Blog

Requirements volwassenheid

Hoe effectief gaat je organisatie om met Requirement Engineering? Dit is tegenwoordig objectief vast te stellen met behulp van het Requirements Maturity Model. Het model is ontwikkeld door IAG Consulting, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in requirements. Het Requirements Maturity Model is in augustus 2011 uitgebracht en heeft zes dimensies. Na het invullen van de vragenlijst krijg je direct de uitslag te zien. Het getoonde overzicht bestaat uit een grafische weergave van de volwassenheidsniveau 's op de zes dimensies en aanbevelingen voor het doorvoeren van verbeteringen.

Het Requirements Maturity Model onderkent vijf volwassenheidsniveau's:

 • Het requirementsproces
  Deze dimensie kijkt of er een requirementsproces is gedefinieerd en of het wordt uitgevoerd en is ingebed in de rest van de organisatie. Verder is van belang of de resultaten worden gemeten en procesverbeteringen doorgevoerd.
 • Het toepassen van requirementstechnieken
  Hierbij gaat het om afspraken over te hanteren best practices en technieken en om het effectief en efficiënt inzetten van deze technieken.
 • Het gebruik van tooling
  Deze dimensie gaat over de mate waarin requirements (modelleer en management) tooling beschikbaar gesteld, gebruikt, ondersteund, gestandaardiseerd en geïntegreerd is.
 • De competenties van de analisten
  Hierbij wordt gekeken naar de professionaliteit van de analisten die de requirements opstellen. In welke mate beschikken zij over de benodigde kennis en vaardigheden.
 • De requirementsproducten
  Bij deze dimensie draait het om standaardisatie van de producten en templates.
 • De verankering in de rest van de organisatie
  Deze dimensie kijkt naar de organisatorische infrastructuur rondom Requirements Engineering. Is er bijvoorbeeld een requirements kenniscentrum voor ondersteuning bij en verdere professionalisering van de werkwijze.

VolwassenheidHoe volwassen is je organisatie?

Met behulp van een online vragenlijst (39 vragen), is eenvoudig vast te stellen welk volwassenheidsniveau een organisatie heeft. Het volwassenheidsniveau is een gewogen gemiddelde van de volwassenheidsniveau's op de individuele dimensies.

 1. Ontbrekend
  Er worden geen requirements opgesteld.
 2. Uitgevoerd (ad hoc)
  Hoewel er requirements worden onderkend en gemanaged zijn er geen standaard activiteiten voor gedefinieerd. Er kunnen organisatieonderdelen zijn die best practices hanteren maar de organisatie heeft daar geen inzicht in en stuurt er niet op.
 3. Gedefinieerd (individueel georiënteerd)
  Er zijn methoden en technieken voor het opstellen en managen van requirements vastgesteld maar binnen de organisatie zijn grote verschillen in de wijze waarop ze worden toegepast.
 4. Geïmplementeerd (consistent)
  Er is een standaard werkwijze die organisatiebreed gedragen en toegepast wordt. Dit resulteert in standaard requirementsproducten die meestal met behulp van requirements specifieke tools tot stand komen. Er is ook een centraal orgaan dat de standaarden beheert en audits uitvoert.
 5. Geïnstitutionaliseerd (onderdeel van de cultuur)
  Er is een requirementsproces dat volledig geïntegreerd is met projectmanagement, enterprise architectuur en met applicatie lifecycle management. De standaard werkwijze wordt consequent gevolgd en een centraal orgaan meet regelmatig de projectresultaten.
 6. Geoptimaliseerd (continue verbeterd)
  Er is veel commitment van het management. De organisatie is continue bezig om haar requirementsprocessen, -methoden, -technieken, -tools en -medewerkers verder te professionaliseren. Hoewel de resultaten buitengewoon goed zijn, wordt de werkwijze steeds verder verbeterd.
Deze blog is geschreven door Nicole de Swart. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van reaco
Nicole de Swart
Reaco Academy - Requirements expert

Nicole de Swart is auteur van Handboek Requirements en oprichtster van het Requirements Kenniscentrum. Via de Reaco Academy helpt Nicole requirementsanalisten de overstap naar agile te maken. Daarnaast geeft ze les aan studenten Business Information & Management op de Hogeschool van Amsterdam.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.