Blog

Hoe agile volwassen is jouw organisatie?

Agile en Scrum zijn vandaag de dag alom bekende termen, zowel in de bedrijfswereld als binnen de overheidssector. Sowieso bij IT, waar vrijwel iedere ontwikkelaar en projectmanager al wel eens een scrum-training heeft gevolgd of heeft geparticipeerd in een agile project. En zo niet, dan hebben ze er op zijn minst het een en ander over gelezen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de business, waar agile werken dankzij de vele voordelen die het biedt in vergelijking met de meer traditionele methoden, eveneens steeds meer gehoor krijgt. De ‘Wij doen agile’ en ‘Wij zijn agile’ zijn dan ook niet van de lucht. Per organisatie bestaan er grote verschillen in de mate van volwassenheid van de agile cultuur. Maar niet alleen tussen organisaties, ook binnen organisaties zijn er vaak grote verschillen.

Als dit laatste het geval is, weet niemand echt waar hij aan toe is. Het is onduidelijk welk niveau van agile wordt nagestreefd en iedereen hanteert als gevolg hiervan een ander referentiekader om prestaties aan af te meten. Die onduidelijkheid maakt het bovendien lastig om gestructureerd toe te werken naar een organisatie met een echt volwassen agile cultuur.

Om meer helderheid te scheppen, is het in de eerste plaats belangrijk om verschillende niveaus of fases van agile volwassenheid te onderscheiden en te definiëren. Een bruikbare indeling is die wordt beschreven in het boek Software Process Improvement and Capability Determination (Clarke, O’Connor, Route en Dorling. 2016) en die bestaat uit de volgende vijf niveaus: ad hoc agile, doing agile, being agile, thinking agile en culturally agile. Binnen de verschillende niveaus onderken ik zelf de volgende aspecten: mensen, proces, tooling, architectuur, kwaliteit, infrastructuur en business.

De volgende stap is om aan de hand van de bovengenoemde aspecten het bestaande en gewenste niveau van agile in kaart te brengen. Zo wordt een ad-hoc agile organisatie onder mee gekenmerkt door een beperkt inzicht in de kennis en kunde van teams, het ontbreken van een proces voor het analyseren en van de grond krijgen van agile projecten, een beperkt gebruik van agile tools voor het beheer van user stories, het bouwen en testen, een projectgebaseerde architectuur, een wisselende kwaliteit van de opgeleverde software, een handmatig proces om software te deployen en weinig tot geen directe communicatie tussen business en de ontwikkelaars.

In een culturally agile-organisatie daarentegen zijn er meerdere Agile teams in verschillende disciplines, zijn er procedures opgezet om de kwaliteit van de agile projecten te meten, is de technologie toekomstvast en innovatief, ondersteunt zowel de planning van de business als die van IT agility, wordt de verwachte business value geverifieerd, gebeurt provisioning volledig automatisch, ondersteunt het organisatiebeleid de adoptie van agile en zijn key stakeholders actief betrokken.

In de praktijk is het zo dat de meeste organisaties op niveau 1, ad-hoc agile en niveau 2, doing agile, blijven steken. Hierbij is het doorgaans niet zo dat ze op alle aspecten niet hoger scoren dan niveau 1 of 2, maar slechts op enkele aspecten. Het zijn wel de aspecten die daardoor het bereiken van een hoger agile volwassenheidsniveau belemmeren. Zo is een veelvoorkomende situatie bij organisaties dat de mensen en de methoden dankzij agile training vooroplopen, maar dat de hulpmiddelen zoals tooling en infrastructuur daarbij achterblijven. Een organisatie die wil doorgroeien naar niveau 3, being agile, en niveau 4, thinking agile, zal dan ook eerst in de breedte alle aspecten van agility op orde moeten krijgen. En niet in de laatste plaats het aspect business. Want als de mensen uit de business eenmaal ‘om’ zijn, geldt dat het voor de overige aspecten direct een stuk gemakkelijker wordt om de gehele organisatie op een volwassen niveau te krijgen!

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.