Artikel

Professionals over architectuur: Gerco Grandia - 4Synergy

In de serie 'Professionals over architectuur' delen professionals uit het architectuur vakgebied hun mening en visie over architectuur en werkzaamheden en vraagstukken waar ze momenteel mee bezig zijn. Deze keer aan het woord: Gerco Grandia van 4Synergy.

Naam: Gerco Grandia
Functie: Technical Manager / Solution Architect
Bedrijf: 4Synergy
Leeftijd: 40
Motto: ‘Schoonheid door eenvoud’

Is momenteel bezig met…

Aan welke projecten of opdrachten werkt u momenteel en welke rol heeft architectuur hierbij?

Ik werk eigenlijk altijd aan meerdere zaken tegelijkertijd. Momenteel werk ik als Systeem Architect aan het ontwerp van de tunnel- en verkeerstechnische installaties bij de nieuwe Coentunnel. Zeker niet een typische IT architectenrol, maar uitermate leuk en uitdagend en mijn toegevoegde waarde zit in mijn ervaring in het ontwerpen van grote, complexe systemen en de processen die daarvoor nodig zijn. En dat je dan opeens over ventilatoren praat in plaats van over bijvoorbeeld servers, went weer snel.

Daarnaast help ik een wereldwijde leider op het gebied van web content management systemen met hun strategische product architectuur, waarbij op dit moment de nadruk ligt op het benutten van de mogelijkheden die cloud computing ons biedt. We hebben daar net een aantal pilots afgerond en zijn nu bezig met de integratie in het producten portfolio.

Als laatste heb ik net een project, eigenlijk een erg groot (dat is: miljarden) bid afgerond, waarbij ik voor de prime contractor, een bouwbedrijf in het Midden Oosten, de Technical Design Authority rol ingevuld heb over het IT gedeelte van de oplossing, dat geleverd wordt door grootmachten als Boeing en Thales.

Toegevoegde waarde van architectuur

Welke rol of functie dient architectuur te hebben om van toegevoegde waarde te zijn?

Architectuur is mijn inziens nooit een doel op zichzelf, ook al zou je die indruk soms wel krijgen. Ik ben dan ook een beetje wars van al te theoretische discussies, al zijn die wel degelijk broodnodig. Maar dan niet tijdens de uitvoering van een project graag!

Er zijn talloze definities van architectuur, maar een aardige vind ik wel de aspecten van een systeem die in een later stadium het lastigste te wijzigen zijn. De essentie van het architectuurproces is communicatie, het stelt je in staat je ideeën aan het papier toe te vertrouwen en te communiceren met je stakeholders. Met als belangrijkste voordeel dat het individuele en gezamenlijke denkproces op gang komt terwijl het nog alleen het (geduldige) papier raakt en niet pas als het al is bestendigt in processen, software en infrastructuur.

Architectuur dient zaken te vereenvoudigen. Het wordt daarmee niet simpel, maar dient het besluitvormingsproces te ondersteunen. Architectuur en architecten hebben helaas nogal de reputatie zaken moeilijk te maken. Voor een deel is dat onvermijdelijk, het is uiteindelijk onze taak om een onderwerp van meerdere kanten te beschouwen en ook de nadelen te belichten. Wat echter wel een valkuil is, dat we als vakgroep te veel focussen op onze eigen favoriete kwaliteitsattributen (als flexibiliteit, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid), maar nog te weinig oog hebben voor de wat meer opportunistische aspecten zoals time-to-market, kosten, uitstraling e.d. Maar die zouden wel eens veel belangrijker kunnen zijn.

Do’s & Dont’s

Wat wilt u anderen meegeven over het werken onder architectuur?

Het zal niet verrassend zijn dat ik voorstander ben van de kreet ‘Werken onder Architectuur’. Echter, stel jezelf wel altijd de vraag wat het doel is van bepaalde architectuur deliverables. Te vaak worden platen getekend en documenten opgesteld die los staan van het uiteindelijke product en als logisch gevolg in de spreekwoordelijke la verdwijnen. Eeuwig zonde en ook slecht voor de reputatie van Architectuur.

Eén van de oorzaken is mijn inziens het gebrek aan diepgang wat vaak tentoongespreid wordt. De kreet Powerpoint Architect wordt vaak genoemd en uiteindelijk is dit niet wat de resultaten levert.

Ik heb nogal wat discussies gehoord over wanneer architectuur ophoudt en ontwerp begint. Mijn pragmatische kant is een beetje wars van dit soort discussies. Een architect is iemand die als eerste het overzicht heeft over zijn/haar domein, dat kan het IT landschap zijn, het product, het securitybeleid, het netwerk etc. Maar zeker in een projectomgeving is het cruciaal dat hij of zij ook snel kan schakelen en op zijn minst een volwaardig gesprekspartner is met de specialisten in het team. Een architect is geen specialist, maar moet wel specialistische kennis snel kunnen absorberen om de impact op het geheel te kunnen inschatten en besluiten te kunnen nemen.

Het resultaat daarvan is dat een architect vaak een manusje van alles is in de kritieke fases van een project en dat zijn kennis van het totaal domein gebruikt om de pleisters op de juiste plekken te plakken. Misschien minder romantisch, maar bijzonder waardevol.

Trends & Ontwikkelingen

Van welke trends en ontwikkelingen binnen het architectuur vakgebied of uw expertisegebied(en) heeft u hoge verwachtingen?

De specialist is dood, lang leve de generalist! Vele trendwatchers betogen dit al langer, dus ik kan geen buil vallen door dit te beamen: architectuur en de rol van de architect verschuift naar de voorkant. Tergend langzaam, maar desalniettemin wordt er meer en meer gebruik gemaakt van beschikbare bouwstenen, of dat nu applicatie services zijn, cloud computing, frameworks of combinaties van deze bouwstenen.

Het integreren van die beschikbare bouwstenen vergt andere, meer generalistische kennis dan het creëren van zo’n blokje zelf. En die specialistische kennis zal meer en meer verschuiven naar de grote productiebedrijven en geografisch gezien geleverd zal worden uit de zogenaamde lage lonen landen. En dan niet eens omdat de kosten altijd zoveel lager zijn, maar simpelweg omdat deze hooggeschoolde capaciteit in onze regio niet in voldoende mate voorhanden is.

Wat altijd plaatselijk ter plekke zal moeten zijn, is de brugfunctie. De link tussen vraag en aanbod, de relaties tussen de verschillende disciplines. Dat vereist generalisten, maar dan wel generalisten met diepgang.

Er zal een grote vraag ontstaan naar de technische manager. Ervaren architecten die meerdere disciplines kunnen overzien, maar die ook het proces kunnen sturen. De technische manager stuurt de inhoudelijke aspecten van een project en programma, schouder aan schouder met de project manager en delivery manager. Deze mensen zijn echter zeer schaars, niet in het minst omdat ze niet of nauwelijks opgeleid worden door de grote IT dienstverleners. 4Synergy beweegt zich in dit veld door de bundeling van zeer ervaren architecten, en het opleiden van medior architecten tot de hierboven beschreven generalisten. 

Gerco Grandia is werkzaam als Technical Manager / Solution Architect bij 4Synergy

Heeft u ook interesse om uw mening, visie, kennis en ervaring te delen via de serie Professionals over architectuur?
Stuur dan een e-mail naar redactie@xr-magazine.nl met uw naam, functie en naam van uw huidige werkgever.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van Redactie
Redactie XR Magazine

XR Magazine - platform en gratis online vakblad over Enterprise Architectuur, ICT-Architectuur, BPM, SOA, IT-Service Management, Informatie Management

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.