training, georganiseerd door International Management Forum (IMF)

Zonder security geen privacy!
De nieuwe privacywet (AVG) benadrukt het belang van een goede beveiliging van persoonsgegevens en schrijft voor dat u uw persoonsgegevens moet beveiligen in overeenstemming met de stand van de techniek. De eisen liggen in de wet vast, hoe u er aan kunt voldoen niet.

De komende jaren zal pas duidelijk worden - door jurisprudentie en uitleg van de Europese toezichthouders - hoe u de wet op dit punt moet interpreteren. In de AVG staan eveneens veel open normen rond bv. Privacy by Design en Privacy by Default. De AVG geeft niet aan wat de reikwijdte en precieze verplichtingen zijn die volgen uit deze concepten terwijl deze wel van zeer grote waarde en betekenis zijn voor uw privacy- en beveiligingsbeleid.

Datum:12-11-2019
Kosten:De bedragen € 2.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee en het trainingsmateriaal.
Onderwerpen:Informatiebeveiliging en privacy worden vaak als twee losstaande disciplines gezien waarvoor ook verschillende personen verantwoordelijk zijn (CISO resp. DPO/FG). Beide disciplines zijn evenwel goed te integreren op basis van managementsystemen voor risicomanagement en informatiebeveiliging (bv. ISO 27001). Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.
Doelgroep:Deze training is voor iedereen die zijn of haar kennis over privacy en security wil actualiseren en toetsen en/of (mede)verantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Wij denken dan o.a. aan CISO's, DPO's/FG's, CIO's, informatiebeveiligingsmanagers, privacy officers, risico managers, IT auditors, IT managers, project managers, informatie managers, advocaten, (bedrijfs)juristen, compliance officers, systeem architecten en gegevensbeheerders.
Locatie:Centraal in het land
Contactpersoon:Yvonne Leenaerts
E-mail:y.leenaerts@imf-online.com
Telefoon:040 246 0220
Website:https://www.imf-online.com/vakgebieden/privacy-data-protection/privacy-security....
Aanmelden:https://www.imf-online.com/vakgebieden/privacy-data-protection/privacy-security....
Aanvullende informatie:

Training III: 29 oktober + 5 en 12 november 2019