Blog

DORA presentatie voor de gemeente Amsterdam

Deze week heb ik op uitnodiging bij de gemeente Amsterdam een presentatie verzorgd over DORA. Er was groep van ongeveer twintig personen als toehoorder, onder andere ervaren informatiemanagers, en die waren kritisch maar positief over de presentatie.

De gemeente Amsterdam is al heel ver met werken onder architectuur en heeft principes en architectuurmodellen hoog in het vaandel staan. Ook wordt er al gewerkt met WAT-gerichte-doelarchitecturen die het informatiemanagement uitstekend kan gebruiken richting eindgebruikers in de organisatie om te schetsen hoe de nieuwe organisatie eruit komt te zien. Dit helpt eindgebruikers eisen te stellen aan de nieuwe middelen die hen ter beschikking worden gesteld.

De vraag bij de gemeente Amsterdam was: hoe pas je NORA en GEMMA in en aan op de eigen organisatie en architectuur van de eigen organisatie? Een vraag waar DORA dan mijn antwoord op is.

Ik ben in de presentatie met name in gegaan op hoe je vanuit het architectuurbegrippenkader van Dragon1 naar de ‘principes’ in NORA en GEMMA kunt kijken. Dat levert op dat je de eisen (die in NORA en GEMMA worden gelabeled als principes) beter kunt plaatsen in een structuurvisie. Als architect moet je dan nog wel concepten en principes selecteren waarmee je iets kunt maken zodat je invulling kunt geven aan de eisen.

Download hier de DORA-introductie presentatie die ik daar heb gegeven:

DORA-introductie presentatie (.pdf)

Als architecten of informatiemanagers bij anderen gemeenten graag mij ook een presentatie willen laten geven over DORA of hoe GEMMA en NORA in te passen zijn in de eigen architectuur en organisatie, dan doe ik dat graag (mail dan naar mark@paauwe.info). Op één voorwaarde: dat er wel tijd is voor inhoudelijke discussie is op het einde. Want alleen door inhoudelijke discussie komen we verder.

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.