Artikel

Professionals over architectuur: Hidde Andriessen - Info Support

In de serie 'Professionals over architectuur' delen professionals uit het architectuur vakgebied hun mening en visie over architectuur en werkzaamheden en vraagstukken waar ze momenteel mee bezig zijn. Deze keer aan het woord: Hidde Andriessen van Info Support.

Naam: Hidde Andriessen
Functie: IT Architect
Bedrijf: Info Support
Leeftijd: 30
Motto: ‘Think big, act small’

Is momenteel bezig met…

Aan welke projecten of opdrachten werkt u momenteel en welke rol heeft architectuur hierbij?

Op dit moment ben ik actief als architect in het programma Innovatie binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) keten van de Gemeente Amsterdam. Mijn rol als architect is het bewaken van de samenhang tussen de aanpassingen op het gebied van de organisatie, processen en ICT. De Wmo zorgketen wordt ingericht op basis van een doelarchitectuur. Deze doelarchitectuur streeft naar optimale dienstverlening voor de burger met een zo efficiënt mogelijk ingerichte keten. Van deze doelarchitectuur zijn project start architecturen afgeleid waarin de richtlijnen en principes doorvertaald worden naar de projectdoelstellingen. Deze PSA’s zijn vervolgens weer kaderstellend voor de verdere implementatie van het project. De architectuur beoogt automatisering van de bulk aan eenvoudige aanvragen, zodat er in het budget van Wmo voldoende geld beschikbaar blijft om de complexere meervoudige aanvragen intensiever te begeleiden. Architectuur moet onder andere rekening houden met de aanbestedingskalender, door voldoende flexibiliteit te creëren in de communicatie met ketenpartners. Hierbij is het van belang dat de afbakening van uitbesteed werk organisatorisch, procesmatig en geautomatiseerd goed op elkaar is afgestemd.

Toegevoegde waarde van architectuur

Welke rol of functie dient architectuur te hebben om van toegevoegde waarde te zijn?

Architectuur kan ervoor zorgen dat bedrijfsdoelstellingen effectiever bereikt worden, door verschillende onderdelen en ontwikkelingen binnen de organisatie te overzien en in samenhang met elkaar te analyseren.

De architectuurfunctie is een managementinstrument dat ingezet kan worden op verschillende niveaus binnen de organisatie. Het helpt het management om de juiste besluiten te nemen, door het operationaliseren van de strategie en te adviseren op welke manier de lange termijn doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Om echt toegevoegde waarde te kunnen leveren moet de architectuurfunctie echter wel in de volledige levenscyclus van de organisatie betrokken worden. Een architect bepaalt de opzet van de architectuur, maar dient ook te toetsen of projecten conform deze architectuur gerealiseerd worden en te monitoren of deze architectuur in de praktijk ook de gestelde doelstellingen behaalt en / of dat deze wellicht bijgestuurd moeten worden.

Do’s & Dont’s

Wat wilt u anderen meegeven over het werken onder architectuur?

Dring het werken onder architectuur niet op. Laat de behoefte ontstaan en probeer vervolgens op een pragmatische manier het werken onder architectuur te introduceren en uit te bouwen. Vooral in kleinere organisaties is het werken onder architectuur anders al snel een te zwaar middel.

Stem ook strategie en business doelstellingen expliciet af met de opdrachtgever en zorg dat de architectuur traceerbaar invulling geeft aan deze doelstellingen. Spreek tevens op basis van de doelstellingen KPI’s af die meetbaar zijn. Bijvoorbeeld het aantal systemen terugbrengen van X naar Y.

Architectuur is over het algemeen een multidisciplinaire activiteit. Zoek als verantwoordelijke tijdig de specialisten voor detailuitwerking en / of toetsing.

Trends & Ontwikkelingen

Van welke trends en ontwikkelingen binnen het architectuur vakgebied of uw expertisegebied(en) heeft u hoge verwachtingen?

Het belang van Enterprise Architectuur neemt steeds verder toe. Organisaties worden complexer en de mogelijkheden voor innovatie nemen toe. Om hierin goed afgewogen beslissingen te kunnen maken is een integrale aanpak nodig. Zonder een Enterprise Architectuur gedachte is het maar zeer de vraag of projectresultaten wel effectief zijn voor de organisatie. Het belang van een holistische aanpak zie je ook terug bij Enterprise Risk Management, (Corporatie/IT) Governance en Informatiebeveiliging. Ieder met raakvlakken met de architectuurfunctie.

Ten tweede verwacht ik de komende jaren veel van Cloud Computing. Hierdoor komen mogelijkheden die tot voor kort nog beperkt waren tot de grote organisaties ook beschikbaar voor de kleinere bedrijven. Zij hoeven niet meer van te voren grote investeringen te doen, maar kunnen direct starten en betalen voor het gebruik. Daarnaast geeft het ook voor grote organisaties nieuwe kansen om zich te concentreren op innovatie van de kernactiviteiten in plaats van het opnieuw uitvinden van het wiel voor de niet-kernactiviteiten (denk aan organisaties die zelf met grote virtualisatie trajecten bezig zijn of met andersoortige vernieuwingen in hun applicatieportfolio).

Hidde Andriessen is werkzaam als IT Architect bij Info Support

Heeft u ook interesse om uw mening, visie, kennis en ervaring te delen via de serie Professionals over architectuur?
Stuur dan een e-mail naar info@xr-magazine.nl met uw naam, functie en naam van uw huidige werkgever.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van Redactie
Redactie XR Magazine

XR Magazine - platform en gratis online vakblad over Enterprise Architectuur, ICT-Architectuur, BPM, SOA, IT-Service Management, Informatie Management

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.