Blog

Veel gebruikte requirementsprocessen

In de praktijk en in de literatuur kom ik allerlei requirementsprocessen tegen. Ik zie veel organisaties die op zoek zijn naar een eenduidige aanpak omdat iedere medewerker en ieder project nu zijn eigen werkwijze kiest. Een standaard requirementsproces geeft dan houvast. Zolang je zo'n stappenplan niet rigide toepast en fijnslijpt op de specifieke situatie, werkt dat kwaliteits- en efficiency verhogend. Requirements Development (zie figuur) is immers meer dan simpelweg een lijst met requirements opstellen. Je begint met het scherp krijgen van het probleem en de doelen, en eindigt met het in kaart brengen van de details van de gewenste situatie. Hiervoor zijn zowel elicitatie, analyse, specificatie als validatie nodig.

Subdisciplines van Requirements Engineering
 

Hieronder staan vijf requirementsprocessen die ik regelmatig tegenkom bij organisaties. Ze kunnen allemaal in waterval, iteratieve en agile omgevingen toegepast worden, maar die dimensie laat ik hier buiten beschouwing.

 1. JBF of gezond verstand 
  Een eenduidige aanpak ontbreekt. Je voert je werk als requirementsanalist naar eigen inzicht uit en stemt dat binnen het project af. Je persoonlijke ervaringen voorkeuren spelen hierbij een grote rol. Binnen de organisatie zijn vaak grote verschillen en het wiel wordt soms opnieuw uitgevonden.
 2. Elicitatie, analyse, specificatie, validatie 
  Hoewel deze vier activiteiten oorspronkelijk werden aangeduid als de subdisciplines van Requirements Development (Abran & Moore) hanteren veel requirementsanalisten ze als stappen in het requirementsproces en voeren die stappen dan 'iteratief' uit.
 3. Elicitatie, analyse, specificatie, validatie
   
 4. Het Volere requirementsproces 
  Dit proces is hoofdzakelijk gericht op innovaties. Het is vooral bekend door het veel gelezen boek Mastering the Requirements Process van Suzanne en James Robertson. Het Volere proces bestaat uit zeven stappen die in het boek uitvoerig staan beschreven.
 5. Volere requirementsproces
   
 6. RUP requirementsworkflow 
  In het softwareontwikkelproces Rational Unified Process is Requirements Engineering één van de disciplines. In de requirementsworkflow zijn de activiteiten en de relaties daartussen grafisch weergegeven. Uitleg over deze workflow vind je in het boek Managing Software Requirements van Dean Leffingwell en Don Widrig.
 7. RUP requirementsworkflow
   
 8. Generiek requirementsproces 
  Zelf hanteer ik het generieke requirementsproces hieronder. In dit proces zijn de hiervoor genoemde requirementsprocessen samengebracht. Het proces staat uitgebreid beschreven in Handboek Requirements - Brug tussen business en ICT.
  Generiek requirementsproces
   

  Requirements Development binnen generiek requirementsprocesDe figuur rechts laat zien dat de subdisciplines van Requirements Development (elicitatie, analyse, specificatie en validatie) in iedere processtap van belang zijn. Je moet de kennis en vaardigheden van al deze subdisciplines bezitten en door elkaar kunnen toepassen. Je kunt bijvoorbeeld tegenstrijdigheden tegenkomen tijdens het specificeren van de requirements of er kunnen nieuwe vragen voor de stakeholders rijzen. Je gaat dan opnieuw analyseren of eliciteren.

Deze blog is geschreven door Nicole de Swart. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van reaco
Nicole de Swart
Reaco Academy - Requirements expert

Nicole de Swart is auteur van Handboek Requirements en oprichtster van het Requirements Kenniscentrum. Via de Reaco Academy helpt Nicole requirementsanalisten de overstap naar agile te maken. Daarnaast geeft ze les aan studenten Business Information & Management op de Hogeschool van Amsterdam.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.