Blog

Vijf ingrediënten voor het optimale DevOps-team

Lange tijd was er een strikte scheiding tussen de IT’ers die zich bezig houden met de exploitatie van software en de softwareontwikkelaars. Tegenwoordig zien we dat steeds meer organisaties met DevOps-teams werken waarbij een deel van de operationele exploitatietaken in het ontwikkelteam worden ondergebracht. Welke taken zijn geschikt om onder te brengen bij development en hoe richt je een DevOps-team optimaal in? 

Eén van de belangrijkste trends die hebben bijgedragen aan de opkomst van DevOps is Agile/Scrum, waarbij de ontwikkelteams zelf integraal verantwoordelijk worden voor het succesvol draaiend krijgen en houden van software. Softwareopleveringen worden met deze methodiek steeds sneller en frequenter. Omwille van de snelheid om software naar productie te brengen is het nuttig als ontwikkelaars zelf weten aan welke eisen de infrastructuur (zogenoemde deployment pipeline) moet voldoen. Een andere belangrijke drijfveer achter de verschuiving naar DevOps is de opkomst van Cloud computing en Platform-as-a-Service (PaaS) waardoor bedrijven veel minder hardware en software in huis hebben die monitoring en beheer nodig hebben. De operations-medewerkers moeten taken overdragen aan het DevOps-team en wat resteert zijn meer traditionele infrastructuurbeheer- en IT-beleidstaken. 

Bedrijven die met DevOps gaan werken, merken dat deze overgang stroef kan verlopen. Waar de implementatie van de Agile/Scrum werkwijze een brug sloeg tussen softwareontwikkelaars en de business waardoor er meer wederzijds begrip en een natuurlijke samenwerking ontstond, wordt bij DevOps de samenwerking juist minder vanzelfsprekend. Ontwikkelaars willen immers waarde toevoegen en vooral innoveren met nieuwe software. Operations-medewerkers moeten zorgen voor stabiliteit en continuïteit; en elke verandering vormt dan een potentieel risico. De stap naar DevOps moet daarom goed doordacht worden uitgevoerd.

Vijf Ops-taken

Bij de meeste bedrijven moet een goede invulling van DevOps nog landen. Bij het indelen van het Scrum-team wordt er vaak nog niet veel over de operations-taken nagedacht en veel IT-managers hebben moeite deze taken te verdelen. Het is belangrijk dat zij beginnen een onderscheid te maken tussen harde operations-taken - zoals het managen van het netwerk, servers, database en het operationele systeem - en de meer software-gerelateerde taken die, relevant zijn voor het Scrum team. 

Er zijn ruwweg vijf operations-taken die nuttig zijn om over te dragen aan het DevOps-team. Als eerste de selectie van de software development stack. Vanuit de ontwikkelvisie op het beoogde eindproduct en hoe dat het beste gerealiseerd kan worden, kunnen teamleden de keuze maken tussen bijvoorbeeld Java of .Net ontwikkeltooling, en tussen database managementsystemen zoals Oracle of SQL server. Op de tweede plaats kan DevOps zich ontfermen over het inrichten en inzetten van virtuele of cloud servers voor de verschillende ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Ten derde kunnen ze ook het live zetten van de door hen ontwikkelde applicaties op zich nemen en op de vierde plaats het monitoren van de applicaties en de werking van het systeem in zijn geheel. Daaruit voortvloeiend behoort als vijfde taak het oplossen van mogelijke problemen met een applicatie na live-gang tot de verantwoordelijkheden van het DevOps-team.

Training en technologie

De implementatie van een DevOps werkwijze is in de praktijk niet zo eenvoudig als het klinkt en er kan weerstand ontstaan. Moderne technologie, bijvoorbeeld low-code development tooling zoals het OutSystems Platform, kan het proces wel gemakkelijker maken. Daarnaast is het raadzaam om  ontwikkelaars ook expliciet te trainen in het goed uitvoeren van de nieuwe DevOps-taken. Volgens de theorie van Scrum moeten alle leden van het team dit kunnen, maar in de praktijk zie je dat er bepaalde medewerkers zijn die het voortouw nemen hierin, uit ervaring of pure interesse. Deze ambassadeurs kunnen andere teamleden helpen en enthousiast maken.

Met deze vijf ingrediënten is het mogelijk een goed functionerend DevOps team te realiseren waarbij een centraal operations team zich alleen nog maar richt op de solide infrastructuur en het IT-beleid. En tegelijkertijd worden alle ontwikkelteams in staat gesteld op een Agile/Scrum wijze waardevolle software te bouwen, releases dagelijks naar productie te brengen én het gebruik van de software in de praktijk te monitoren en te verbeteren.  

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.