Artikel

Poster: Architectuur voor een zorginstelling

Deze poster is gemaakt door Wiger Levering met ondersteuning van Jikke Lambeek en Ursula Letschert. De poster is gemaakt voor de aftrap van een architectuurtraject om spelers in en rond het project duidelijk te maken waar het project om draait. Tijdens het project wordt de poster gebruikt als praatplaat en stap voor stap ingevuld met de toekomstige situatie. Deze plaat is als basis voor veel meer organisaties bruikbaar om de Soll-situatie in beeld te brengen.

Het is niet toegestaan om bovenstaande afbeelding te kopiëren en / of te gebruiken zonder toestemming van de illustrator. Klik op de afbeelding om de poster te downloaden.

Toelichting op de poster

Aan de linkerzijde van de poster is geformuleerd welke ambitie deze zorginstelling heeft met haar informatievoorziening. In de bovenste rij zijn de belangrijkste principes benoemd. Deels een herformulering van statements uit missie en visie, deels het resultaat van de gesprekken die zijn gevoerd als voorbereiding op de architectuuropdracht.

De middelste en onderste rij tonen de architectuuraspecten waaraan de meeste aandacht zal worden gegeven in deze fase van de ontwikkeling. Op basis van de processen (midden-links) en de daarbij behorende informatieobjecten (midden-rechts) kan het applicatielandschap worden bepaald (midden-midden). In het vlak ‘onder-midden’ is de globale visie op de structuur weergegeven: communicatie met cliënten en medewerkers verloopt primair via een portaal. Communicatie met externe partijen verloopt zoveel mogelijk via een berichtenbus. ‘Onder-links’ toont de beveiligingsstructuur. Naarmate de informatie in een schil vertrouwelijker wordt, nemen de eisen voor beveiliging en toegangscontrole toe. Onder-rechts is een overzicht van ITIL-processen waarmee wordt aangegeven dat het beheer van de informatievoorziening wordt meegenomen als integraal onderdeel van de opdracht. De belangrijkste reden hiervoor is de wens van de instelling om de IT Governance in het geheel op een hoger niveau te brengen.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van wigerlevering
Wiger Levering
Capgemini - Business- en ICT-architect

Wiger Levering is Business- en ICT-architect binnen de vakgroep Zorg van Capgemini. De focus in zijn werk ligt op de aansluiting tussen de dagelijkse gang van zaken in zorginstellingen en de ondersteunende ICT. Daarnaast wordt Wiger regelmatig gevraagd als coach voor architecten in organisaties die de architectuurrol verder willen ontwikkelen.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.