Blog

Maar wat zijn dan goede visualisatie-voorbeelden van business architectuur?

Zoals ik in mijn blogreactie op de NAF rondetafel sessie business architectuur schreef: Business Architecten hebben voorbeelden nodig.

 Maar ja.... welke voorbeelden dan?

Vorige week ben ik bij 6 bedrijven in de zorg-wereld geweest en heb daar met verschillende business architecten gesproken.

Deze business architecten klagen zelf steen en been dat ze geen opdrachten krijgen, niet serieus worden genomen, te laat in actie worden geroepen en ga zo maar door.

Als je dan vraagt wat ze als 'saleskit' voor hun interne klant klaar hebben staan om zichzelf en business architectuur onder de aandacht te brengen of op de kaart te zetten, dan blijft het vaak angstvallig stil.

Elke business architect is een getalenteerde of ervaren ontwerper van (fundamentele strategische veranderingen in) bedrijven. Het ontwerpen bestaat uit het zorgvuldig kiezen van de juiste bedrijfskundige concepten die invulling geven aan of ondersteunen bij het realiseren van uitgangspunten, ambities en doelen. De business architectuur van een onderneming is het samenhangend geheel aan bedrijfskundige concepten dat is of wordt toegepast.

Deze business architect kan dan het beste, conform Dragon1, de volgende visuele producten beschikbaar hebben om opdrachtgevers te prikkelen hem of haar ontwerpopdrachten te geven:

  1. Kengetallenkaart in de vorm van infographics die de complexiteit van de bedrijven in één oogopslag duidelijk maakt;
  2. Ontwerpschetsen van de totaalconcepten van de bedrijven die een onderdeel van de onderneming of overheidsinstelling vormen;
  3. Blauwdrukken van de bedrijven;
  4. Een mapping van de programma's en projecten op deze blauwdruk die de impact van de verandering duidelijk gemaakt;
  5. Een mapping van beleid (normen, regels, richtlijnen, waarden en standaarden) op deze blauwdruk en aangeven waar de architectuur en structuur van het bedrijf niet conform beleid is;
  6. Een cartoon (conceptschets) van de top tien bedrijfskundige concepten die samen het totaalconcept vormen;
  7. Een principetekening die de werking van de deze concepten inzichtelijk maakt en duidelijk maakt welke beleidsmaatregelen genomen moeten worden om ze beter te implementeren.


En dan deze visualisaties in fysiek een A3-formaat schetsboek (voor jezelf) en een fysiek A3-formaat ontwerpboek (ter communicatie richting derden) altijd klaar hebben liggen. En maak afspraken met je interne klant om jezelf en business architectuur in meetings te promoten met deze schetsboeken en ontwerpboeken.

Doe je dit dan zie je als business architect het tij keren en de opdrachten naar je toekomen.

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.