Blog

Digitale Rijksbouwmeester

Dit is een blog reactie op de discussie over de digitale rijksbouwmeester op digitaalbestuur.nl.

De Digitale Rijksbouwmeester kan in mijn ogen als de architect (de conceptueel ontwerper) van digitaal Nederland de referentie architecturen van de overheid gebruiken om maatgevende en richtinggevende schetsen en ontwerp te maken. Die overigens niet al te vrijblijvend zijn voor de desbetreffende overheidsinstellingen.

Om het beeld van een Digitale Rijksbouwmeester (DRB) nog wat levendiger te maken in het vakgebied zou ik willen vragen aan andere architecten en aan managers wat zij de digitale rijksbouwmeester zouden willen laten doen.

Laat ik eerst zelf een duit in het zakje doen.

Een van de wensen die ik op mijn lijstje heb staan is dat de wijze waarop overheidsinstellingen zoals UWV en de Belastingdienst met elkaar moeten gaan interfacen door de DRB wordt afgedwongen op een architectonisch zeer mooie, toekomstvaste, duurzame en zeer verantwoorde voorbeeldende wijze.

Hiervoor schetst hij de beide partijen een architectuur en ontwerp voor wat in zijn ogen kwalitatief de bedoeling zou moeten zijn. Daarna ziet hij erop toe dat dit ook zo gebeurt. Onafhankelijk, objectief, met begrip over en weer, maar wel directief en voorschrijvend.

Ik denk dat een dergelijke regie op ketens en schakels in de e-overheid een randvoorwaarde is voor succes. De DRB is in mijn ogen de persoon om die regie in adhoc gevallen op zich te nemen en als onpartijdig scherprechter te kunnen optreden.

Als een gekozen oplossing niet past in de visie van de DRB en dus niet goed is voor digitaal Nederland, terug naar de ontwerptafel.

De DRB kan wat in de tweede kamer wordt voorgesteld aan regels en richtlijnen voor het ontwikkelen van ICT-oplossingen beter handhaven dan wie dan ook.

Hoeveel grootschalige overheidsprojecten werken nu echt met PSA's of onder architectuur? Hoeveel projecten maken gebruik van de aanbevelingen van de rijksauditdienst, zoals het gebruik van mijlpalen?

Het is toch te gek dat we allemaal in ons vakgebied in elke blog weer uit ons dak gaan over met de misstanden die we zien en dat we niet volwassen naar de overheid toe ageren op het ontbreken aan fatsoenlijke IT-wetgeving en een waakhond? Ik pleit ervoor dat we de roep van Daan om een DRB omzetten in daden.

Maak duidelijk wat er gedaan zou kunnen worden door een DRB en wat nu dus blijft liggen aan werk.

Alleen dan kunnen als een groep meer duidelijk communiceren naar de overheid dat het toch echt nodig is: een DRB (of digitale waakhond).

Overigens ben ik van mening dat een Digitale Rijksbouwmeester dient te worden aangesteld.

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.