Blog

Applicatie Portfolio Management voor organisaties die van eenvoud houden

“Achieving simplicity is a constant IT challenge” hoorde ik laatst een spreker op een IT-congres zeggen. Simplicity of eenvoud is wat een organisatie in staat stelt om flexibel te zijn en snel in te spelen op veranderde omstandigheden en kansen in de markt. Zeker naarmate organisaties groter en meer complex worden, is het zaak de IT-architectuur zo eenvoudig en aanpasbaar mogelijk te houden.

Maar de realiteit is dat het systeemlandschap van de meeste organisaties nou niet echt uitblinkt in eenvoud. In plaats daarvan bestaat het vaak uit een lappendeken van verschillende systemen die onderling gekoppeld zijn en die over de jaren heen veelvuldig zijn aangepast. Als het goed is zijn er standaardpakketten ter ondersteuning van de generieke bedrijfsprocessen en maatwerkoplossingen voor de unieke bedrijfsprocessen.

Vanuit mijn jarenlange IT-ervaring weet ik dat de meeste organisaties hun bestaande systeemlandschap alleen heroverwegen wanneer ze moeten bezuinigen op de IT-uitgaven, ze door een fusie IT-systemen moeten integreren of als ze een nieuwe Windows-versie voor kantoorautomatisering gaan uitrollen. Dit zijn de klassieke momenten dat een informatiemanager of IT-afdeling gaat kijken welke applicaties er allemaal aanwezig zijn binnen de organisatie, welke applicaties voldoen en welke applicaties kunnen worden afgestoten omdat ze of niet worden gebruikt of dubbel aanwezig zijn. Het betreft hier een beleid – als het al beleid genoemd kan worden – dat ik zou willen typeren als reactief en incidenteel.

Voor het maken van verantwoorde, onderbouwde keuzes ten aanzien van zowel het bestaande als het nieuwe systeemlandschap, is een meer gestructureerd en proactief beleid vereist in de vorm van Applicatie Portfolio Management (APM). In plaats van financiële of praktische motieven heeft APM vooral een functionele en technologische grondslag. Er wordt een inventarisatie gedaan van applicaties waarbij een bedrijfswaarde aan de applicaties wordt toegekend op basis van factoren als de levensfase waarin het systeem zich bevindt, hoe vaak het systeem gebruikt wordt, het onderhoud dat nodig is, de aanpasbaarheid van het systeem en de koppelingen met andere systemen. Het helpt organisaties zich bewust te worden van het feit dat zowel bedrijfsprocessen als automatiseringsoplossingen een eigen levenscyclus kennen en dat daarmee een automatiseringsstrategie ook iets dynamisch is. Het biedt organisaties een leidraad om jaarlijks na te gaan of hun automatiseringsoplossingen nog wel voldoen. Door de juiste maatregelen te nemen kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt of een systeem in stand moet worden gehouden, moet worden vervangen of moet worden uitgefaseerd.

Portfolio Management kijkt vooral naar de afzonderlijke applicaties. Het is daarom belangrijk dat een organisatie ook een enterprise architectuur heeft. Enterprise architectuur kent over het algemeen vier invalshoeken: business, informatie, applicatie en technologie. Het vastleggen, bijhouden, gebruiken en verbeteren van informatie over deze vier invalshoeken is essentieel bij het werken onder architectuur. Op deze manier kan ook de onderlinge technische ‘fit’ van de verschillende applicaties worden gegarandeerd. Want als het gaat om het systeemlandschap van een organisatie, geldt dat het geheel meer is dan de som der delen, in die zin dat op zichzelf goed werkende systemen juist in samenhang met elkaar perfect moeten functioneren.

Het is gebleken dat organisaties door Applicatie Portfolio Management toe te passen in combinatie met het werken onder enterprise architectuur, de hoeveelheid applicaties met circa 30 procent kunnen terugdringen. Maar het grootste voordeel is toch wel gelegen in het feit dat het organisaties helpt om hun IT zo eenvoudig mogelijk te houden, terwijl tegelijkertijd de business optimaal wordt ondersteund en flexibel blijft. 

Deze blog is geschreven door Joachim Vandecasteele. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van JoachimVandecasteele
Joachim Vandecasteele
Anderson MacGyver - Adviseur

Joachim Vandecasteele is adviseur bij Anderson MacGyver heeft een passie voor business innovatie én structurele organisatieverbetering met IT. Anderson MacGyver realiseert meer businesswaarde met IT. Door advies- en managementdiensten vergroot Anderson MacGyver de waarde van IT en informatie voor organisaties. Daarvoor was
hij CTO bij COOLProfs, specialist in het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen op maat op basis van OutSystems en CA Gen modelgedreven RAD-tooling. Vandecasteele was voor zijn tijd bij COOLProfs senior consultant bij KPMG Consulting op het gebied van World Class IT en consultant ISES International op het gebied van CASE-tools voor systeemontwikkeling. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de toekomst van de IT-organisatie, over strategierealisatie met de balanced scorecard en over maatwerk systeemontwikkeling. Vandecasteele studeerde Bestuurlijke Informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en Bedrijfsinformatica aan de Haagse Hogeschool. Zijn vrije tijd besteedt hij aan zijn gezin, alles volgen wat met IT te maken heeft en triathlons, trails en marathons. Altijd gedreven, scherp en vrolijk!

Twitter: jvandecasteele
Email: joachim.vandecasteele@andersonmacgyver.com

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.