Blog

Soms zijn meerdere kapiteins wel een goed idee

Een Product Owner is het lid van het scrum team dat volgens de Scrum Guide – de ‘bijbel’ voor de moderne sofwareontwikkelaar – verantwoordelijk is voor het maximaliseren van de waarde van een product en van het werk van het scrum team. “De Product Owner is één persoon, niet een comité”, staat er duidelijk te lezen. De praktijk is echter vaak weerbarstig. 

Eén Product Owner (PO) per scrum team klinkt logisch, net zoals je maar één kapitein op een schip wilt hebben. De PO bepaalt waar een product aan moet voldoen, waar de prioriteiten van het development team liggen en hij of zij beheert de product backlog. Aanvragen vanuit de business komen dus ook bij de PO binnen en die bepaalt of, wanneer en hoe ze worden opgepakt. Hij stelt de product roadmap en de releaseplanning op en toetst of de praktijk nog in lijn is met de productvisie. Zijn aandacht is 50/50 verdeeld tussen het ontwikkelteam en de stakeholders.

Een goede PO moet aan een zwaar pakket aan eisen voldoen. Hij moet gekwalificeerd zijn, oftewel domeinkennis in huis hebben, en een productvisie kunnen opstellen en bewaken die in lijn is met de koers van het bedrijf. Hij moet mandaat hebben vanuit de business zodat hij bevoegd is producten goed- of af te keuren, en op managementniveau te overleggen. Verder moet de PO beschikbaar zijn voor overleg en om vragen vanuit het scrum team te beantwoorden. Hij moet een teamplayer zijn die de ontwikkelaars gemotiveerd en enthousiast houdt. Het is dus zoeken naar een schaap met 5 poten, want de PO moet zowel strategisch als operationeel oersterk zijn.

Er is niet een soort ‘ideale PO’; wat voor PO je nodig hebt, hangt van een aantal factoren af. Ligt de nadruk op het project, de werkwijze of het eindresultaat? Hoe volwassen is het product en de organisatie? Vaak heeft de PO een achtergrond in de businesskant van een bedrijf om los te kunnen komen van de IT, maar hij moet wel Agile/scrum zijn. Dit speelt allemaal een rol bij het aannemen van de beste ‘PO for the job’.

Wanneer is één PO het beste?
In beginsel heeft de Scrum Guide gelijk en is het bij een eerste lancering van een product het beste om met één PO te werken. Zeker in de fase voor de product/market fit wil je één kapitein aan het roer van het scrum team hebben die overzicht houdt en verantwoordelijk is voor strategische en tactische productbeslissingen. Als er echter door de uitrol van een product meer stakeholders bijkomen en misschien meerdere development teams, dan wordt het al lastiger. Als er meer business lines komen die productoverstijgend zijn, krijg je geheid problemen.

Moet je dan nog steeds krampachtig vast blijven houden aan het 1-PO-principe? Soms kan de taak prima gedeeld worden, zegt ook Product Management Expert Roman Pichler. Hij formuleerde een aantal scenario’s voor gedeeld Product Ownership.

Eén PO met proxy PO’s
In het eerste scenario blijft er één PO eindverantwoordelijk voor het product. Deze is verantwoordelijk voor productstrategie, -roadmap en de backlog. Hij onderhoudt ook het contact met de stakeholders en met twee proxy PO’s die het development team aansturen. De Feature Owner is belast met het omschrijven, valideren en stellen van prioriteiten omtrent de features (eigenschappen) van het product. De Component Owner heeft deze taken voor wat betreft de componenten (bouwstenen) van het product.
Deze verdeling met een PO en proxy PO’s is het meest geschikt om groei te faciliteren.

Productdeling of productvarianten
Als het doel is je product te laten groeien of de levensduur ervan te verlengen, kun je het beste voor dit scenario kiezen. Daarbij wordt het product ontmanteld en verdeeld in twee nieuwe producten of hervormd tot varianten ervan. Deze nieuwe producten krijgen elk hun eigen PO, die onderling zaken kunnen afstemmen.

Strategisch vs tactisch
In het laatste scenario worden de taken verdeeld tussen de Product Manager of Chief Product Owner, en de Product Owner. De eerste houdt zich bezig met strategische beslissingen zoals de product roadmap, stakeholder management en de financiële forecast. De Product Owner neemt tactische beslissingen over backlogmanagement en stuurt het ontwikkelteam aan. Deze verdeling kan het beste aangehouden worden wanneer het product volwassen is.

Door de jaren heen is gebleken dat er geen ‘one-size-fits-all’ strategie is voor Product Ownership. Het is belangrijk doelen te formuleren en te duiden welke competenties daar bij passen. Ook moet er naarmate de IT-organisatie groeit of een product meer volwassen wordt, regelmatig opnieuw worden gekeken naar de beste PO. Alleen zo kan een koers worden uitgestippeld en vastgehouden.

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.