Blog

Business case voor Visuele Enterprise Architectuur

De afgelopen twee weken ben ik in Suriname geweest en heb daar weer veel geleerd.

Een negental presentaties op topniveau maakte dat ik steeds opnieuw en kernachtig de toegevoegde waarde van enterprise architectuur diende uit te leggen.

Terug in Nederland kwam ik op internet verschillende discussies over de business case voor EA tegen. 

In het kader van twitter-achtige-business-cases, heb ik de volgende teksten gemaakt:

The business case of Visual Enterprise Architecture according to Dragon1: every organizational structure of people holds/contains an enterprise architecture, a coherent set of applied business, information and technology concepts. The extent to which the concept principles are applied properly onto the organization (the way the style elements and components of concepts work together and produce results) determines how well you can execute your business strategy. The extent to which the enterprise architecture is visualized determines how well you can govern, manage and innovate your organization, its identity, quality and architecture.

De business case voor Visuele Enterprise Architectuur volgens Dragon1: elk organisatorisch bouwwerk van mensen heeft/bevat een enterprise architectuur, een samenhangend geheel van toegepaste business, informatie en technologie concepten. De mate waarin de conceptprincipes correct worden toegepast in de organisatie (de wijze waarop de stijlelementen en componenten in concepten samenwerken en resultaten produceren) bepaalt hoe goed je uitvoering kunt geven aan uw bedrijfsstrategie. De mate waarin de enterprise architectuur wordt gevisualiseerd bepaalt hoe goed je de organisatie, haar identiteit, kwaliteit en architectuur kunt besturen, managen en innoveren.

Deze business case haalt EA weg bij de IT afdeling en plaatst het onder bestuur en directie, benaderd EA vanaf  conceptueel niveau en niet vanaf logisch niveau en plaatst EA op strategisch niveau en niet op tactisch niveau. Iets was bij 90% van de organisaties nog totaal niet het geval is.

Op deze pagina van mijn website heb ik ook een business case voor twijfelaars staan:

http://research.paauwe.info/kenniscentrum/enterprise-architectuur

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

 
Reacties
Michel de Vente op dinsdag 8 maart 2011 11:09

Hoewel ik het met Mark eens ben dat EA strategisch en holistisch van aard zou moeten zijn, zie ik visualisatie (modellen/ viewpoints) meer als een communicatief onderdeel van de EA.

Ik vraag mij dan ook af hoe de mate van visualisatie bepaalt hoe goed je de organisatie, haar identiteit, kwaliteit en architectuur kunt besturen, managen en innoveren.

Hiermee wordt er erg gefocused op de modellen en bijvoorbeeld minder op principes die te herleiden zijn tot strategische doelen en op het adviseren en bijsturen van project/programma portfoliomanagement vanuit de architectuur.

Mark Paauwe op donderdag 10 maart 2011 2:58

Michel,
Dank je voor je reactie.

Ik zeg :goede architectuurvisualisaties tonen met name de concepten en principes die onderdeel zijn van een architectuur van een organisatie. Tevens tonen ze de implementatie-impact van de concepten en principes op de organisatie. Ook tonen ze de relatie van de concepten en principes tot de uitgangspunten en doelen van de organisatie.

Stel dat de directie van een organisatie als strategische uitgangspunten heeft:
1. we streven kostenreductie na .
2. we streven verhoging van snelheid van dienstverlening na richting onze klanten .
3. we streven klantgerichtheid na in de wijze waarop we klanten bedienen.
4. we streven het focussen op onze kernactiviteiten na.
5. We streven kostenleiderschap in de niet kernactiviteiten na.

Een ervaren enterprise architect zal dan bijvoorbeeld denken: Bij deze strategische uitgangspunten, en als ik kijk naar de identiteit, missie en visie van de organisatie kijk, dan zouden de concepten selfservice, klantcontactcentrum, procesintegratie en shared service center, voor zover nog niet aanwezig bij de organisatie, goed onderdeel van de enterprise architectuur kunnen worden gemaakt. Indien deze concepten goed werken in de organisatie, geeft dit ruimte aan het verwezenlijken van de uitgangspunten.

Hhmm, denkt de architect, als ik nu eens een visualisatie maak om de directie ermee te overtuigen dat deze concepten passen bij hun uitgangspunten. Maar dan moet ik wel laten zien waarom deze concepten passen. Laat ik maar eerst eens de principes van de concepten achterhalen.

Het principe van selfservice is bijvoorbeeld: door de klant de door hem gekozen producten en diensten zelf te laten registeren, zijn gegevens zelf te laten invoeren en wijzigen en ook zelf voor de betaling te laten zorgen, is de organisatie in staat met minder inzet of tussenkomst van medewerkers meer klanten te bedienen, tegen lagere kosten en hogere snelheid, op het moment dat de klant het zelf wil.

