Blog

De IT-afdeling optimaliseren met voorspellend beheer

In een tijd waarin organisaties onder druk staan om kosten te besparen is het extra belangrijk om efficiënt om te gaan met middelen en resources. Binnen IT zijn er op dit moment twee belangrijke uitdagingen: het verwachte tekort van 6.800 IT-professionals in 2017 en het gegeven dat de innovatiecyclus steeds korter wordt. Om in kaart te brengen hoe Nederlandse IT-managers hier tegenaan kijken, heeft SPS onderzoek gedaan onder deze doelgroep. In hoeverre beïnvloeden deze ontwikkelingen de IT-manager en welke rol kan IT-beheer hierbij spelen? Eén ding is zeker, er is nog genoeg ruimte voor verbetering.

Resourcemanagement
Het verwachte tekort focust zich vooral op hoogopgeleide IT’ers. Met dit in het achterhoofd moeten IT-managers zich dus nu al concentreren op het efficiënt inzetten van hun medewerkers. Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat 35 procent van de IT-managers het aantal fte’s dat zich bezighoudt met IT-beheer wil terugbrengen. 65 procent wil dit doen door het automatiseren van beheertaken, 60 procent door het intensiever of beter inzetten van beheertooling en 40 procent door outsourcing naar een externe partij. Hoewel 87 procent al wel gebruikmaakt van één of meerdere beheertools, wordt hier dus nog niet het maximale resultaat mee bereikt. Dit is ook wat we in de praktijk zien. Hoewel beheertooling niets nieuws onder de zon is, wordt het nog met name gebruikt voor het monitoren van de IT-infrastructuur. Een mooie eerste stap, maar niet genoeg om het beheer te vereenvoudigen en resources efficiënter in te zetten. Het is niet genoeg om alleen te reageren op de incidenten de zich nu voordoen. Om de beheerafdeling efficiënter te maken en taken anders te verdelen is het cruciaal dat er continu in de toekomst gekeken wordt. Daarvoor is echter wel een andere kijk op IT-beheer nodig.

Analyseren en anticiperen
Om voorspellend beheer te implementeren, is het noodzakelijk dat er anders gekeken wordt naar IT-beheer. De kern is niet langer het reageren op meldingen en het oplossen van verstoringen. Voorspellend beheer draait om het continu analyseren van gegevens die voortkomen uit het monitoren van de IT. Door onderscheid te maken tussen reactief/proactief en voorspellend beheer, kunnen ook taken binnen de organisatie worden gescheiden. Natuurlijk blijven er beheerders verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, maar de voorspellende beheerders concentreren zich uitsluitend op het analyseren van gegevens die het gedrag van de IT-infrastructuur in de toekomst laten zien. Zo zien zij op tijd dat afspraken tussen IT en het bedrijfsproces in gevaar komen en kan er op de juiste tijd actie ondernomen worden. Je lost problemen dus niet op, maar je voorkomt ze.

Om voorspellend beheer te implementeren op de IT-afdeling is het tijd dat IT-managers daadwerkelijk de stap gaan zetten naar het intensiever of beter inzetten van hun beheertooling. Denk hierbij aan het borgen van kennis, zoals het registreren van gebruikte oplossingen, het vastleggen van expertises van medewerkers en het verkrijgen van inzicht in de relaties binnen de IT-infrastructuur in combinatie met de bedrijfsprocessen. Een actieve CMDB (Configuration Management Database) laat deze afhankelijkheden realtime zien en zorgt ervoor dat acties ondernomen worden op basis van actueel inzicht. Prioriteiten zijn beter te stellen en taken beter te verdelen. Door nu efficiënt om te gaan met middelen en resources ontstaat er een toekomstvaste IT-afdeling die toegevoegde waarde biedt aan de business.

De volledige onderzoeksresultaten zijn te vinden in de whitepaper 'Het vinden van een duurzame oplossing. Onderzoek naar het effect van de War for Talent en de verkorte innovatiecyclus op IT-management'. Deze is te downloaden via http://www.sps.nl/xdownload/het-vinden-van-een-duurzame-oplossing.html.

Deze blog is geschreven door Linda Verweij. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van LindaVerweij
Linda Verweij
SPS - COO

Linda Verweij is COO van SPS, Nederlandse leverancier en ontwikkelaar van de Gensys Business Service Management (BSM) oplossing en aanbieder van de op Gensys gebaseerde Res-Q beheerdiensten en Datacenter services. In de vijftien jaar dat Linda voor SPS werkzaam is, heeft zij ruime expertise en ervaring opgebouwd op het gebied van onder meer Business Service Management (BSM), BSM-oplossingen, ITIL en IT Service Management. Sinds 2009 heeft zij de dagelijkse leiding van de organisatie in handen, daarvoor was Linda werkzaam als Business Unit Manager RES-Q beheerdiensten. Als COO is Linda betrokken bij alle interne en externe ontwikkelingen en heeft zij een duidelijke visie op de markt.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.