Blogs & Columns

Overzicht van blogs en columns

afbeelding van VanDiepen
Door: Hugo van Diepen  |  23 april 2013  |  0  |  0  |  Views: 2,959

Uit de ict-besturingsscan van adviesbureau Berenschot, blijkt dat steeds meer directies de besluitvorming over ict-projecten naar zich toetrekken. Dit is natuurlijk niet zo vreemd gelet op het toenemende belang van ICT voor een organisatie en het feit dat ICT een steeds grotere hap uit het budget van een organisatie neemt. Tegelijkertijd is het zo dat een algemeen directeur doorgaans niet die diepgaande ICT-kennis heeft die een IT-manager wel geacht wordt te hebben. Maar is dat erg? In mijn ogen niet.

Lees verder...
afbeelding van HerbertSchuurmans
Door: Herbert Schuurmans  |  29 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 2,808

In Scrum kun je het beste alle teamleden bij de sprint betrekken die je nodig hebt om de user stories van die sprint uit te voeren. De meeste leden zullen ontwikkelaar of tester zijn. In Scrum zullen sommige teamleden een meer uitgesproken rol hebben dan andere. De reden hiervoor is dat zij vanaf sprint één al bij het proces betrokken zijn. Het gevolg is dat deze teamleden meer kennis van het in ontwikkeling zijnde systeem hebben dan andere teamleden. De Product Owner en de Scrummaster zullen hen vaker raadplegen. In ons proces van ‘Concept–to-Cash’...

Lees verder...
afbeelding van HaroldNelissen
Door: Harold Nelissen  |  28 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,231

Wereldwijd werken maar liefst ruim 200 miljoen medewerkers met Lotus Notes Domino. Het is hun mailsysteem en in de meeste gevallen werken zij daarnaast in Lotus Notes gebouwde applicaties. De organisaties die met Lotus Notes werken hebben samen maar liefst 20 miljoen applicaties in gebruik. Die applicaties blinken zelden uit in een goede integratie met de rest van de omgeving, ze staan meestal op zichzelf en ondersteunen slechts een deel van een proces. Dat betekent dat veel van de in die applicaties gebruikte informatie wordt overgetypt, met alle kans op fouten van...

Lees verder...
afbeelding van JoachimVandecasteele
Door: Joachim Vandecasteele  |  19 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,717

“Achieving simplicity is a constant IT challenge” hoorde ik laatst een spreker op een IT-congres zeggen. Simplicity of eenvoud is wat een organisatie in staat stelt om flexibel te zijn en snel in te spelen op veranderde omstandigheden en kansen in de markt. Zeker naarmate organisaties groter en meer complex worden, is het zaak de IT-architectuur zo eenvoudig en aanpasbaar mogelijk te houden.

Lees verder...
afbeelding van AdriaandeJonge
Door: Adriaan de Jonge  |  7 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,023

 In deel 3 van deze serie introduceerde Herbert Schuurmans de rol van Technical Product Owner als tegenhanger van de (functionele) Product Owner. Voordat Product Owners and Technical Product Owners aan de slag kunnen, dient het hogere management belangrijke prioriteiten te stellen. Daarom introduceert deze blog de rol van Chief Technical Product Owner, die het technische aspect van deze...

Lees verder...
afbeelding van reaco
Door: Nicole de Swart  |  2 maart 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,275

Lees verder...
afbeelding van markpaauwe
Door: Mark Paauwe  |  14 februari 2013  |  0  |  0  |  Views: 6,177

In mijn praktijk als architect zie ik elke dag weer bij elke organisatie zeven goede redenen om visuele enterprise architectuur te introduceren.

Lees verder...
afbeelding van JoachimVandecasteele
Door: Joachim Vandecasteele  |  5 februari 2013  |  0  |  0  |  Views: 4,525

DevOps is een nieuw principe dat is voortgekomen uit de frustratie dat veel IT-projecten te laat worden opgeleverd, dat opgeleverde applicaties onderpresteren en dat investeringen niet worden terugverdiend. DevOps is de samenvoeging van de term 'developer' en 'system operator'. Het staat voor op een Agile manier modelgedreven applicaties ontwikkelen waarbij de softwarecode automatisch wordt gegenereerd. De opgeleverde software kan stabiel en dus vrij van fouten in een productieomgeving draaien en de ontwikkelaar blijft verantwoordelijk voor de opgeleverde software....

Lees verder...
afbeelding van KrollOntrack
Door: Jaap-Jan Visser  |  24 januari 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,106

De start van een nieuw jaar biedt de mogelijkheid om vooruit te kijken en zo te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en de daarbij behorende uitdagingen. Ik zie dit jaar drie grote uitdagingen op het gebied van data recovery: 

Lees verder...
afbeelding van nodding
Door: Niklas Odding  |  17 januari 2013  |  0  |  0  |  Views: 3,086

Ik heb net een opdracht afgesloten waar ik diverse architectuurmodellen voor een organisatie heb opgezet. Aangezien er nog weinig inzicht was in de huidige situatie van processen, applicaties en techniek is er in samenwerking met de organisatie gewerkt om deze inzichtelijk te maken in diverse modellen. De modellen zijn vastgelegd in Archimate. Al met al een zeer nuttige exercitie, waar ook direct de nodige voordelen mee zijn behaald. Het verkregen inzicht door deze modellen, en de samenhang daartussen zorgde voor versnelling van besluitvorming in diverse trajecten....

Lees verder...