Artikel

DORA - Breng uw architectuur in beeld!

DORA, het open referentie architectuur initiatief van Dragon1 Netherlands BV, is in 2009 van start gegaan. We hebben inmiddels al veel positieve reacties gehad. Één daarvan was de vraag over hoe architectuur het beste in beeld is te brengen. Daarom staan we in dit artikel stil bij het visualiseren van architectuur.

DORA heeft als doel om de toepassingen van enterprise architectuur in organisaties eenvoudiger en hanteerbaarder te maken voor iedereen die vanuit zijn of haar functie werkt met architectuur. Architectuurvisualisaties kunnen daarin een grote ondersteunende functie vervullen. Daarom zijn visualisaties gekozen als basis communicatiemiddel binnen DORA boven tekst.

Wat zijn de beste onderwerpen om in beeld brengen als onderdeel van architectuur?

Met visualisaties en views is het beter keuzes te maken. Bij grote organisaties zijn er al gauw stapels met dikke architectuurdocumenten die voor niet-materiedeskundigen vaak onvindbaar, ontoegankelijk en onbegrijpelijk zijn.

Dit betekent dat beslissers in deze organisaties meestal architectuur niet gebruiken bij het nemen van hun beslissingen. Een gemiste kans voor de architecten en voor de onderneming.

Met views zorgt een architect voor een gevisualiseerde weergave van vraagstukken en oplossingen. Views gaan dus verder dan visualiseren alleen.

DORA voorziet daarom architecten in generieke views, zoals een afhankelijkheidsview of hergebruikview. Noodzakelijke middelen voor bestuur, directie en management om op te kunnen sturen. Views makkelijke ingewikkelde vraagstukken eenvoudig beslisbaar.

Door het visualiseren van enterprise architectuur, business architectuur, informatie architectuur en technische architectuur wordt het voor een brede groep in de organisatie duidelijk wat architectuur is. Hoe de architectuur van de organisatie eruit ziet en welke keuzes er zijn te maken en wat de impact is van die keuzes.

Als met name de principes, de elementen en de componenten van de concepten, die de belangrijkste bouwstenen van de architectuur vormen, worden gevisualiseerd, wordt ook nog eens duidelijk hoe bepaalde oplossingen in hun essentie werken en wat de afhankelijkheid is naar bepaalde leveranciers, technologie of fundamentele concepten toe.

Voorbeeld visualisaties van architectuurprincipes

De komende maand zal op het platform van Dragon1 voor de volgende vijf architectuurprincipes, een voorbeeld visual verschijnen. Elke architect kan hier gebruik van maken om de principes in de eigen organisatie te visualiseren.

  1. Het principe van ongewenste sub-optimalisatie door decentrale projecten.
  2. Het principe van onafhankelijkheid van leveranciers door te werken met open standaarden.
  3. Het principe van hogere kwaliteit door combinatie en consistentie van gegevens.
  4. Het principe van hogere wijzigingssnelheid door te werken met service oriented systemen.
  5. Het principe van effectievere projecten door te werken met goedgekeurde financiële business cases.

Visualisatie van concepten en principes

DORA maakt bij het visualiseren gebruik van de theorie uit Dragon1, de methode voor Visual Enterprise Architecture.

In Dragon1 wordt gesteld dat enterprise architectuur de kunst en kunde is van het ontwerpen, realiseren en transformeren van ondernemingen. Kunst en kunde vallen daarbij uiteen in bedrijfskundige en informatiekundige concepten.

Daarom stelt Dragon1 dat architectuur in beeld wordt gebracht door de concepten, hun elementen, componenten en principes te visualiseren. Principes zijn daarbij de gehandhaafde wijze waarop de concepten werken.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.