Blog

Hoeveel euro voor een architect?

Enterprise architecten, business architecten, informatie architecten, technische architecten en security architecten. Steeds vaker komen we deze mensen tegen in organisaties, maar wat doen ze eigenlijk…of wat zouden ze voor een toegevoegde waarde moeten hebben? Dat is althans wat ik bijna de hele dag hoor als ik bij een organisatie aan de slag ben als visual enterprise architect.

Als een architect een ervaren en creatieve ontwerper is van oplossingen en hij of zij ondersteunt bij realisatie en implementatie hiervan dan ligt zijn of haar toegevoegde waarde dus in zaken als het verlagen van realisatiekosten, het verlagen van complexiteit, het verkorten van de realisatietijd, het tijdig voorkomen van implementatiefouten en het verhogen van de kwaliteit van het gerealiseerde bouwwerk.

Dat zijn immers de voordelen als er een correct ontwerp van een oplossing gemaakt wordt en deze bij de realisatie ervan wordt gebruikt. En daarbij is het de architect die van complexe oplossingen een eenvoudig realiseerbaar ontwerp kan maken. Het levert de organisatie vele euro’s op wanneer zij hiervoor een architect inzetten.

Maar …. dan zal de architect wel dienen te voldoen aan de volgende definities voor architect die in mijn Dragon1-woordenboek voorkomen:

  1. enterprise architect: de ervaren en creatieve ontwerper die in opdracht van een directeur op conceptueel, logisch en fysiek niveau een complete onderneming (her)ontwerpt, of een integrale vernieuwing (solution) van een onderneming.
     
  2. business architect: de ervaren en creatieve ontwerper die in opdracht van een directeur op conceptueel, logisch en fysiek niveau een compleet bedrijf (her)ontwerpt, of een integrale vernieuwing (solution) voor een bedrijf.

  3. informatie architect: de ervaren en creatieve ontwerper die in opdracht van een directeur op conceptueel, logisch en fysiek niveau een complete informatievoorziening(her)ontwerpt, of een integrale vernieuwing (solution) voor een informatievoorziening.

  4. technische architect: de ervaren en creatieve ontwerper die in opdracht van een directeur op conceptueel, logisch en fysiek niveau een complete ICT-infrastructuur (her)ontwerpt, of een integrale vernieuwing (solution) voor een ICT-infrastructuur.

  5. security architect: de ervaren en creatieve ontwerper die in opdracht van een directeur op conceptueel, logisch en fysiek niveau de integrale beveiliging met informatiebeveiliging als onderdeel daarvan (her)ontwerpt, of een integrale vernieuwing (solution) voor de integrale veiligheid.

Veel architecten zouden maar wat graag hun rol op deze wijze uitoefenen, maar voelen zich hierin soms belemmert, bijvoorbeeld door de volwassenheid van de organisatie of door de ad hoc prioriteiten van een organisatie.

Een architect kan zichzelf veel beter manifesteren door goed onder woorden te brengen wie hij of zij zou kunnen zijn: een ervaren en creatieve ontwerper van integrale en infrastructurele oplossingen of voorzieningen. De keerzijde hiervan is dat je dit dan ook wel qua competenties waar moeten kunnen maken. Daar zie ik zelf ook weer vele persoonlijk uitdagingen liggen voor de architecten in organisaties in Nederland.

N.B. Een ontwerp heeft als bijproduct dat het zorgt voor overzicht en inzicht in samenhang en afhankelijkheden, maar primair is een ontwerp een bouwplan. Als architecten (of constructeurs) voor vliegtuigen, winkelparadijzen en bruggen architectuurontwerpen maken die worden gebruikt bij de bouw, waarom dan niet ook voor een informatievoorziening of ICT-infrastructuur de architect in de organisatie een architectuurontwerp laten maken?

Deze blog is geschreven door Mark Paauwe. Heeft u ook iets wat u bezig houdt? Meldt u dan aan als auteur en plaats uw eigen blog
Categorie:   
Auteur
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.