Profiel
afbeelding van tomlouwrier
Tom Louwrier
Ratio Consultants - medeoprichter en consultant

Tom Louwrier heeft een achtergrond in de industrie en is sinds eind jaren 90 actief in beheer en exploitatie van grotere rekencentra. Zijn aandacht gaat vooral uit naar vraagstukken rond kostentoewijzing en de optimalisatie van technisch en financieel rendement. Tom is medeoprichter en consultant van Ratio Consultants.

Ratio Consultants helpt organisaties om inzicht te krijgen in hun ICT
uitgaven; hiermee ontdekken ze hoe de kosten kunnen worden beheerst, wat leidt tot lagere kosten zonder kwaliteitsverlies. Om dit te realiseren is een aantal unieke modellen, methodieken en middelen ontwikkeld. Voor meer info: Tom.Louwrier@ratioconsultants.nl.