Artikel

Dragon1 Visualisatietips voor PowerPoint - Situationeel beeld

Als architect moet u soms snel een idee, concept of oplossingsrichting 'verkopen' aan de opdracht-gever. Een uitkomst is dan om een collage van situaties te maken. In dit artikel wordt in vijf stappen aangegeven hoe u gemakkelijk een situationeel beeld kunt maken in PowerPoint.

Met een situationeel beeld wordt een oplossing in een herkenbare werk- of gebruikssituatie weer- gegeven. Emotie, sfeer, gevoel en beleving zijn toverwoorden als het gaat om het 'verkopen' van een oplossingsrichting aan een opdrachtgever.

Stap 1: Benoem doelgroep, doel, probleemstelling, oplossingsrichting, communicatieboodschap, bedrijfsvoordeel en effectgedrag van de visualisatie. Bijvoorbeeld: de directeur met een HR-achtergrond, dient te kiezen voor mobiele apparaten om 'flexibel werken' en 'werkplek onafhankelijk werken' voor projectleiders in bouwprojecten beter mogelijk te maken. Projectleiders moeten nu vaak fysiek naar de werkplek komen om informatie verzamelen, een planning of afspraak in te zien of om een beslissing te kunnen nemen.

Stap 2: Benoem een titel voor de visualisatie die de directeur aanspreekt, prikkelt en het kwaliteitsvoordeel voor de organisatie toont.
Bijvoorbeeld: "Werkplek onafhankelijk werken - overal bereikbaar en beschikbaar - waar u ook zit."

Stap 3: Benoem een werksituatie waar de directeur de gebruikers van deze oplossing in kan herkennen. Bijvoorbeeld: een projectleider achter een laptop die veel verschillende dingen tegelijk doet en veel communicatie heeft met anderen.

Stap 4: Benoem een nieuwe werksituatie, zodat de directeur voor zich ziet welke mogelijkheden de oplossing met zich meebrengt. Deze situatie mag best extreem zijn, met een kwinkslag en voor discussie zorgen. Bijvoorbeeld: een hotelkamer en een bistro in Parijs.

Stap 5: Maak een collage van figuren die passen bij de onderkende situatie, concepten en elementen. Het situationele beeld ziet er dan bijv. zo uit:

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.