Artikel

CIO: Start Enterprise Architectuur op met een e-mail

Door enterprise architectuur op te starten als strategische activiteit krijgt enterprise architectuur veel meer toegevoegde waarde. De architect dient de CIO hierin te ondersteunen.

Architectuurnotitie

Als in een onderneming de directie of management van mening is dat onder enterprise architectuur dient te worden gewerkt om kosten te besparen en beter te kunnen concurreren, dan is er niet meer dan één e-mail of een architectuurnotitie van één A4-tje voor nodig om het proces op te starten. NB: Om enterprise architectuur gebruikt te krijgen in de onderneming is nog wel meer nodig, namelijk een strategische organisatie van enterprise architectuur.

Maar dus eerst de stap dat directie en management überhaupt van mening zijn dat enterprise architectuur nodig is, laat staan dat ze het als strategische activiteit willen organiseren.

De praktijk

In veel ondernemingen zijn architecten op het gebied van ICT, informatie en business actief in rollen en functies. Deze ondernemingen, zo menen vele architecten, werken lang niet altijd effectief met ICT-architectuur, informatie of enterprise architectuur. Vaak worden de op tactisch en operationeel niveau vervaardigde architectuurproducten, niet officieel bekrachtigd of vastgesteld.

De architecten worden in de praktijk te laat bij projecten betrokken en komen dan met adviezen en voorstellen die als mosterd na de maaltijd zijn: bepaalde inkopen of gemaakte ontwerpbeslissingen kunnen soms eenvoudigweg niet ongedaan worden gemaakt.

Het is voor de architecten dan ook de uitdaging om met argumenten de directie te laten kiezen voor het organiseren van enterprise architectuur als strategische activiteit. De architect wordt dan eerder betrokken bij vernieuwingen, krijgt echte ontwerpopdrachten waarin impactvolle keuzes kunnen worden gemaakt en architectuur en ontwerp worden minder vrijblijvend gebruikt in projecten. Architectuur als strategisch activiteit helpen opstarten, kan de architect doen door een concept architectuurnotitie te maken (voor een directeur of CIO) waarin definitie, doel, nut en noodzaak van ICT, informatie of enterprise architectuur goed worden geformuleerd en dat de strategische voordelen van architectuur worden benoemd. Hiervoor dient de architect er zelf ook van overtuigd te zijn dat architectuur een ontwerpinstrument is dat de vertaalslag maakt van strategie enerzijds en bedrijfs- en ICT-oplossingen voor middelen anderzijds.

Bijna alle strategische keuzes in een onderneming voor indelingen, opdelingen, productformules, bepaalde soorten van bedrijfsmiddelen, informatievoorzieningen en ICT-infrastructuur zijn in feite architectuurkeuzes. Al deze keuzes dienen als een consistent geheel te worden gemodelleerd om ze elkaar niet tegen te laten werken. De keuzes moeten ook op een juiste manier worden gedocumenteerd om deze eenvoudig als richtinggevend te hergebruiken bij het inkopen, ontwerpen en realiseren van bedrijf- en ICT-oplossingen.

Architectuur expliciteren is in feite niet meer dan het goed hergebruik maken van een consistent geheel van strategische keuzes voor soorten middelen, voorzieningen en oplossingen
waarmee de organisatie (medewerkers) doelen kunnen realiseren en activiteiten kunnen uitvoeren. Het op operationeel of op tactisch niveau expliciteren of verbeteren van de enterprise architectuur kan wel, maar is weinig effectief. Immers de strategische 'probleemhouders' (de directie) van de strategische keuzes zijn losgekoppeld van het architectuurproces (ze houden zich niet bezig met de architectuur!).

Het strategisch organiseren van architectuur heeft als voordeel dat alleen de beschreven enterprise architectuur als verplicht in de onderneming kan worden neergezet. De architecten zijn dan ook in staat om de directie sneller, vaker en beter te adviseren in het nemen van bepaalde keuzes. Een zuivere taak en functiescheiding van architectuur zorgt daarbij voor een snel proces en een groter draagvlak bij het nemen van beslissingen of het accepteren van genomen beslissingen.

Door nu een architecture board bestaande uit directieleden te onderkennen die adviezen overnemen van het architectuurcomité, 'de wijze mannen van de onderneming', kunnen de door de architecten ontwikkelde architecturen snel als bindende ontwerpkaders worden ingezet. En dat allemaal door één e-mail.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.