Artikel

7 overwegingen bij het toepassen van Cloud

Het zal niemand ontgaan zijn dat in diverse artikelen cloud computing aangekondigd wordt als de nieuwe kroonprins van de ICT. Dit artikel verstrekt informatie over wat u zoal van cloud moet weten en welke overwegingen van belang kunnen zijn voordat u cloud oplossingen toepast in uw onderneming.

Het zal niemand verbazen dat er veel ondernemingen zijn die cloud oplossingen aan het implementeren zijn of nadenken over het toepassen van cloud oplossingen op de korte of middellange termijn.

Zoals altijd zijn er hazen en schildpadden bij het toepassen van nieuwe methoden, technieken en inzichten. Over het algemeen geldt dat hardlopers doodlopers zijn, maar daarnaast bestaat de kans dat de schildpadden de boot zouden kunnen missen. Iedere onderneming zal dus goed moeten nadenken en overwegen wat van belang is bij het toepassen van cloud oplossingen.

Momenteel zijn er veel vragen die ondernemingen bezighouden. Enkele hiervan zijn: Leidt het inkopen van een kant-en-klare ICT-infrastructuur tot kostenbesparingen? Levert het exploiteren van een ICT-infrastructuur in eigen beheer nog voordelen op? Is de kwaliteit en betrouwbaarheid van een ingekochte ICT-infrastructuur van een hoger niveau?

Het beantwoorden van deze vragen is niet eenvoudig en het is onmogelijk om dit in dit artikel te realiseren. Een aantal handreikingen waar men in het overwegingproces aan moet denken is echter geen overbodige luxe. Deze overwegingen zou men tijdens de brainstormfase kunnen toepassen. Gedurende deze fase doet men over het algemeen veel stof opwaaien. Door het toepassen van enkele richtlijnen is het mogelijk dat nadat de stofwolken neergedaald zijn men inziet welke cloud oplossing het beste voor de onderneming zal zijn.

Hopelijk kunnen deze overwegingen een bijdrage leveren aan een succesvolle toepassing van cloud oplossingen in uw onderneming.

1. Hoe is de verhouding tussen eigenaarschap van de hardware in combinatie met de softwarelicenties en het beheer versus het afrekenmodel per gebruiker per maand?

Er vanuit gaande dat het niveau van de dienstverlening vergelijkbaar is (hardware, software en beheer) is het mogelijk dat men betaalt voor zaken die men wellicht helemaal niet nodig heeft. Zo is het een voordeel dat men altijd de laatste versie van een applicatie gebruikt, dat ze allemaal ‘high available’ zijn en in een hoogwaardig datacenter draaien op de beste hardware. Maar wil men dat als gebruiker of wil men gewoon de keuze hebben om een toepassing op goedkope hardware lokaal te draaien? Dat kan goedkoper zijn en dezelfde beschikbaarheid leveren zonder dat het resultaat van de onderneming negatief wordt beïnvloed.

2. Hoe zit het met de integratie tussen de verschillende applicaties lokaal en de integratie tussen de applicaties in de cloud onderling?

Hoe kan men bijvoorbeeld Google Apps met een financieel systeem koppelen en deze koppeling onderhouden wanneer er patches of updates zijn in één van beide toepassingen die met elkaar conflicteren? Doet men dat zelf of spreekt men daarvoor een ICT-dienstverlener aan? Daarnaast is er ook nog eens de vraag wie er uiteindelijk de verantwoordelijkheid neemt voor de complete dienst. Dat is namelijk wat de klant wil nu ICT steeds meer geïntegreerd raakt met de bedrijfsprocessen.

3. Waar zit de echte toegevoegde waarde van cloud oplossingen voor de onderneming en hoe kan de onderneming dit zelfstandig meten?

Zit de toegevoegde waarde in de hardware en software, beheer, diensten of combinaties hiervan? Met het oog op het feit dat cloud oplossingen de komende jaren gemeengoed zullen worden, in welke vorm dan ook, ben ik van mening dat de focus nog meer op integratie en beheer van diensten zou moeten liggen. Maar voor het zover is, zal iedere onderneming op basis van gezond verstand de rekensom moeten maken wat cloud nu echt oplevert.

4. Hoe afhankelijk wordt de onderneming van de cloud dienstverlener?

Met andere woorden, kan de onderneming bij verschil van inzichten op gemakkelijke wijze besluiten naar een andere dienstverlener over te stappen zonder veel organisatorische wijzigingen? De dienstverlener dient geen centrale positie in de onderneming te verkrijgen zodat bij ontworteling geen problemen kunnen ontstaan.

