Artikel

Bouwen aan een eigen begrippenkader: Artefact

Steeds meer ondernemingen starten met het werken onder architectuur. Men komt hierbij in aanraking met veel nieuwe begrippen met verschillende definities. In deze serie wordt telkens één begrip kort belicht vanuit de verschillende denkwijzen die het vakgebied rijk is. Het begrip van deze maand: Artefact (EN = Artifact, red.)

Archeologie - 1) Iets dat door mensenhanden is gemaakt om te gebruiken voor speciale doeleinden. 2) Iets dat afstamt uit een bepaalde periode. 3) Iets dat enig en uniek is in zijn soort en van grote of onschatbare waarde is. 4) Kunstmatig product.

ArchiMate - 'A physical piece of information that is used or produced in a software development process, or by deployment and operation of a system.' Een artifact representeert een concreet fysiek element, en wordt gebruikt om producten te modelleren, bijv. source-code, executables, databases, berichten, documenten, specificaties, etc.

Dragon1 - 'Een artifact is een unieke entiteit. Het is zeer waardevol voor de organisatie en vaak enig in zijn soort. Het is bijvoorbeeld een model, view, element, object, component of product waar veel vakmanschap en meesterschap bij is gebruikt om het te vervaardigen.' Niet alle entiteiten zijn artifacten. Een artifact is een uitzonderlijke soort entiteit. In Dragon1 wordt het begrip archifact gebruikt voor architectuurartifacten zoals principes, rationalen, modellen en views. Architectuurdocumenten, architectuurproducten en productonderdelen zijn ook vaak uniek in de organisatie. Voorbeelden van archifacten zijn: 'het masterplan De vernieuwing', 'de set met architectuurprincipes' en 'de Enterprise Architecture Blueprint'.

DYA - Niet expliciet gedefinieerd. Veel gebruikers van DYA hanteren het begrip artifact wel als duiding voor architectuurproducten of onderdelen in architectuurproducten.

IAF - 'Artifacts are architectural elements such as Business Goal, Business Service, Business Actor, Information Object, Business Information Service.'

IEEE, Rational/IBM - 'An Artifact is a Tangible Work Product. It is an input of output for a process.'

TOGAF - 'An artifact is a more granular architectural work product that describes an architecture from a specific viewpoint. Examples include a network diagram, a server specification, a use-case specification, a list of architectural requirements, and a business interaction matrix.'

Verschillenanalyse

Door de band genomen wordt artefact / artifact als een vervaardigd of kunstmatig product beschouwd. De één ziet het uitsluitend als een door mensenhanden vervaardigd product, de ander als iets dat het resultaat van enig proces is. Het grootste verschil tussen de definities is dat Dragon1 stelt dat een artifact alleen unieke entiteiten zijn van zeer grote waarde. Een te grote afhankelijkheid naar de artifact toe kan zelfs een ongewenst groot risico introduceren. Anderen stellen meer dat resultaten in het algemeen, en de architectuurproducten in het bijzonder artefacten / artifacten zijn, en kennen geen bijzonder positieve of negatieve betekenis eraan toe. Enkele methoden en referentie architecturen onderkennen het begrip artefact / artifact niet en benoemen ook geen andere generieke benaming voor architectuurproducten en productonderdelen.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.