Event

Privacy Impact Assessment

Datum: 01-10-2019

Training, georganiseerd door International Management Forum (IMF)

Het Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de privacy risico’s van uw dataverwerking. Een PIA is een continu proces en bij uitstek het instrument om uw privacy en compliance risico’s in beeld te krijgen. Door vroeg te beginnen, bijvoorbeeld al in de ontwerpfase van de gegevensverwerking, is het voor u gemakkelijker om aan de wettelijk vereiste principes van Privacy by Design en Privacy by Default te voldoen. Onder de nieuwe Europese Privacywet (AVG) zijn Privacy by Design en Privacy by Default verplichte uitgangspunten. In deze actuele en praktische PIA training leren wij u wanneer en hoe u een PIA moet uitvoeren. U gaat concreet met uw eigen PIA naar huis!

Aan de hand van een case leert u met behulp van een Privacy Impact Assessment (PIA) de privacy risico's te identificeren en oplossingen hiervoor te evalueren. U krijgt praktische tips voor het vertalen van de uitkomst van de PIA naar de maatregelen die u kunt nemen voor een goede uitvoering van uw projectplan.

Datum:01-10-2019
Kosten:De kosten van deze training bedragen € 1.780,- (excl. BTW) per persoon, inclusief koffie, thee, lunches en de uitgebreide cursusmap
Onderwerpen:Wat een PIA inhoudt en wanneer het verplicht is Hoe een PIA pragmatisch kan worden ingericht Welke kernelementen bij de uitvoering van een PIA horen Hoe u een PIA zo praktisch mogelijk kunt aanpakken De do’s en don’ts Welke praktische (toets)modellen en meetmodellen u voor een PIA kunt gebruiken Hoe u een goede business case voor een PIA opstelt Welke implementatiemaatregelen u kunt nemen Hoe u een privacy by design raamwerk kunt opstellen voor systeem- en productontwikkeling Lessons learned en ‘best practices’ uit zowel het bedrijfsleven als de publieke sector
Locatie:Centraal in Nederland
Contactpersoon:Joyce Teurlincx
E-mail:j.teurlincx@imf-online.com
Telefoon:040 246 0220
Website:http://www.imf-online.com/vakgebieden/privacy-data-protection/privacy-impact-ass...
Aanmelden:http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/SABSA_Foundation.php#inschrijv...
Aanvullende informatie: