Blogs & Columns

Overzicht van blogs en columns

afbeelding van reaco
Door: Nicole de Swart  |  6 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,457

Lees verder...
afbeelding van JoachimVandecasteele
Door: Joachim Vandecasteele  |  6 mei 2013  |  0  |  0  |  Views: 5,089

Mensen uit business en IT duiden problemen in verschillende bewoordingen, ze spreken ieder een andere taal en ze interpreteren oplossingen elk vanuit hun eigen referentiekader. En dan is er bij systeemontwikkeling ook nog eens sprake van meerdere betrokkenen zoals key users, business analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers die in een keten moeten samenwerken, met het alom bekende ‘ruis op de lijn’ als gevolg. Zie dan maar eens als ontwikkelaar datgene te bouwen wat de key users in business daadwerkelijk bedoelen. De verschillende 3GL-programmeertalen...

Lees verder...
afbeelding van AdriaandeJonge
Door: Adriaan de Jonge  |  25 april 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,175

Architecturale activiteiten zijn vaak gericht op de initiatie- en ontwerpfase van een project. Het belang van het architecturale denken tijdens het ontwikkelproces van software is al aan bod geweest in de vorige blog. De traditionele organisatie heeft weinig aandacht voor de afdeling Operations. De architectuur van de infrastructuur is bepalend voor het succes...

Lees verder...
afbeelding van VanDiepen
Door: Hugo van Diepen  |  23 april 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,393

Uit de ict-besturingsscan van adviesbureau Berenschot, blijkt dat steeds meer directies de besluitvorming over ict-projecten naar zich toetrekken. Dit is natuurlijk niet zo vreemd gelet op het toenemende belang van ICT voor een organisatie en het feit dat ICT een steeds grotere hap uit het budget van een organisatie neemt. Tegelijkertijd is het zo dat een algemeen directeur doorgaans niet die diepgaande ICT-kennis heeft die een IT-manager wel geacht wordt te hebben. Maar is dat erg? In mijn ogen niet.

Lees verder...
afbeelding van HerbertSchuurmans
Door: Herbert Schuurmans  |  29 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,148

In Scrum kun je het beste alle teamleden bij de sprint betrekken die je nodig hebt om de user stories van die sprint uit te voeren. De meeste leden zullen ontwikkelaar of tester zijn. In Scrum zullen sommige teamleden een meer uitgesproken rol hebben dan andere. De reden hiervoor is dat zij vanaf sprint één al bij het proces betrokken zijn. Het gevolg is dat deze teamleden meer kennis van het in ontwikkeling zijnde systeem hebben dan andere teamleden. De Product Owner en de Scrummaster zullen hen vaker raadplegen. In ons proces van ‘Concept–to-Cash’...

Lees verder...
afbeelding van HaroldNelissen
Door: Harold Nelissen  |  28 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,573

Wereldwijd werken maar liefst ruim 200 miljoen medewerkers met Lotus Notes Domino. Het is hun mailsysteem en in de meeste gevallen werken zij daarnaast in Lotus Notes gebouwde applicaties. De organisaties die met Lotus Notes werken hebben samen maar liefst 20 miljoen applicaties in gebruik. Die applicaties blinken zelden uit in een goede integratie met de rest van de omgeving, ze staan meestal op zichzelf en ondersteunen slechts een deel van een proces. Dat betekent dat veel van de in die applicaties gebruikte informatie wordt overgetypt, met alle kans op fouten van...

Lees verder...
afbeelding van JoachimVandecasteele
Door: Joachim Vandecasteele  |  19 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 4,214

“Achieving simplicity is a constant IT challenge” hoorde ik laatst een spreker op een IT-congres zeggen. Simplicity of eenvoud is wat een organisatie in staat stelt om flexibel te zijn en snel in te spelen op veranderde omstandigheden en kansen in de markt. Zeker naarmate organisaties groter en meer complex worden, is het zaak de IT-architectuur zo eenvoudig en aanpasbaar mogelijk te houden.

Lees verder...
afbeelding van AdriaandeJonge
Door: Adriaan de Jonge  |  7 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,413

 In deel 3 van deze serie introduceerde Herbert Schuurmans de rol van Technical Product Owner als tegenhanger van de (functionele) Product Owner. Voordat Product Owners and Technical Product Owners aan de slag kunnen, dient het hogere management belangrijke prioriteiten te stellen. Daarom introduceert deze blog de rol van Chief Technical Product Owner, die het technische aspect van deze...

Lees verder...
afbeelding van reaco
Door: Nicole de Swart  |  2 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,757

Lees verder...
afbeelding van markpaauwe
Door: Mark Paauwe  |  14 februari 2013  |  0  |  0  |  Views: 6,633

In mijn praktijk als architect zie ik elke dag weer bij elke organisatie zeven goede redenen om visuele enterprise architectuur te introduceren.

Lees verder...