Blog

De omgeving van de architect

De rol van de enterprise architect is nog vaak onderwerp van discussie. Hoe bewijst de architect zijn waarde? Met wie dient hij samen te werken en met welke andere rollen is hij of zij vaak in conflict? Welke belanghebbenden wil de architect nog wel eens over het hoofd zien? In deze blog ga ik kort in op deze vragen.

De enterprise architect is eindelijk van toegevoegde waarde binnen de onderneming als...

Enterprise architecten zijn pas echt van toegevoegde waarde binnen een onderneming als ze voldoende vertrouwen hebben van de business. De business moet er zeker van zijn dat de enterprise architect luistert naar hun wensen en deze altijd als basis gebruikt voor het vormgeven van het IT landschap. Pas als de architect dit meerdere malen in de praktijk heeft bewezen te doen zal hij als vanzelf worden geconsulteerd bij wijzigingen in de business(doelstellingen). Natuurlijk is het de taak van de enterprise architect om de business ook te adviseren over de optimale inzet van IT voor het bereiken van business doelstellingen. Wensen vanuit de business leiden soms tot IT oplossingen die kostentechnisch (zowel op de korte als lagere termijn) niet meer in verhouding staan tot de business benefits. Het is de taak van de enterprise architect de business hierover te informeren en te zoeken naar meer efficiëntere oplossingen.

De architect ligt bij het werken onder architectuur vaak overhoop met...

De architect ligt bij het werken onder architectuur vaak overhoop met projectleiders van verandertrajecten. Dit komt vaak omdat projectleiders te weinig kennis hebben van de werkzaamheden en werkwijze van architecten. Dat is niet de schuld van projectleiders (die tenslotte ook niet precies weten wat bijvoorbeeld een Java programmeur doet), maar van te weinig communicatie van de architect. De architecten moeten zich goed realiseren dat het niet voor iedereen glashelder is wat de toegevoegde waarde is van architectuur. Eerdere negatieve ervaringen met architecten verergeren dit alleen maar. Het is daarom van groot belang dat architecten blijven communiceren wat het belang is van een gedegen architectuur, en welke voordelen de business hiervan ondervindt. Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het op tijd behalen van projectdoelen, binnen tijd en budget. Architecten voor het bewaken van de kwaliteit van de te realiseren oplossing binnen het project. Deze beide doelstellingen botsen. Is dit erg? Welnee. Het houdt zowel de projectleider als de architect scherp en daagt ze voortdurend uit. Maar pas als er voldoende wederzijds respect is tussen de projectleider en de architect zal het projectresultaat optimaal zijn.

Steevast worden de volgende personen niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van de architectuur, namelijk...

Steevast worden systeembeheerders niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van de architectuur binnen projecten. Ik ben een groot voorstander van het vroeg betrekken van systeembeheerders in projecten, en dan vooral in de ontwerpfase. Systeembeheerders zijn serieuze stakeholders, met hun eigen concerns. Deze concerns hebben vaak grote invloed op een architectuur. Bovendien zijn systeembeheerders de mensen die nog jarenlang met architectuurkeuzes worden geconfronteerd, als een system in productie is. Fouten die in het begin van een project worden gemaakt zullen de systeembeheerders nog jarenlang achtervolgen en zijn vrijwel onmogelijk nog op te lossen als het systeem in productie is. Onderschat ook nooit de kennis van systeembeheerders. Zij hebben jarenlange ervaring met het werken met non-functionele requirements - de belangrijkste requirements waar de architect me te maken heeft. Systeembeheerders kunnen de architect vertellen wat wel en wat niet werkt in de praktijk. Ze zijn een rijke bron van ervaring.

Deze blog is geschreven door Sjaak Laan. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van sjaaklaan
Sjaak Laan
Logica - Principal IT Architect

Sjaak Laan (1964) werkt bij Logica als Principal IT Architect en heeft 22 jaar IT ervaring. Sjaak is een specialist op het gebied van architectuur, security en infrastructuur en heeft veel kennis van bedrijfsprocessen en systeemintegratie. Hij wordt vaak gevraagd als lead architect of adviseur in complexe projecten. Hij is ITAC Master Certified IT Architect, CISSP (Certified Information Systems Security Professional) en TOGAF certified. Sjaak publiceert regelmatig over zijn vakgebied, onder andere via Computable en via zijn sites www.sjaaklaan.nl en www.sjaaklaan.com.

 
Reacties
Frans Bruinsma op vrijdag 29 juni 2012 7:40

Ja, dat is mooi dat architecten de business moeten informeren over meer efficientere oplossingen.

Maar het is de taak van de business consultant om dat op basis van analyse te laten zien. De business consultant stelt een business case op waarin meerdere oplossingsalternatieven tegen elkaar worden afgezet. Hieruit kan de business een eigen keus maken. Vaak zal het zijn: op korte termijn tegen lage kosten, maar met een behoorlijke technical debt, of een oplossing die wat langer duurt en wat duurder is, maar wel toekomstvast.
De business case moet aantonen dat de tweede optie de beste is.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.