5. Wie heeft de regie als er binnen de onderneming meerdere cloud dienstverleners zijn?

Als een onderneming meerdere cloud dienstverleners heeft, zouden de diverse cloud dienstverleners met elkaar moeten samenwerken. Tevens heeft iedere cloud dienstverlener zijn eigen functiegebied. Zoals bij ieder gebied zijn er ook grensovergangen. Deze zouden bij onduidelijke afspraken grijze zones kunnen worden. Dit kan soms tot conflicten leiden, aangezien de cloud dienstverleners concurrenten van elkaar kunnen zijn.

6. Wat doet de onderneming met het overtollige personeel en is het overgebleven personeel in staat het gewijzigde takenpakket uit te voeren?

Veel werkzaamheden zullen door de cloud dienstverlener uitgevoerd worden. Hierdoor is het mogelijk dat er personeel overbodig wordt. Tevens ontstaat de situatie dat het personeel dat overgebleven is, een andere rol toebedeeld krijgt. Men wordt minder uitvoerder en meer toezichthouder. Het personeel dient deze rol wel te kunnen vervullen en zich hiervan bewust te zijn.

7. Hoe kan uw onderneming van de voordelen van cloud oplossingen genieten zonder de nadelen te ervaren?

Zorg ervoor dat u uw bestaande onderneming begrijpt. Bij ondernemingen is het vaak lastig om aan te geven waarom de onderneming werkt zoals ze werkt.

De methodologie en de gereedschappen zijn door de jaren heen ontwikkeld en gegroeid en zijn het resultaat van ervaring en expertise. Weten waarom uw onderneming werkt zoals ze werkt is belangrijk als u cloud oplossingen in overweging neemt. U dient na te gaan of cloud oplossingen de bestaande functies bezit, en zo niet, wat u moet doen om bestaande functies alsnog te verkrijgen en hoeveel inspanning het kost om het verschil te compenseren.

Uw eerste stap bij het definiëren van wat u nodig heeft, is het in kaart brengen wat u momenteel heeft. De tweede stap is het bepalen of u alles zult krijgen wat u momenteel al heeft.

Definieer wat u nodig heeft

Het definiëren wat u nodig heeft, met andere woorden de requirements, is de meest kritische stap om cloud oplossingen in uw onderneming succesvol te introduceren.

Uw requirements zullen bepalen welke oplossingen van cloud u zult gebruiken en welke u zeker niet zult gebruiken. Tevens zullen de requirements u in staat stellen te bepalen of er middelen (mensen, hardware, software, diensten, etc.) nodig zijn om datgene te compenseren waar de cloud oplossingen mogelijk niet in kunnen voldoen.

Het is belangrijk in deze fase geen aannames te maken, maar zoveel mogelijk zekerheden te garanderen.

Definieer uw verwachtingen

U mag niet zomaar aannemen dat aan uw verwachtingen voldaan kan worden alleen omdat u cloud oplossingen gaat toepassen. Daarom zult u uw verwachtingen moeten aanpassen en een methode ontwikkelen die u in staat stelt uw verwachtingen ten aanzien van cloud oplossingen waar te maken.

Samengevat; hoe dient u cloud oplossingen te benaderen

Inzicht verkrijgen in cloud oplossingen en bepalen hoe verschillend dit is ten opzichte van het bestaande is de eerste stap in een succesvolle benadering van cloud.

De tweede stap is het toepassen van de inzichten verkregen uit de eerste stap. Een aantal voorbeelden van inzichten die hier genoemd kunnen worden zijn het begrijpen wat cloud computing inhoudt, welke soorten cloud oplossingen er in de markt aanwezig zijn, welke cloud oplossingen het beste bij uw onderneming passen, welke impact deze cloud oplossingen op uw onderneming kunnen hebben en de veranderende werkwijze in uw onderneming. Hierdoor kunt u een onderneming verkrijgen dat voldoet aan de verwachtingen.

De derde en meest belangrijkste stap is leren cloud te waarderen vanwege de toegevoegde waarde die het kan hebben in uw onderneming.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van leenderthinds
Leendert Hinds
Hints Company B.V. - Applicatie en database specialist

Drs. Leendert R.E. Hinds is als applicatie en database specialist werkzaam bij Hints Company B.V. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ICT als docent, specialist en consultant op het gebied van infrastructuur, applicatie- en database beheer. Tevens is de heer Hinds DGA van Hints company, bestuurslid van de Interexperience, de HP gebruikersvereniging en expert van Computable.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.