Blog

Oproep voor promotieonderzoeks-interview over architectuurprincipes

In het kader van mijn promotieonderzoek 'New Architecture Principles' - architectuurprincipes ben ik op zoek naar de architectuurprincipes die nu in ondernemingen worden gehanteerd en die (zeg maar sinds de periode voor 2000) een toekomsvaste vernieuwing waren of zijn voor de onderneming.

Een ieder die werkzaam is als manager of architect in een organisatie en met architectuurprincipes werkt, of andere soorten principes, wil ik graag uitnodigen of bezoeken om te spreken over deze toekomstvaste vernieuwende principes.

Ik ben nu niet op zoek naar theorieen over principes, maar naar beschrijvingen en visualisaties van architectuurprincipes zoals die nu in de praktijk voor bijvoorbeeld ICT-Infrastructuur, Security, Informatie, Informatievoorziening, Business, Processen en Governance worden gebruikt in de eigen onderneming.

15 mei 2009 ben ik weer terug van 5 weken vakantie in Australie. Van 20 mei tot en met 20 juli heb ik een redelijk lege agenda om veel afspraken te maken voor dit onderwerp.

In een open twee-gesprek van twee uur wil ik dan verkennen welke soorten principes succesvol worden gebruikt en vernieuwend zijn (en wie, wat, waar, hoe en waarom).

Het gesprek kan ook gaan over problematische architectuurprincipes en hoe ze anders geformuleerd en gepositioneerd een mogelijk beter resultaat kunnen hebben.

Van verschillende gemeenten en bank/verzekeraars beschik ik nu over architectuurprincipes (een lijst van ongeveer 300 stuks, waarvan er overigens maar 20 echt vernieuwend en toekomstvast zijn), maar daarbuiten wil ook ik graag gebruikte vernieuwende architectuurprincipes verkennen.

Het doel van mijn onderzoek is vooral om te achterhalen waar architectuurprincipes aan moeten voldoen (qua beschrijving, visualisatie en koppeling aan andere onderwerpen) om succesvol te worden gehanteerd in onderneming.

Ik heb de afgelopen drie jaar kunnen vaststellen dat er heel veel effort wordt gestoken in het opstellen van architectuurprincipes bij veel ondernemingen, maar dat ze vaak niet worden gebruikt in een project (terug vindbaar in ontwerp en implementatie) of goed blijken te zijn (passend bij de bedrijfsstrategie). Bijvoorbeeld bij ZBO's, ministeries, gemeenten, banken, verzekeraars, telecomorganisaties, energiebedrijven, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Ik beschik uit elk van deze branches over treffende voorbeelden. Doel, functie, theorie/definitie, hardheid en navolgbaarheid van de architectuurprincipes blijken bij navraag vaak niet eenduidig of helder in dezelfde architectengroep en managementgroep van een onderneming.

Mijn huidige beeld (op basis van 2 jaar onderzoek) is dat wanneer 'architectuurprincipes' worden afgeleid van bewezen 'concepten' en 'kwaliteitsaspecten', gekoppeld aan 'strategische uitgangspunten' en 'bedrijfsdoelen' en worden doorvertaald naar 'ontwerpprincipes', 'stijlelementen' en 'ontwerpregels', de architectuurprincipes beter van kwaliteit (duurzaam, toekomstvast en vernieuwend) zijn en vaker worden gebruikt. (Dit vereist overigens wel grondige kennis van de genoemde vaktermen)

Het zorgt ook vaak voor veel minder architectuurprincipes (een decimering), maar wel de goede.

Ook is mijn huidige beeld dat architectuurprincipes eigenlijk nooit worden gevisualiseerd, terwijl dit in bouwkundige architectuur de normaalste zaak van de wereld is.

Een architectuurprincipe is al gauw abstract, complex en ingewikkeld qua werking en dan is een visualisatie een goed instrument voor snelle begripsvorming.

De personen die wel visualisaties of foto's maken van architectuurprincipes wil ik graag spreken!

Het blijkt dat architectuurprincipes in het algemeen vaak in de vorm van regels worden geformuleerd, wat de stevigheid en het gebruik van het architectuurprincipe vaak niet ten goede komt. De koppeling van architectuurprincipes aan strategische uitgangspunten en bedrijfsdoelen zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de directie beter begrijpt waarom sommige architectuurprincipes nodig zijn.

De koppeling ligt eigenlijk voor de hand, is tamelijk eenvoudig te doen, maar wordt nog te vaak niet gedaan.

De komende weken wil ik gebruiken om nog meer feiten te verzamelen, mijn huidige beeld te bevestigen en de conclusies en aanbevelingen nog harder te kunnen stellen. De lat leg ik bij vijftig ondernemingen en 500 architectuurprincipes / strategische uitgangspunten / ontwerpregels als berg data om uitspraken over te doen.

De komende weken ga ik zelf vele architecten 1-op-1 benaderen, maar je kunt me ook een mail sturen op mark@paauwe.info voor een afspraak.

Zoals ik het nu al kan inschatten gaat mijn artikel over New Architecture Principles in augustus veel stof doen opwaaien.

Ik hoop dat het resultaat van mijn onderzoek is dat vele architecten anders en beter architectuurprincipes gaan formuleren en dat deze architectuurprincipes meer worden gebruikt (het artikel is een tussentijdse publicatie voor discussie doeleinden). Met als eindresultaat dat ondernemingen meer profijt hebben van vernieuwende toekomstvaste concepten en architectuurprincipes.

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.