Trends & Ontwikkelingen

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Edwin  van Meggelen   | Views: 18.169
Binnen overheidsorganisaties worden veel projecten of programma's uitgevoerd met als doel de dienstverlening alsook de interne processen te verbeteren. Zaakgericht werken is hierbij een belangrijk uitgangspunt. In de praktijk blijkt dat de invoer van Zaakgericht werken veel meer is dan alleen...

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Mark  Paauwe   | Views: 5.692
Dit artikel gaat in op een uniek aspect in de Dragon1 methode. Namelijk het maken van schetsen en tekeningen van concepten en principes uit de architectuur voor Agile projecten. Dit maakt het mogelijk om concepten en principes effectiever te communiceren, draagvlak te creëren en het integraal...

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Han  van Roosmalen   | Views: 7.294
In dit artikel wordt ingegaan op wat de invloed is van de complexiteit van het probleem- en oplossingsdomein op het verloop van een Agile traject. Hoewel het Agile manifesto veel waardevolle en concrete aanwijzingen biedt, worden er in de praktijk helaas belangrijke inschattingsfouten gemaakt...

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Ad  Gerrits   | Views: 6.027
Waarom worden projectdoelen nog steeds te ambitieus geformuleerd? En waarom wordt de projectvoortgang zo vaak gesmoord door bureaucratische procedures? Dit komt onder andere omdat de manier waarop we onze organisaties inrichten “agile werken” onmogelijk maakt. Gelukkig kan het anders. Ook bij de BV...

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Marco  Coopmans   | Views: 9.969
Ondanks alle mooie verhalen levert de traditionele architectuur aanpak nog niet of nauwelijks de beoogde resultaten. Met een agile aanpak lijkt dit wel te gaan lukken. Geven we met agile het stuur dan weer in handen van de ontwikkelaars die in eerste instantie die spaghettibrij hebben veroorzaakt?...

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Erik  Philippus   | Views: 10.018
Indien u bij aanvang van een project van enige omvang en complexiteit, alle relevante variabelen kent, alle consequenties van belangrijke beslissingen kunt overzien, (blijvend) kan beschikken over de juiste informatie en benodigde middelen (mensen, tijd en geld), en dus de voortgang en de uitkomst...

Laatste Artikel

Blog | 7 oktober 2010 | Door: Mark  Paauwe   | Views: 24.931
Deze maand staat het begrip procesmatig werken centraal. In elke organisatie wordt tegenwoordig wel geschermd met het feit dat men procesmatig werkt. Een heel belangrijk bedrijfskundig concept dus binnen de enterprise architectuur. Maar…wat is dan procesmatig werken? Welke elementen en componenten...

Zaakgericht werken verbeterd met nieuwe RGBZ en StUF-ZKN...

Door: Redactie XR Magazine  |  30 september 2010  |  0  |  0  |  Views: 13.470
KING e-dienstverlening komt met twee vastgestelde standaarden: RGBZ 1.0 en StUF-ZKN 3.10. Deze standaarden kunnen gemeenten helpen om het...
Lees verder...

Verhogen flexibiliteit hoofddoel voor toepassen enterprise...

Door: Redactie XR Magazine  |  20 september 2010  |  0  |  6  |  Views: 3.907
In 2010 heeft het Atos Consulting Trends Institute opnieuw onderzoek gedaan naar het gebruik van enterprise architectuur in Nederland. De...
Lees verder...

Geen wettelijk recht op het nieuwe werken

Door: Redactie XR Magazine  |  20 september 2010  |  0  |  1  |  Views: 2.379
Nieuwe manieren van werken kunnen individu, arbeidsorganisatie en samenleving uitstekende diensten bewijzen, maar dat rechtvaardigt geen wettelijk...
Lees verder...