Blog

Visual Enterprise Architecture is voor architecten de stap richting de Directiekamer

Al enkele jaren ben ik Visual Enterprise Architect en gebruik ik in het vakgebied de term Visual Enterprise Architecture. Door het gebruik van deze term bij klantorganisaties zie ik dat het voor de mensen daar steeds vanzelfsprekender wordt om in hun functie te werken met architectuurvisualisaties.

En dat is denk ik ook hoognodig want dikke tekstdocumenten bevatten vaak veel relationele / verwijzingsfouten en creëren niet echt snel een bruikbaar gemeenschappelijk begrippenkader bij de beslisser.

Door gebruik te maken van architectuurvisualisaties voor het nemen van belangrijke en ingrijpende architectuurbeslissingen wordt ervoor gezorgd dat er meer mensen achter de keuze staan voor bijvoorbeeld de gekozen strategie voor een verandering of voor een nieuw te bouwen systeem.

Onder Visual Enterprise Architecture versta ik het grafisch weergeven van het samenhangend geheel van concepten (een totaalconcept van bedrijfskundige, informatiekundige en technologische concepten) dat is of wordt toegepast op een onderneming. [Zie onder ander https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon1].
Natuurlijk volgt daar gelijk de vraag op: ja maar wat voor visualisaties moet je dan maken, en is EA niet sowieso al een visualisatie?

Mijn antwoorden daarop zijn: de visualisaties die je vooral moet maken voor bestuur, directie en topmanagement zijn conceptschetsen, ontwerpschetsen, architectuurvisies, structuurvisies, roadmaps, scenario’s, storyboards en artist impressions. Dit zijn vooral veel informele visualisaties. Het antwoord op de 2e vraag: Nee, EA is van zichzelf nog niet visueel. Je kunt rustig een EA hebben zonder dat er ook maar één visualisatie is gemaakt. Je moet EA als architect zelf visueel maken voor verschillende doelgroepen.

Menig enterprise architect maakt (nog) geen informele visualisaties die door de directie worden gebruikt ter ondersteuning van het nemen van beslissingen. Wel maken sommige architecten in PowerPoint al plaatjes voor zichzelf en voor anderen (red. Legenda: nooit van gehoord!), maar die plaatjes behoeven dan zoveel uitleg en zijn zo abstract en informeel dat ze niet door de opdrachtgevers en belanghebbenden kunnen worden gebruikt om de discussie te voeren.

Ik denk dat het hard nodig is dat architecten informele visualisaties van bijvoorbeeld strategie en beleid gaan maken die door directie en management worden gebruikt voor besluitvorming. Deze visualisaties dienen dan ook aan bepaalde spelregels te voldoen om daarvoor bruikbaar te zijn. Bijvoorbeeld een ontwerpschets van het unieke totaalconcept waarmee de organisatie haar strategie tot uitvoering kan brengen, op A3 formaat, met de hand geschetst, en elk element weergegeven met een metaforisch pictogram en gelinkt aan uitgangspunten en doelen. Welke directeur wil nou niet met een dergelijke visualisatie zijn visie geconcretiseerd en communiceerbaar gemaakt hebben?

Naast directie, de opdrachtgever van veranderingen, zijn er in een organisatie ook andere belanghebbenden voor architectuur en dus andere doelgroepen voor architectuurvisualisaties. Denk bijvoorbeeld aan de personen die input moeten geven voor eisen en de personen die het bouwwerk dienen te realiseren (management, projectleiding en engineering). Structuurvisies, situatieschetsen, persona’s en artist impressions zijn bijvoorbeeld informele visualisaties die goed bruikbaar zijn bij het laten stellen van eisen.

Naast de ontwerpschetsen waarin de bedrijfskundige en informatiekundige concepten van het totaalconcept uiteen worden gezet voor directie, zijn er ook tekeningen en beelden nodig met meer detail dan de schets, die bijvoorbeeld de werking van een totaalconcept laten zien. We spreken hier over meer formele visualisaties zoals bijvoorbeeld een principedetailtekening, processenlandschap, applicatielandschap, blauwdruk voor het management en engineers (en dan op groot formaat A0-formaat). De echte formele visualisaties zoals ERDs zijn weer voorbehouden aan engineers.

In Visual Enterprise Architecture zit ook een principe verborgen; namelijk dat het Enterprise Architectuur tot een strategisch stuurinstrument kan maken.

Ter afsluiting heb ik dat principe hieronder geformuleerd:
Door consequent Enterprise Architecture te visualiseren afgestemd op de informatie- en beslissingsbehoefte van de directie in de context van hun strategische belevingswereld
wordt ervoor gezorgd dat de directie steeds meer architectuurvisualisaties kan en gaat gebruiken ter ondersteuning van het nemen van beslissingen,
waardoor Enterprise Architecture een strategisch stuurinstrument wordt in de organisatie.

Ik hoor graag van wat jullie vinden van mijn stelling:

'Visual Enterprise Architecture is onze stap richting de directiekamer, maar daar moeten we wel informeel voor gaan visualiseren!'

 

Gerelateerde artikelen:

Opmars certificering Dragon1 Architecten

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.