Artikel

Poster: Multi Channel Management strategie

Steeds meer ondernemingen willen richting medewerkers en klanten (via internet) hun back office systemen ontsluiten. Dit dient dan Multi Channel te gebeuren: consistent en over verschillende communicatiekanalen heen.

Dit wordt met veel verschillende e-projecten voor elkaar gekregen. Om de vele projecten die werken aan deze opstelling beter te laten samenwerken is een poster, die als gemeenschappelijke bouwplaat fungeert, onmisbaar.

Bovenstaande poster is een geanonimiseerd voorbeeld van een poster waarmee een vijftigtal e-projecten een gemeenschappelijk bouwplaat hebben gekregen voor de Multi Channel Management strategie. Elk project kan zijn of haar deliverables, rol en afhankelijkheid met andere projecten terugzien in de poster. De poster is daarmee voor directie en stuurgroep van een programma een krachtig stuurmiddel geworden. In de poster ziet u een back office waar verschillende informatiesystemen en gegevensverzamelingen aanwezig zijn. Er staat aangegeven naar welke groepen informatie en applicaties worden ontsloten en via welke communicatiekanalen men toegang heeft tot de informatie en applicaties. Bovenal staat er in welk kader van welk werk of activiteit de informatie en de applicaties worden geboden.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.