Artikel

Bouwen aan een eigen begrippenkader - Midoffice

Deze maand staat in de serie ‘bouwen aan een eigen begrippenkader’ het begrip 'midoffice' centraal. Omdat deze serie niet gaat over wie het beste weet wat een midoffice is, maar over het bouwen aan een eigen begrippenkader, reik ik over het algemeen wat minder bekende definities aan. Zelf ben ik nu bezig om met al die verschillende definities het concept en architectuurprincipe van midoffice voor gemeenten begrijpelijk in beeld te brengen, vandaar dat mijn precieze definitie hier nog even niet tussen staat.

Lang niet elke methode of referentiearchitectuur heeft midoffice scherp gedefinieerd. Vaak staat er een richtinggevende omschrijving. Ik pleit er overigens voor dat elke organisatie voor midoffice een harde en scherpe definitie opstelt. Dit komt de effectiviteit van de midoffice altijd ten goede. Iets wat in de praktijk op veel plekken nodig is.

In dit artikel worden enkele zeer interessante definities voor midoffice weergegeven. Succes met uw eigen verkenning van het concept en architectuurprincipe van midoffice.

GEMMA informatiearchitectuur 1.0:

Midoffice - Het deel van de informatievoorziening bestaande uit de informatiefuncties die een gemeentebrede aanpak vergen, maar geen deel uitmaken van de frontoffice, duiden wij aan als de midoffice. De noodzaak voor een organisatiebrede aanpak kan daarbij zijn gelegen in de toegevoegde waarde die een gemeenschappelijke voorziening heeft voor de dienstverlening en/of in de besparing die een gemeenschappelijke voorziening oplevert. Een organisatiebrede aanpak is zonder meer wenselijk voor de schakels tussen de frontoffice en de backoffice, maar is niet daartoe beperkt: veel informatiefuncties die nu veelal sectoraal worden ingevuld lenen zich eveneens voor een organisatiebrede opzet. [1]

ABC van de andere overheid:

Midoffice - Een architectuurconcept dat zich bevindt tussen de front- en backoffice [z.a.]. De frontoffice is de presentatielaag van een organisatie naar de buitenwereld. Onderdelen van de frontoffice zijn een callcenter, website en balie. De backoffice is het hart van de organisatie. Hier spelen zich processen af die onzichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het verwerken van gegevens bijvoorbeeld. De midoffice fungeert als koppelvlak [z.a.] tussen de verschillende front- en backofficesystemen.[2]

Timo ten Cate & Ronald Groeneweg, 2009, Handreiking bij implementatie Midoffice:

Midoffice - Over het algemeen wordt onder midoffice verstaan: de schakel tussen gegevens waarvoor burgers bij een overheidsorganisatie aankloppen (frontoffice) en de informatie die wordt verzameld binnen afdelingen van de overheidsorganisatie (backoffice). De midoffice biedt het overzicht over de status en voortgang van de afhandeling van processen aan ieder die daar recht op heeft. De midoffice wordt ook gebruikt door niet-specialisten, dus door medewerkers die geen gebruik maken van backoffice-applicaties maar wel informatie uit de backoffice-applicaties nodig hebben. De gegevens in de midoffice worden via één loket ontsloten, voor zowel burgers, als voor bedrijven en voor medewerkers. Daarmee is het ook een van de belangrijkste voorwaarden voor het realiseren van het KCC-concept.[3]

Automatiseringsgids.nl:

Midoffice - De midoffice fungeert als schakellaag tussen de interne bedrijfstoepassingen zoals de financiële administratie (de back office) en de extern gerichte toepassingen waarmee klanten bediend worden (de front office). In bedrijven met veel applicaties in front en back office kan het onderhouden van de koppelingen tussen die applicaties een probleem worden. Een midoffice maakt dat probleem beter hanteerbaar. Applicaties hoeven in die opzet alleen te koppelen naar de midoffice, en niet naar alle andere applicaties waarmee contact nodig is afzonderlijk. Dat maakt het beheer eenvoudiger. Bovendien kan men afzonderlijke applicaties makkelijker vervangen. Ook kan een midoffice ingezet worden om verouderende systemen die men wil blijven gebruiken, de zogeheten legacy-systemen, zonder al te veel werk in te passen in een moderne infrastructuur.[4]

Phanos e-Business Solutions:

Midoffice - Een midoffice is een platform dat gemeentelijke applicaties koppelt aan verschillende wijzen van dienstverlening. Denk hierbij aan diensten via e-mail of internet, maar ook aan telefoon, fax en brief. De midoffice vormt de spil tussen uw frontoffice en uw backoffice. De frontoffice is het digitale loket voor de burger. De midoffice zorgt ervoor dat alle gegevens en aanvragen van de burger worden vastgelegd en dat de kwaliteit van alle gegevens wordt bewaard. De backoffice is verantwoordelijk voor het leveren van de gemeentelijke producten.[5]

Wouter Keller over Midoffice:

Het midoffice (MO) vormt een schakelpunt tussen een (moderne en multikanaal web / klantcontactcentrum gebaseerde) frontoffice en (vaak een legacy) back office. Er zijn verschillende typen midoffice te onderscheiden. Zo is er een ‘dunne’ midoffice die alleen digitale berichten doorgeeft van bijvoorbeeld e-formulieren. Ook is er een ‘dikke’ midoffice te onderscheiden die in feite delen van het behandelproces (uit de backoffice) overneemt, vaak op basis van een zaaksysteem. Een dunne midoffice is kritisch qua techniek, met name op het gebied van een Enterprise Service Bus en adapters. Een dikke midoffice is met name kritisch op het gebied van cultuur (of proces).

Conclusie

Doet uw voordeel met deze verschillende definities. We zien dat er zeker bij dit begrip nog absoluut geen eenheid qua definitie valt te onderkennen. Een vraag die dan naar boven komt is: in hoeverre is midoffice als belangrijke bouwsteen geschikt als er nog zo weinig eensgezindheid in de definitie is. Of hebben we het hier allemaal over verschillende soorten en maten van midoffice? Wie het weet mag het zeggen.

Voor mij is midoffice zowel een technisch concept, informatie concept als bedrijfsconcept te beschouwen, en daarmee te beschouwen als een architectuurprincipe dat ondernemingbreed is in te zetten.

Ik zie graag uw definities en visualisaties van midoffice als reactie tegemoet.

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

 
Reacties
Guido Bayens op donderdag 8 juli 2010 13:34

...of probeer het eens door de onderdelen waaruit een mid-office - al dan niet tijdelijk - bestaat precies te benoemen. Dat kan veel misverstanden, interpretatieverschillen en overspannen verwachtingen voorkomen. Zie "De midoffice ontrafeld" in
http://www.via-nova-architectura.org/files/magazine/Bayens2.pdf

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.