Blog

Business Architectuur is veel en veel belangrijker dan ICT Architectuur

Meer doen met minder geld en slimmer gebruikmaken van de tijd en je mensen in de organisatie gaat beter met een overzichtelijk en inzichtelijke business architectuur!

Veel organisaties hebben mensen in dienst die de architectuur van de ICT in kaart brengen en met succes.  Allerlei risicoverhogende, kostenverhogende, complexiteitsverhogende, kwaliteitsverlagende en prestatieverlagende aspecten worden eenmaal in beeld gebracht en effectief bestreden.

ICT-Architectuur verhoogt kwaliteit en prestaties van ICT

De ICT-architectuur tracht men ook steeds vaker af te stemmen op de business architectuur. Veelal zien de architecten die ICT-architectuur in kaart brengen de noodzaak ervan om de business architectuur ook in kaart te brengen. Echter de personen die zelf verantwoordelijk zijn om deze business architectuur in kaart te brengen (zijnde NIET it-ers), zien dat vaak niet.

Veel zaken die aan de businesskant leiden tot risicoverhoging, kostenverhoging, complexiteitsverhoging, prestatieverlaging en kwaliteitsverlaging hebben weinig tot niets met ICT te maken.

Aan de businesskant van de organisatie zijn ze natuurlijk niet gek. Ze zijn hard bezig met LEAN-projecten, zaakgericht werken, compliancy & transparency en noem het maar op om de business efficiënter en effectiever te maken.

Wat we aan de ICT-kant zien is dat ICT-architectuur een einde maakt aan onnodige suboptimalisaties (let wel soms is suboptimalisatie te beargumenteren) die bijvoorbeeld naast kostenverhoging ook kunnen leiden tot gegevensinconsistentie of beveiligingslekken.

Zonder Business Architectuur onnodige suboptimalisatie

Aan de businesskant krijg ik vaak het idee dat bij gebrek aan business architectuur de organisatie veel kansen laat liggen. Bijvoorbeeld onnodige suboptimalisatie uit de organisatie halen. Werkprocessen lopen vaak optimaal, maar bedrijfsprocessen of ketenprocessen zijn doorgaans drama's, of de productgroepen en dienstengroepen blokkeren cross selling en up selling. Door hard te werken krijgen medewerkers met veel overhead en inefficiency toch de dienstverlening aardig op niveau, maar als de organisatie een flinke draai wil maken werkt de inefficiente business architectuur dan toch echt tegen.

Daarom zeg ik: Wil een organisatie vandaag haar torenhoge ambities realiseren dan is een business architectuur vele malen belangrijker dan ICT-architectuur. Vaak worden de capaciteiten van ICT onvolledig benut. Je zou bij wijze van spreken de ICT van 2 jaar geleden ook kunnen gebruiken, maar dan op een meer slimme wijze vanuit de business.

30 mei open Dragon1 kennisavond

Op de open Dragon1 kennisavond van volgende week woensdag 30 mei 2012 presenteer ik mijn visie en voorbeelden op Visual Business Architecture en ga ik graag met mensen in discussie over het waarom, hoe wanneer van Visual Business Architecture. Bijvoorbeeld: wie denk jij dat eigenaar of opdrachtgever van de business architectuur is? En hoe moet een business architect met kosten en baten inzichtelijk maken omgaan? Wie mag beslissingen nemen op het gebied van business architectuur?

1 2 3... een Visual Business Architecture

Een ministerie, gemeente, bank, verzekeraar, telecom organisatie of ZBO die vandaag de dag geen samenhangend overzicht en inzicht heeft in haar identiteit, missie, visie, uitgangspunten, doelen, markten, klanten, producten, diensten, processen, zaken, middelen, financiën, planning, bedrijfsfuncties en bedrijfscapabiliteiten, maar wel met ICT-architectuur bezig is, zou ik willen adviseren:

1. Wijs een eigenaar, verantwoordelijke en een opdrachtgever aan voor business architectuur en wijs voor elk element in de business architectuur een eigenaar aan (eigenaar producten en dienstengids, etc...

2. Stel als doel dat een Visual Business Architecture A0-formaat poster toont wat de belangrijkste te nemen maatregelen zijn om de bedrijfsdoelen te realiseren (via de inzet van bedrijfskundige concepten), zodat deze poster bij het nemen van strategische beslissingen een begrijpelijke ondersteuning vormt.

3. Richt het proces zo in dat maandelijkse deze poster eenvoudig up-to-date is te houden. 

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

 
Reacties
Edekkinga op maandag 28 mei 2012 21:59

De ICT architectuur is misschien het middel welke je niet snapt maar ook niet weg kunt laten. Met een model alleen kom je dan ook geen byte verder of raak je er juist een heleboel kwijt omdat de beveiliging bijvoorbeeld uitzonderlijk slecht is.

De enige echte constante in de ICT architectuur is namelijk verandering, welke tegenwoordig sneller gaat dan modellen bijgewerkt kunnen worden. En de 6 'Disruptive IT Trends' hebben een behoorlijke impact op de gebruikelijke processen, modellen en framewerken die we gebruiken.

Het gaat hier om:
1. Cloud Computing
2. CyberSecurity
3. IT Appliances
4. Consumeration of IT
5. Social Computing
6. Smart Computing

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.