Blogs & Columns

Overzicht van blogs en columns

afbeelding van DavidKelleher
Door: David Kelleher  |  24 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,627

Langzaam maar zeker leggen veel IT’ers hun bedenkingen en frustraties over de cloud naast zich neer en accepteren zij de verschuiving naar de cloud. Veel IT-professionals zien de cloud zelfs steeds meer als een manier om hun werk eenvoudiger te maken en verantwoordelijkheden uit handen te geven, vooral op het gebied van security. Niet zo vreemd natuurlijk; met een drukke agenda zal iedere IT’er de kans grijpen om de security-zorgen neer te leggen bij de cloud-aanbieder. Maar hoe verstandig is dat?

Lees verder...
afbeelding van Anoniem
Door:    |  24 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 4,299

Innovatie is een verbetering die tot iets écht unieks geleid heeft. Continu verbeteren is een must. Het leidt niet alleen tot efficiëntie, lagere kosten en meer rendement, maar ook tot een hogere kwaliteit. Bedrijven innoveren sinds jaar en dag om te anticiperen op de dynamische markt en zo de concurrentie voor te zijn en/of te blijven. Maar wat ís innovatie? Hoe innoveer je? En bovenal, welke risico’s hangen er vast aan innoveren?

Lees verder...
afbeelding van IronMountain
Door: Jeroen Strik  |  22 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,742

De afgelopen twee jaar had 93 procent van de grote organisaties en 76 procent van de kleine organisaties te maken met inbreuk op de beveiliging van bedrijfsinformatie [1]. Bij zulke cijfers zijn mensen geneigd de realiteit dan maar als een gegeven te accepteren. Dat wijst ook nieuw onderzoek van Iron Mountain uit [2]. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (53,3 procent) van de Europese bedrijven verwacht gegevensverliezen te lijden. Het gevolg is dat bedrijven zich dan niet voorbereiden op het voorkomen van datalekken. Een self-fulfilling prophecy...

Lees verder...
afbeelding van reaco
Door: Nicole de Swart  |  6 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,616

Lees verder...
afbeelding van JoachimVandecasteele
Door: Joachim Vandecasteele  |  6 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 5,328

Mensen uit business en IT duiden problemen in verschillende bewoordingen, ze spreken ieder een andere taal en ze interpreteren oplossingen elk vanuit hun eigen referentiekader. En dan is er bij systeemontwikkeling ook nog eens sprake van meerdere betrokkenen zoals key users, business analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers die in een keten moeten samenwerken, met het alom bekende ‘ruis op de lijn’ als gevolg. Zie dan maar eens als ontwikkelaar datgene te bouwen wat de key users in business daadwerkelijk bedoelen. De verschillende 3GL-programmeertalen...

Lees verder...
afbeelding van AdriaandeJonge
Door: Adriaan de Jonge  |  25 april 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,298

Architecturale activiteiten zijn vaak gericht op de initiatie- en ontwerpfase van een project. Het belang van het architecturale denken tijdens het ontwikkelproces van software is al aan bod geweest in de vorige blog. De traditionele organisatie heeft weinig aandacht voor de afdeling Operations. De architectuur van de infrastructuur is bepalend voor het succes...

Lees verder...
afbeelding van VanDiepen
Door: Hugo van Diepen  |  23 april 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,494

Uit de ict-besturingsscan van adviesbureau Berenschot, blijkt dat steeds meer directies de besluitvorming over ict-projecten naar zich toetrekken. Dit is natuurlijk niet zo vreemd gelet op het toenemende belang van ICT voor een organisatie en het feit dat ICT een steeds grotere hap uit het budget van een organisatie neemt. Tegelijkertijd is het zo dat een algemeen directeur doorgaans niet die diepgaande ICT-kennis heeft die een IT-manager wel geacht wordt te hebben. Maar is dat erg? In mijn ogen niet.

Lees verder...
afbeelding van HerbertSchuurmans
Door: Herbert Schuurmans  |  29 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,247

In Scrum kun je het beste alle teamleden bij de sprint betrekken die je nodig hebt om de user stories van die sprint uit te voeren. De meeste leden zullen ontwikkelaar of tester zijn. In Scrum zullen sommige teamleden een meer uitgesproken rol hebben dan andere. De reden hiervoor is dat zij vanaf sprint één al bij het proces betrokken zijn. Het gevolg is dat deze teamleden meer kennis van het in ontwikkeling zijnde systeem hebben dan andere teamleden. De Product Owner en de Scrummaster zullen hen vaker raadplegen. In ons proces van ‘Concept–to-Cash’...

Lees verder...
afbeelding van HaroldNelissen
Door: Harold Nelissen  |  28 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,684

Wereldwijd werken maar liefst ruim 200 miljoen medewerkers met Lotus Notes Domino. Het is hun mailsysteem en in de meeste gevallen werken zij daarnaast in Lotus Notes gebouwde applicaties. De organisaties die met Lotus Notes werken hebben samen maar liefst 20 miljoen applicaties in gebruik. Die applicaties blinken zelden uit in een goede integratie met de rest van de omgeving, ze staan meestal op zichzelf en ondersteunen slechts een deel van een proces. Dat betekent dat veel van de in die applicaties gebruikte informatie wordt overgetypt, met alle kans op fouten van...

Lees verder...
afbeelding van JoachimVandecasteele
Door: Joachim Vandecasteele  |  19 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 4,351

“Achieving simplicity is a constant IT challenge” hoorde ik laatst een spreker op een IT-congres zeggen. Simplicity of eenvoud is wat een organisatie in staat stelt om flexibel te zijn en snel in te spelen op veranderde omstandigheden en kansen in de markt. Zeker naarmate organisaties groter en meer complex worden, is het zaak de IT-architectuur zo eenvoudig en aanpasbaar mogelijk te houden.

Lees verder...