Blog

Parkstad Nederland

In mijn visie is Nederland één parkstad waar we nog veel zuiniger op zouden moeten zijn. We zouden duurzaam economisch gewin nog veel beter kunnen definiëren en inzetten om ons oranje park te kunnen behouden. De mentaliteit die we daarbij tentoonspreiden kunnen we weer inzetten in de ons omringende landen zodat we een voorbeeld vormen voor anderen - het zijn van een goed rentmeester.

Stel je eens voor: de komende eeuw zetten we ons in om met meer mensen en meer nationaliteiten dan ooit te voren samen te wonen, te werken en te recreëren. Dat we kennis opdoen en innoveren. En dat in een groene omgeving die 'Parkstad Nederland' heet.

Helaas denk ik dat we hiervoor nog veel focus, richting, mensen en infrastructuur missen. Geld, kwaliteit, ambitie en capaciteit is volgens mij voldoende aanwezig. Dus potentieel kan het. Er is alleen nog geen aansprekend architectuurontwerp gemaakt en wordt deze droom nog niet gemanaged. Zo zijn nu de verkeerde stukken geasfalteerd en bebouwd en zijn de verkeerde stukken nog onbebouwd gelaten.

Bewoning, economische bedrijvigheid, arbeid en kapitaal zouden veel evenwichtiger en duurzamer in onze parkstad kunnen worden verdeeld. Informatie moet überhaupt als productmiddel nog worden opgetuigd. Nederland heeft nog geen digitale infrastructuur van betekenis.

Ik zie een Nederland voor me waarin 40 miljoen mensen met gemak moeten kunnen samenleven. Maar dan moet je wel een visie hebben en in de juiste zaken investeren. Bijvoorbeeld onze kinderen nu met de juiste beelden confronteren en inspireren. Is Mexico City zoals Nederland eruit moet zien over 30 jaar? Is Sydney een goed voorbeeld. Als we de megatrend theorie mogen geloven dan is de toekomst van Nederland nu al ergens anders op de wereld te aanschouwen. Maar wat mooi is: We kunnen nu nog kiezen waar het naar toe gaat. Het is nog niet te laat voor de parkdroom.

Wat ik zelf heel leuk vindt om te zien is dat wanneer je met iemand hierover praat en je gaat proberen Parkstad Nederland te ontwerpen en in te richten dat er hele nieuwe invullingen op tafel komen. Natuur en beheer komen niet alleen bij Gelderland hoog op de agenda maar ook in Noord Holland. Grote Stedenbeleid komt niet alleen in de Randstad op de agenda maar nu ook in de regio Arnhem/Nijmegen om problemen te voorkomen. De Randstad zoals we die nu kennen gaan we afbouwen en gecontroleerd op vier of vijf plaatsen in Nederland gaan we een groene werkstad ontwikkelen. Er komt ruimte voor vier of vijf grote nationale luchthavens, de snelwegen worden ingericht om vier of vijf plaatsen economische concurrerende kernen te krijgen. De huidige Randstad gaat in mijn ogen ook alleen maar beter duurzaam economisch ondernemen als ze daartoe uitgedaagd wordt door andere gelijkwaardige economische kernen. Het scenario dan we nu hanteren zou ik complete uitholling noemen. Zo'n beetje het tegenovergestelde van duurzaam economisch gewin. We kunnen allerlei nieuwe groene gebieden aanleggen en de ecologische hoofdstructuur nog veel meer leidend laten zijn bij diverse ontwikkelingen. Zo zou ik het prachtig vinden als we 50 vierkant kilometer in Nederland als ongecultiveerde natuur zouden afschermen. Laat daar ruige natuur echt zijn ding doen. Mooie kleinschalige experimenten met wetlands en oerossen zijn er al genoeg. Nu eens een keer het echte werk.

Onderwijs, Milieu, Economische sectoren, Informatie, Financiën, Verkeer, Veiligheid, Multi-cultuur. Allemaal vraagstukken die ineens andere doelen kennen, daardoor ook andere problemen hebben en waar andere oplossingen voor mogelijk zijn. Overigens een mooi lijstje voor een nieuwe indeling van ministeries.

Ik geef toe: ik heb nog nooit een nota van ruimtelijke ordening oid gezien of gelezen. Wellicht dat ik dat moet doen, of juist niet. Nee, ik denk van niet. Daar wordt een droom of visie alleen maar mee doodgeslagen.

Waarom dit stukje tekst? Wat wil ik hiermee nu bereiken? Ik wil bereiken dat iedereen die dit leest voelt dat een visie richting geeft bij hoe Nederland eruit komt te zien. Dat hoe beter deze visie is vertaald in een architectuurontwerp, het voor iedereen in Nederland makkelijker is om mee te werken aan deze visie. Dat iedereen zich beseft dat er nu geen visie is die focus heeft en richting geeft.

Mijn pleidooi is: Iemand schrijft een architectuurontwerpwedstrijd uit voor 'Parkstad Nederland' waarbij fysieke en digitale architectuur hand in hand moeten gaan. Iedereen heeft bij alle uitkomsten van deze wedstrijd voordeel. Ik kan deze wedstrijd zelf niet uitschrijven, want ik wil er juist aan meedoen en winnen!

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.