Blog

De zorgverzekering van de ICT-omgeving

In de maanden november en december lanceren de zorgverzekeraars traditioneel gezien hun nieuwe tarieven en pakketten. Vaak is dit het aangewezen moment om u te oriënteren op het gebied van benodigde aanpassingen of misschien zelfs wel een overstap. Sluit de huidige zorgverzekering nog aan bij uw wensen en eisen van vandaag? Wat heeft u nu precies nodig? Wat betaalt u er voor en last but not least, wat is uw eigen risico? Dit zijn allemaal zaken om bij stil te staan.

Nu is de vergelijking tussen een zorgverzekering en de back-up omgeving van uw rekencentrum misschien wat ver gezocht, maar de eerder genoemde punten zijn zeker ook voor een back-up omgeving van groot belang. Want een back-up omgeving waarbij het ‘eigen risico' te hoog en te groot is, is niet wenselijk. Onduidelijkheid over wat er wel of niet wordt meegenomen door uw back-up omgeving, draagt ook niet bij aan uw nachtrust. Een complete back-up omgeving waarbij u bijna nooit gebruik maakt van alle aanvullende pakketten en opties is echter ook niet wenselijk en bovendien niet kosteneffectief.

Het is daarom belangrijk om de juiste keuzes te maken en mogelijke verrassingen en hoge kosten te voorkomen. Daarom is het geen overbodige luxe om, net als uw zorgverzekering, zo nu en dan uw back-up omgeving onder de loep te nemen.

Dataclassificatie voor de back-up omgeving

Dataclassificatie is een term die je de laatste tijd steeds vaker voorbij hoort komen. Dit is niets meer dan het indelen van de data in een aantal categorieën. Het is het meest eenvoudig om in het begin een drietal categorieën op te stellen. Denk hierbij aan brons, zilver en goud. Let wel dat dit per type en organisatiegrootte kan verschillen.

Toch zal het u verbazen hoeveel organisaties deze classificatie nog niet hebben gedaan. Het komt te vaak voor dat organisaties kiezen voor een ‘one size fits all' model, wat natuurlijk niet kosteneffectief is en vaak ook niet aansluit op de wensen en eisen vanuit de gebruikersorganisatie. Het is tevens één van de meest tijdrovende discussies binnen een organisatie. Het is namelijk een discussie waarbij het management met de ict-afdeling om tafel moet om hier duidelijkheid over te scheppen. Het is echter de moeite waard: als een en ander eenmaal is vastgesteld en opgezet, wordt het leven een stuk makkelijker en overzichtelijker.

Onderstaande zaken kunnen de discussie omtrent dataclassificatie structureren en versnellen.
Definieer per categorie een aantal randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld:

• Hoe vaak moet de data veiliggesteld worden?
• Hoe snel moet de data kunnen worden teruggezet?
• Hoe lang moet de data worden bewaard

Bovenstaande zaken zijn onderdeel van de welbekende RPO- ( Recovery Point Objective ) en RTO- ( Recovery Time Objective ) discussie.

RPO: Hoeveel data verlies kan je als organisatie aan? Bij een rpo van acht uur verliest een organisatie in geval van een escalatie ook acht uur aan data. Het is voor een organisatie daarom van groot belang om de kosten van mogelijk dataverlies (vooraf) helder te hebben.

RTO: Hoe snel dient de data in geval van een escalatie weer beschikbaar te zijn. Het veilig stellen van data is de eerste stap. Maar de snelheid waar mee de data na een escalatie weer beschikbaar is, is minstens net zo belangrijk.

Tijdens het definiëren van deze randvoorwaarden zult u er al snel achter komen dat niet alle data even bedrijfskritisch is, en niet alles in de categorie goud geplaatst hoeft te worden. Het is dan ook zeer gebruikelijk om per categorie een andere RPO/RTO op te stellen. Dit kan een positief effect hebben op de kosten.

Pas na het vaststellen van bovenstaande zaken zal er gekeken worden naar een passende technische oplossing. Kreten en termen die dan mogelijk de revue zullen passeren zijn: Back-up 2 disk, Replicatie, Snapshots en Deduplicatie. Al deze zaken zijn mogelijk onderdeel van uw back-up omgeving en zullen de technische invulling zijn voor de rpo en rto die u gedefinieerd heeft.

Ook voor bestaande back-up omgevingen is het zoals eerder gezegd geen overbodige luxe om de data eens in de zoveel tijd opnieuw te classificeren. Het is belangrijk zo een ‘health-check' op de omgeving uit te voeren om er zeker van te zijn dat deze nog goed aansluit bij de huidige wensen en eisen. Net als de jaarlijkse herbezinning van uw zorgverzekering is jaarlijks stilstaan bij uw back-upomgeving een kleine moeite die veel geld en problemen kan voorkomen.

 

Deze blog is geschreven door Ruud Mulder. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van RuudMulder

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.