Blog

Ik wil de informatie architectuur van iedere gemeente kunnen downloaden, afdrukken en vasthouden

Ik wil informatie architectuur kunnen downloaden, afdrukken en vasthouden. Want dan weet ik pas wat het is en wat ik ermee kan doen!

In Nederland zijn er meer dan 400 gemeenten. Deze gemeenten moeten van de Rijksoverheid bezig zijn met informatie architectuur.

Maar waarom? Een aantal gemeenten omdat ze organisch gelukkig tot het inzicht zijn gekomen dat sturing en controle op de informatie architectuur de kwaliteit van de informatievoorziening en daarmee de kwaliteit van de onderneming ten goede komt (en de onderhandelingspositie richting leveranciers veel beter wordt). Voor veel andere gemeenten geldt echter nog steeds: We zijn bezig met informatie architectuur omdat de overheid dit stimuleert.

Stel dat we bij 400 gemeenten zouden inventariseren wat het doel is van de inspanningen op het gebied van informatie architectuur en welke resultaten er zijn geboekt, dan krijgen we daar verschillende antwoorden op.

Een handreiking vanuit de overheid met wat informatie architectuur is en hoe dat er dan uitziet, zou welkom zijn.

NORA en Gemma zijn twee architectuurproducten die de overheid naar voren schuift. Echter NORA zegt van zichzelf geen handboek architectuur te zijn en Gemma is naar eigen zeggen een referentiearchitectuur voor informatiearchitectuur en procesarchitectuur.

http://www.e-overheid.nl/thema/referentiearchitectuur/nora/nora.xml

http://www.e-overheid.nl/thema/referentiearchitectuur/gemma/gemma.xml

Wat deze twee producten niet bieden is een generieke indeling voor een informatie architectuur document. NB: Ik persoonlijk mis enorm de technische architectuur in NORA en Gemma. Want zonder visie op ICT-infrastructuur gaat er geen enkel informatiesysteem werken volgens mij.

+++ MINIONDERZOEK +++

Persoonlijk heb ik de afgelopen tien weken steeds bij twee andere gemeenten gevraagd of er een recent goedgekeurd gepubliceerd informatie architectuur document is (na 2008), dat is gekoppeld aan informatiebeleid of informatiestrategie, een programma of project. Van deze twintig gemeenten zijn er 0 (lees NUL) die een dergelijk informatie architectuurdocument hebben. Al deze gemeenten zijn overigens wel allemaal bezig met informatie architectuur.

Wat is hier dan aan de hand?

Ik maak twee observaties:

Observatie 1: De gemeenten vinden informatie architectuur heel belangrijk. Informatie architectuur is zeer kennisintensief en er zijn nog geen internationale of nationale standaarden voor het opzetten van informatie architectuur in de organisatie. Daarom is de massa nu nog terecht bezig met visie-vorming en verkennende projecten. Enkele overheidsinstellingen lopen wat dat betreft denk ik zelfs voor op het bedrijfsleven.

Observatie 2: De informatie architectuur van veel gemeenten wordt nog niet gestuurd door management en beleidsmedewerkers van die gemeenten. De informatie architectuur van de gemeente is meer het gevolg van centraal gecoördineerde, maar decentraal uitgevoerde transformaties van de informatievoorziening (leest u de vorige zin nog eens drie keer en verwonder u er net zoals ik over dat dit kan!). De leveranciers hebben bijvoorbeeld daarmee nog steeds te veel vrijspel bij gemeenten, wat leidt tot suboptimalisatie, complexiteitsverhoging en kostenexplosie in de informatievoorziening. Ook zijn gegevens- en services standaarden nog zo in ontwikkeling dat er geen wetten, regels en draagvlak is om zich er grootscheeps aan te conformeren. Dus ook al wil je het goed doen met informatie architectuur, het wordt je bijna onmogelijk gemaakt.

Mijn ervaringen op het gebied van informatie architectuur, gemeentelijke informatievoorzieningen en het werken met referentie architecturen heeft geleidt tot het inzicht en overzicht in een generieke opzet voor een informatie architectuur document van een gemeente, of zoals ik het zie een architectuurontwerp van het totaalconcept van de informatievoorziening. Mijn ridderlijk streven is dat als we eerst de huidige informatie architectuur op meer gelijk wijze kunnen documenteren, we als gemeenten beter en sneller van elkaar kunnen leren. Kennis is macht! Het inzicht stelt gemeenten beter in staat om een nieuwe informatie architectuur te formuleren. Daarbij hoort een inbedding van informatie architectuur in de organisatie.

Mijn duit in het zakje: Ik kom binnenkort bij DORA met een gevuld sjabloon voor een informatie architectuur document van een voorbeeld gemeente op basis van Dragon1. Waarom: Ik wil de informatie architectuur van iedere gemeente kunnen downloaden, afdrukken en vasthouden! Want daar wordt de informatievoorziening van een gemeente en dus ook de burger van een gemeente beter van.

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.