Profiel
afbeelding van JohnRooijakkers
John Rooijakkers
PinkRoccade Local Government - Enterprise architect

John Rooijakkers is als enterprise architect werkzaam voor PinkRoccade Local Government met brede kennis van gemeentelijke overheden en hun informatiehuishouding. Hij heeft veel ervaring met het ontwerpen en implementeren van enterprise architecturen voor locale overheden waarbij sectorale oplossingen integreren met andere gemeentelijke oplossingen en oplossingen bij ketenpartners. Door jarenlange participatie binnen EGEM/KING werkgroepen is een diepgaande kennis aanwezig van referentie architecturen (GEMMA), het stelsel van basisregistraties en gemeentelijke standaarden voor informatiemodellen (RSGB/RGBZ) en uitwisselingsformaten (StUF). John heeft veel ervaring in het ondersteunen van lokale overheden bij het realiseren van samenwerkingsverbanden (bv belastingsamenwerking of IGSD) waarbij integratie met de individuele gemeenten aanwezig blijft en daarnaast van shared services centra waarbij de volledige automatisering van meerdere gemeenten wordt samengevoegd of uitbesteed.