Blog

Agile maakt schaalbare organisatie mogelijk

De rol van technologie in de maatschappij en binnen bedrijven verandert. Organisaties moeten voldoen aan een steeds hoger verwachtingspatroon en zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden. IT is hierbij cruciaal aangezien het bedrijfskritische processen ondersteunt die in belangrijke mate de bedrijfscontinuïteit bepalen. Daarnaast biedt IT mogelijkheden om nieuwe dienstverleningsconcepten te implementeren en innovatie te realiseren. Voor het ontwikkelen van softwaresystemen laten steeds meer organisaties de traditionele watervalmethoden achter zich. In plaats daarvan gebruiken ze agile methoden, met Scrum als belangrijkste exponent. En dat is niet voor niets. Met agile methoden kan in korte, overzichtelijke perioden van enkele weken snel werkende software worden opgeleverd. Bij agile methoden wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, waarbij een grote inbreng van gebruikers wordt gevraagd. De focus ligt op het tijdig opleveren van business value.

Agile is de standaard
Doordat IT en business steeds meer in elkaar zijn gaan overlopen en IT steeds nadrukkelijker het concurrerend of innovatief vermogen van organisaties bepaalt, moeten IT-oplossingen sneller, flexibeler en beter beheersbaar zijn om met een korte time-to-market waarde op te leveren voor de gebruikers en de organisatie. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat de afgelopen tien jaar de agile werkwijze sterk in opkomst is geraakt. Waar agile in de beginjaren nog vooral voor losstaande projecten werd ingezet, zie je dat agile tegenwoordig steeds vaker de standaard wordt voor alle projecten in de gehele IT-organisatie. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Aanvankelijk lag de focus van organisaties vooral op hoe zij afzonderlijke agile projecten zo goed mogelijk in konden richten en organiseren. Inmiddels hebben de meeste organisaties, vaak door schade en schande wijs geworden, dit aardig onder de knie. Nu agile en Scrum hun waarde in de praktijk hebben bewezen, gaan steeds meer bedrijven en overheidsinstanties er toe over om agile en scrum tot de standaard binnen hun IT-organisatie te maken. Als gevolg hiervan worstelen veel CIO’s met de vraag hoe zij agile succesvol bedrijfsbreed kunnen opschalen en de inspanningen van tientallen en soms wel meer dan honderden agile teams op elkaar af kunnen.

Hoe Agile opschalen?
Uit een praktijkonderzoek door COOLProfs onder IT-managers van Nederlandse bedrijven blijkt dat op dit moment van de acht methoden om op te schalen het Scaled Agile Framework (SAFe) raamwerk en het Scaling@Spotify model het meest gebruikt worden. SAFe is een systeembenadering voor opschalen met een centrale coördinatie. Op basis van de bedrijfsstrategie en business unit-budgetten worden strategische thema’s bepaald, gericht op het realiseren van producten en diensten voor klanten. De actuele thema’s worden doorvertaald naar een portfolio van waardeketens met ‘agile release trains’. Voor elke release train wordt er een programmaorganisatie opgetuigd met vijf tot twaalf scrum teams. Scaling@Spotify is een totaal andere methodiek om op te schalen, gebaseerd op de Lean Startup-aanpak. Op basis de bedrijfsstrategie worden ideeën ontwikkeld waarbij hypothesen aan de hand van zogenaamde ‘minimum viable products’ in de praktijk worden gevalideerd bij pilot gebruikers. Zo wordt de werkelijke impact van een product of dienst zichtbaar gemaakt. Als uit de A/B testen blijkt de hypotheses kloppen, worden er een release van gemaakt die daadwerkelijk naar productie gaat. Bij Scaling@Spotify heten de scrum teams ‘squads’. Deze zijn verantwoordelijk voor een deel van de functionaliteit van een product/dienst, zoals zoekfunctie, artikelcatalogus, betalen. Het Spotify-model is een netwerkorganisatie van squads zonder centrale coördinatie. Om squads autonoom te laten functioneren, is een IT-architectuur noodzakelijk die is opgebouwd uit onafhankelijke componenten die los van elkaar gereleaset kunnen worden. Op deze manier kan elke squad zelf de sprintduur en de releasemomenten bepalen en ontstaat het concept van ‘continuous delivery’.

De volgende Agile stap
Welke methode voor het opschalen van agile het beste geschikt is voor een organisatie, is niet op voorhand te zeggen. Voor grote organisaties zal SAFe als methode wellicht gemakkelijker aanslaan, omdat portfolio managers, programma managers, project managers, enterprise architecten, product managers en systeemarchitecten hun eigen rol in het raamwerk terugzien. Het gevaar ligt echter op de loer dat ze voorbij gaan aan het feit dat ze hun rol radicaal anders in moeten vullen om agile werken in scrum teams voor de hele organisatie succesvol op te schalen. Voor een innovatieve organisatie die een snelle groei doormaakt, voelt het Agile@Spotify model waarschijnlijk beter aan.
Maar welke methode om op te schalen wordt gekozen, is feitelijk niet van belang, zo lang deze maar aansluit bij de groeifase waarin een bedrijf zich bevindt. Het is veel belangrijker dat een bedrijf de principes van agile en scrum verankert in zijn DNA en door de hele organisatie in de praktijk brengt. Op die manier wordt dankzij IT een schaalbare organisatie mogelijk.

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.