Artikel

Dragon1 Visualisatietips - Visualiseer mental images

Als architect word je vaak geconfronteerd met 'mental images'. Jijzelf of je opdrachtgever en andere belanghebbenden hebben bepaalde beelden in hun hoofd zitten betreffende bepaalde onderwerpen, die sterk verschillen van elkaar. Als architect ben je de regisseur van de beeldvorming. Hardnekkige onjuiste beelden of sterke verschillen tussen beelden dien je kleiner te maken of dien je zelfs uit de wereld te bannen.

Het doordrukken van een bepaald beeld over een onderwerp werkt niet. Dat roept alleen maar weerstand op. Wat wel goed werkt is om het beeld dat iemand heeft, en de achterliggende redenen waarom dat beeld zich zo heeft gevormd, te analyseren. Om goed te kunnen analyseren is het van belang om het beeld dat iemand heeft op een juiste manier te kunnen visualiseren (grafisch weergeven).

Hier komt de architectuurmethode Dragon1 om de hoek kijken die een recept geeft om het abstractieniveau te ‘vangen’ en te visualiseren. Mensen denken volgens Dragon1 veelal in drie abstractieniveaus: conceptueel, logisch en fysiek.

Het conceptuele niveau betekent dat iemand zich een werkwijze of oplossingsrichting inbeeldt zonder daar nog concrete invulling aan te geven. Op conceptueel niveau spreken we over concepten, systemen en fenomenen zonder deze te concretiseren. Bijvoorbeeld het concept: procesondersteunende automatisering.

Het logisch niveau betekent dat iemand zich een onderdeel van een concept inbeeldt zonder daar een fysieke implementatie invulling aan toe te kennen. Hier wordt met name een functie toegekend. Op logisch niveau spreken we over elementen zonder die een technische implementatie te geven. Bijvoorbeeld de elementen 'client' en 'server' als onderdeel van het concept procesondersteunende automatisering. Deze begrippen client en server zeggen nog niets over implementatie en zijn zelf op conceptueel niveau ook weer als concepten te beschouwen.

Op fysiek niveau betekent dat iemand zich met bepaalde techniek of technologie een entiteit voorstelt. Op fysiek niveau spreken we over componenten en technische producten. Bijvoorbeeld het component MS-Windows / Intel-DELL Desktop computer. Dit is een mogelijke fysieke implementatie van een client. Een technisch product is een component waar een leverancier een ‘type-nr’ op heeft geplakt. Componenten zijn in feite generiek. Technische producten zijn specifiek (of instanties van componenten).

Bij het ‘vangen’ van het mental image van iemand is het van belang om de entiteiten (de dingen) waar zijn mental image uit bestaat, toe te kennen aan het conceptuele, logische of fysieke abstractieniveau. Waarom dat belangrijk is? Soms gebruiken mensen woorden of begrippen waar een fysiek implementatie aspect aanzit om iets uit te leggen, terwijl ze helemaal niet zichzelf willen vastleggen op dat implementatie aspect. Soms gebruiken mensen onbewust en onbekwaam begrippen voor entiteiten juist bedoeld als metafoor.

Als iemand zegt dat een MS-CRM-Dynamics met een selfservicewebsite oplossing nodig is om bepaalde problemen op te lossen en iemand anders denkt dat er Front Office gerealiseerd moet worden met Multi Channel Management voor customer intimacy, en een derde persoon denkt dat een klantcontactcentrum nodig is, dan zou de architect er met mental imaging zomaar achter kunnen komen dat ze het precies over hetzelfde hebben.

Door als architect te toetsen en te polsen bij belanghebbenden of bepaalde entiteiten in het mental image concepten, systemen, fenomeen, elementen, componenten of objecten zijn, worden de mental images zuiverder. Dat werkt zelfs zo door dat ogenschijnlijk verschillende mental images eigenlijk hetzelfde zijn. Dit is de visuele variant van het ‘we spreken het anders uit, maar we bedoelen hetzelfde’.

Ik zie graag uw visualisaties van mental images, waarbij u deze werkwijze heeft gevolgd, graag als reactie op dit artikel tegemoet.

Links

Wilt u meer lezen over Dragon1?

Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.