Artikel

Professionals over architectuur: Sjaak Laan - Logica

In de serie 'Professionals over architectuur' delen professionals uit het architectuur vakgebied hun mening en visie over architectuur en werkzaamheden en vraagstukken waar ze momenteel mee bezig zijn. Deze keer aan het woord: Sjaak Laan van Logica.

Naam: Sjaak Laan
Functie: Principal IT Architect
Bedrijf: Logica
Leeftijd: 45
Motto: ‘Laat mensen doen wat ze goed kunnen!’

Is momenteel bezig met…

Aan welke projecten of opdrachten werkt u momenteel?

Ik ben als solution architect binnen Logica betrokken bij pre-sales trajecten van onder andere een grote bank. Hierbij zorg ik voor de technische onderbouwing van offertes. Verder werk ik in advies- en uitvoerende projecten als architect voor diverse klanten. Hierbij overzie ik het IT landschap en probeer werkende oplossingen voor klanten te ontwerpen die in dat landschap passen. Mijn expertise is IT infrastructuur.

Toegevoegde waarde van architectuur

Welke rol of functie dient architectuur te hebben om van toegevoegde waarde te zijn?

Ik maak onderscheid tussen enterprise architectuur en solution architectuur. Enterprise architecten werken op adviesbasis en overzien het complete IT landschap in een bedrijf of instelling. Vanuit dat overzicht adviseren ze de business over verandertrajecten die moeten leiden tot een betere afstemming van IT met de businessdoelen, nu en in de toekomst.

Solution architecten werken in een project en zorgen voor een werkende oplossing binnen dat project. Ze werken samen met- en staan naast de projectleider. Ze werken als een team; de projectleider zorgt voor het proces en de solution architect voor de inhoud.

Voor zowel de enterprise architect als de solution architect is het van groot belang dat ze worden vertrouwd door de mensen met wie ze werken. Als de business niet wil luisteren naar de adviezen van de enterprise architect, is hij van geen enkele waarde. Als de projectleider zijn technisch geweten - de solution architect - van het project niet vertrouwt en zelf inhoudelijke beslissingen neemt, dan heeft de solution architect geen rol in een project. Meestal zegt dat iets over de volwassenheid van de projectleider of de organisatie waarin hij werkt.

Do’s & Dont’s

Wat wilt u anderen meegeven over het werken onder architectuur?

Luister vooral veel naar de afnemers van de architectuur, op alle lagen van de organisatie. Als u niet goed luistert, is de kans op teleurstellingen groot. En als er tegenstellingen zijn tussen de afnemers, signaleer deze en maak ze dan bespreekbaar. Beter een vervelend gesprek aan het begin van een project dan een mislukt project.

Maak de organisatie of het project bewust van de risico’s van een gekozen aanpak en manage deze risico’s. Niet iedereen heeft genoeg inzicht of overzicht om risico’s van een aanpak of oplossing te beoordelen. Van de architect mag verwacht worden dat hij dat wel kan. Signaleer daarom tijdig risico’s en zorg dat ze onder controle komen.

Vergeet ook de non-functional requirements niet! In ieder project zitten verborgen requirements, meestal kwaliteitseisen: non-functional requirements. Deze non-functional requirements zijn er wel, maar worden niet altijd uitgesproken, laat staan meetbaar ( = testbaar) gemaakt. Toch zijn zij het meest bepalend voor de basisoplossing die in een project gekozen wordt. Een hoog beschikbaar, veilig of performant systeem komt niet uit de lucht vallen, daar moet op worden ontworpen. In een vroeg stadium dienen deze non-functional requirements helder gemaakt te worden en zo mogelijk getest te worden in een proof-of-concept.

Trends & Ontwikkelingen

Van welke trends en ontwikkelingen binnen het architectuur vakgebied of uw expertisegebied(en) heeft u hoge verwachtingen?

Uiteraard volg ik als infrastructuurspecialist de cloudontwikkelingen op de voet. Ik denk dat als cloudoplossingen over een paar jaar volwassener zullen zijn, ze een enorme lastenverlichting voor bedrijven kunnen bewerkstelligen. Mits goed ingezet en ontdaan van alle hype kunnen cloudoplossingen het interne datacenter van veel ondernemingen in ieder geval deels onnodig maken. Dit bespaart niet alleen kosten op hardware, licenties en beheerkosten, maar kan ook zorgen voor meer flexibiliteit en bedrijven helpen te focussen op de echt belangrijke zaken zoals datgene dat het bedrijf echt onderscheidend maakt van haar concurrentie.

Sjaak Laan is werkzaam als Principal IT Architect bij Logica. Bezoek ook zijn website: www.sjaaklaan.nl

Heeft u ook interesse om uw mening, visie, kennis en ervaring te delen via de serie Professionals over architectuur?
Stuur dan een e-mail naar info@xr-magazine.nl met uw naam, functie en naam van uw huidige werkgever.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van Redactie
Redactie XR Magazine

XR Magazine - platform en gratis online vakblad over Enterprise Architectuur, ICT-Architectuur, BPM, SOA, IT-Service Management, Informatie Management

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.