Blog

Heb je een visie voor je eindproduct?

Bij de start van een Scrum-project moeten minimaal de producten Visie en Product Backlog aanwezig zijn voordat het scrumteam begint met de ontwikkeling van het systeem (Ken Schwaber). Een product backlog, zijnde een geprioriteerde werklijst, is meestal wel aanwezig. Een gezamenlijke visie op het eindproduct ontbreekt daarentegen nogal eens in scrum-projecten. Toch is een gezamenlijk visie essentieel om richting te geven aan het project en om continue gefocust te blijven op het leveren van meerwaarde voor de business. Bovendien kan een inspirerende visie zeer motiverend werken op het team.

Inhoud visie

De product owner is verantwoordelijk voor het creëren en uitdragen van de visie. Hiermee geeft hij aan wat het eindproduct in essentie behelst en wat de toegevoegde waarde daarvan is. Een heldere visie geeft kort maar krachtig antwoord op de volgende vragen:

 • Voor wie maken we het systeem? Wie zijn de klanten/gebruikers?
 • Waarom willen zij het systeem kopen/gebruiken? Welke meerwaarde heeft het systeem voor hen?
 • Wat zijn de Kritieke Succes Factoren? Welke eigenschappen moet het systeem zondermeer hebben?
 • Hoe onderscheidt het systeem zich van de concurrenten/alternatieven? Wat zijn de Uniek Selling Points?
 • Is zo'n systeem technisch en financieel haalbaar?

Kortom: De visie geeft aan wat het doel van het project is en welke systeemeigenschappen daarbij cruciaal zijn.

Aandachtspunten

Het is niet eenvoudig om een goede visie te creëren. Het vereist een vooruitziende blik, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Daarnaast is diepgaande kennis van de markt of de business waarvoor het systeem bedoeld is nodig. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten voor het ontwikkelen van een visie.

 • Gezamenlijke visie
  Het is van belang dat alle betrokkenen zoals scrumteam, management, gebruikers en andere stakeholders, hetzelfde beeld hebben van het eindproduct. Zonder gezamenlijk visie is er geen gezamenlijk doel en dat leidt vroeg of laat tot problemen en tegengestelde belangen. Een gezamenlijke visie versterkt het teamgevoel en bevordert de samenwerking.
 • Kort en krachtig
  Een goede visie geeft in zo weinig mogelijk woorden de essentie van het eindproduct weer. De visie moet voldoen aan de 'elevator test'. De visie bevat geen opsomming van de belangrijke systeemeigenschappen maar alleen de drie of vier cruciale eigenschappen. Dit laat ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen.
 • Feedback vragen
  Een visie is geen vaststaand gegeven. De behoeften van klanten/gebruikers kunnen bijvoorbeeld wijzigen of verkeerd ingeschat zijn. Toets daarom de visie zo vroeg en zo vaak mogelijk en stel hem bij als dat nodig is. Nodig gebruikers uit op sprint review meetings en vraag om feedback. Breng zo snel mogelijk een 1e release uit om te zien hoe de klanten/gebruikers erop reageren en vraag welke functionaliteit ze graag toegevoegd zien.
 • Eerstvolgende release
  Een visie is bij voorkeur gericht op de eervolgende release van het systeem. Dit is een concreet doel en geeft een tijdshorizon die goed te overzien is. Bij agile-ontwikkeling wordt vaak eens per kwartaal een release uitgebracht.
Deze blog is geschreven door Nicole de Swart. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van reaco
Nicole de Swart
Reaco Academy - Requirements expert

Nicole de Swart is auteur van Handboek Requirements en oprichtster van het Requirements Kenniscentrum. Via de Reaco Academy helpt Nicole requirementsanalisten de overstap naar agile te maken. Daarnaast geeft ze les aan studenten Business Information & Management op de Hogeschool van Amsterdam.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.