Blog

De toekomst van de cloud

De cloud is dood, lang leve de cloud. Het is een dooddoener die waar is als nooit tevoren. Voor het eerst is er een internationaal onderzoek gedaan naar de status en toekomst van cloud, en met name multi-cloud. Want zoveel is duidelijk: dé cloud bestaat echt niet (meer); de verzameling en vooral combinatie van verschillende cloud-technologieën, ofwel multi-cloud, geniet duidelijk de voorkeur van vrijwel alle bedrijven die ervoor in aanmerking komen. En dat zijn er meer dan u denkt.. De algehele tendens is dat de bedrijfsbelangen groter zijn dan ooit, en dat bedrijven die de kracht van een multi-cloud aanpak negeren, de komende jaren belangrijke kansen laten liggen.

Het Future of Multi-Cloud (FOMC) onderzoek is uitgevoerd door Foresight Factory, in opdracht van F5, signaleert trends en best practices voor de komende vijf jaar. Experts in allerlei gebieden zoals ondernemerschap, cloud-architectuur, bedrijfsstrategie, industrie-analyse en technologie-advies werkten eraan mee. Uit het rapport blijkt de sterke aanwezigheid van multi-cloud in het dagelijkse bedrijfsleven: van de bedrijven die wereldwijd actief zijn, heeft 81 procent een multi-cloud strategie uitgestippeld. In het rapport komen vijf deelgebieden duidelijk naar voren: bedrijfsinnovatie, kostenbesparing, kennis en kunde, veiligheid en wetgeving.

Bedrijfsinnovatie
Hoewel er discussie bestaat over onderdelen van cloud-ontwikkeling, is er consensus over de kracht ervan. Bedrijven die uitstellen, raken achterop. De investeringen worden steeds minder een belemmering, en technologieën als kunstmatige intelligentie en machine learning krijgen een fundamentele rol in het verder automatiseren van processen en het weghalen van huidige obstakels die een stap naar de cloud in de weg staan.

Multi-cloud maakt innoveren makkelijker door de verschillende mogelijkheden en kennisgebieden (cloud-architecten, DevOps, NetOps en SecOps) samen te brengen en services te ontwikkelen die gewone infrastructuren niet kunnen leveren. Zonder dat de eindgebruiker de achterkant hoeft te snappen, gaat hij/zij het wel degelijk merken. Innovatie zal een enorme vlucht nemen de komende vijf jaar.

Meer agility, efficiency en kostenbesparing
Bedrijven kunnen met een multi-cloud strategie workloads toewijzen aan publieke clouds die prima geschikt zijn voor specifieke taken, zoals snelheid, agility en security. Gecombineerd met intelligentie en een vooruitziende blik zijn de mogelijkheden van multi-cloud snel om te zetten in rendabele services, waardoor kosten zijn te verlagen.

Multi-cloud gaat om regisseren. Wie snel kan switchen tussen de verschillende vormen van cloud, of dat nu on-premise of remote is, privaat of publiek gaat het meeste profiteren.

Kennisachterstand
Het onderzoek legt ook zwakke punten bloot. Zo blijkt dat kennis bij bepaalde mensen wordt vastgehouden en dat een gebrekkige samenwerking binnen bedrijven zorgt voor verdere vrees voor en onbekendheid met multi-cloud. De zogeheten ‘skills-gap’ word duidelijker. We hebben behoefte aan technologisch gekwalificeerde, waardetoevoegende experts. Jong talent is nodig, en ervaren specialisten moeten anders worden ingezet. Standaard taken worden steeds verder geautomatiseerd, waardoor werknemers ingezet kunnen worden op meer strategisch werk dat meer voldoening geeft.

Bescherming
We hebben nog maar het begin gezien van cybercrime. Ze worden slimmer, en hun tools geavanceerder en gevaarlijker. Multi-cloud speelt hier een dubbele rol in: bij slecht management zorgt het voor een wirwar van applicaties en een complexe beveiliging zorgen. Daarentegen stelt het rapport dat het van belang is om snel schaalbare applicaties en services te ontwikkelen en uit te rollen op elk platform op elk moment. Het bouwen van een robuust, toekomstbestendig ecosysteem van geïntegreerde beveiliging en cloud-oplossingen helpt bij het realiseren van end-to-end IT-services die meer context, inzicht en zichtbaarheid bieden.

Wetgeving
De AVG (GDPR) is een van de meest ingrijpende wetgevingen. Volgens het FOMC rapport gaat het echter nog niet ver genoeg met het oog op de lange termijn. Het is nu op Europees niveau geregeld, maar dit moet volgens het rapport binnen vijf jaar ook op wereldniveau gebeuren.

Het reguleren van een digitale wereld zonder grenzen is een van de grootste uitdagingen voor overheden wereldwijd. Samenwerking tussen bedrijven en overheden is daarom nodig. Ondertussen moeten bedrijven uiteraard wel compliant blijven aan bestaande regelgeving, en cloud computing heeft hier invloed op: soms helpend, soms juist zorgend voor meer complexiteit. Het potentieel van multi-cloud zit in jezelf onderscheiden middels best practices en services.

Deze blog is geschreven door Wim Zandee. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van WimZandee
Wim Zandee
F5 Networks - Director System Engineering North & East EMEA

Wim Zandee kwam in 2006 bij F5, na al ruime ervaring te hebben opgedaan bij verschillende netwerkspecialisten aan zowel de leverancierskant als gebruikerszijde. Bij F5 is hij verantwoordelijk voor de technische en salesondersteuning van internationale klanten en partners. F5 maakt apps sneller, slimmer en veiliger voor bedrijven, service providers en overheden wereldwijd. F5 levert cloud en security oplossingen om bedrijven in staat te stellen een applicatie-infrastructuur te kiezen zonder in te leveren op snelheid en beheer. Meer informatie op F5.com over F5, partners en technologieën.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.