Het principe van procesintegratie is bijvoorbeeld: Door activiteiten binnen een organisatorische eenheid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen in werkprocessen en activiteiten over eenheden op elkaar af te stemmen in bedrijfsprocessen, zorg je ervoor dat een organisatie efficiënter en effectiever het werk uitvoeren waarmee kosten worden verlaagd.

Het principe van een klantencontactcentrum is bijvoorbeeld: Door het bundelen van alle klantcontacten in één punt in de organisatie, met integratie van alle contactkanalen, is er meer zicht op alle contacten met een klant, zodat de klant door de organisatie, beter, sneller, efficiënter, consistenter en rechtmatiger kan worden bediend.

Het principe van een shared service center is bijvoorbeeld: Door het bieden aan verschillende (interne) klanten van specialistische ondersteunende diensten, zoals HR, inkoop, ICT en financiele administratie tegen een verrekenprijs, wordt ervoor gezorgd dat de klant kunnen genieten van schaalvoordeel en zich kunnen focussen op hun kerntaken.

Je ziet nu als lezer de architectuurvisualisatie al voor je… (de werking van de echte principes van deze concepten bijelkaar).

Selfservice, procesintegratie, shared service center en klantcontactcentrum zouden belangrijke concepten kunnen worden die onderdeel zijn van de enterprise architectuur van de organisatie. Met het visualiseren van deze concepten en de wijze waarop ze worden toegepast in de organisatie, laat de architect op begrijpelijk wijze de architectuurprincipes (van deze concepten zien) en hun impact op de organisatie zien. Het is voor de directie nu eenvoudig om ja of nee te zeggen tegen de implementatie van de concepten in de organisatie.

------

Mijn begrip van architectuur en principes is veelal anders dan wat mensen vaak hebben.

Een architectuur bijvoorbeeld is volgens mij, anders dan dat bijvoorbeeld IEEE1471 doet vermoeden, het samenhangend geheel van toegepaste concepten op een bouwwerk.
Een principe bijvoorbeeld is volgens mij, anders dan veel architectuuraanpakken doen vermoeden, de gehandhaafde wijze waarop een entiteit, zoals een systeem, concept of fenomeen, werkt, inelkaar steekt of plaatsvindt met een bepaald geproduceerd resultaat tot gevolg.

Vanuit mijn begrip van architectuur en principes visualiseer je, als je het goed doet tenminste, de principes (de werking) van concepten in een bouwwerk. En de impact van de principes op een bouwwerk en de noodzakelijkheid van principes in het licht van doelen. Tenminste, dan is het een architectuurvisualisaties.

Echte / goede enterprise architectuurvisualisaties tonen de concepten die onderdeel zijn van de architectuur waarmee je de identiteit, missie, visie, strategie en identiteit van een organisatie mogelijk maakt dan wel versterkt, etc...
Als je van een onderneming de enterprise architectuur in beeld brengt, bijvoorbeeld de wijze waarop concepten zoals selfservice, procesintegratie, shared service center en klant-contact-centrum zijn toegepast, breng je dus gewoon de architectuurprincipes in beeld van die organisatie.

Vaak zie je echter dat visualisaties inzoomen op logisch en fysiek niveau en dat de elementen en componenten van concepten op een visualisatie los van hun conceptuele samenhang worden getoond. Deze visualisaties zijn wellicht heel mooi en nuttig, maar zijn echter GEEN architectuurvisualisaties.

Uit de vele gesprekken met bouwkundige architecten die ik heb gehad is gebleken dat zij met visualisaties vaak willen laten zien welke concepten (en onderliggende principes) ze in het architectuurontwerp hebben toegepast.

Dus focus op architectuurvisualisaties zorgt juist wat mij betreft voor focus op het in beeld brengen van principes!

michel de vente op donderdag 10 maart 2011 14:40

Hoi Mark,

Je hebt mij overtuigd, voor wat betreft het visualiseren van concepten en impact. Ik ben heel benieuwd naar voorbeelden naar de wijze waarop (en met ondersteuning van welke tooling) jij zulke concepten hebt gevisualiseerd.

Tot nu toe heb ik mij in de visualisaties voornamelijk gefocussed op het logische en fysieke niveau (hoe hangt het samen, duidelijk maken dat product, proces, informatie, applicatie, infra niet los van elkaar staan) en zijn concepten vooral verwoord in bestemmingsplannen (dan wel weer wat meer ondersteund adhv illustraties)

Rayanit Yeisleyd op woensdag 9 mei 2012 7:17

Most of the things you articulate is supprisingly appropriate and it makes me wonder the reason why I hadn't looked at this with this light before. Your piece really did turn the light on for me personally as far as this issue goes. Nonetheless there is just one factor I am not too comfortable with and while I try to reconcile that with the actual central theme of the point, let me observe just what the rest of your readers have to point out.Very well done.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.