Artikel

Dragon1 Visualisatietips - Hoe maak je een schets?

Deze maand plaats ik op veler verzoek een recept voor het maken van een conceptschets of ontwerpschets. Dit in aanvulling op het artikel over het in beeld brengen van het concept Zaakgericht Werken met behulp van Dragon1.

Wanneer een architect voor een opdrachtgever of belanghebbenden een communicatiegericht visualisatie wil maken van een vraagstuk, oplossingsrichting of impact van de oplossing, dan biedt een conceptschets of ontwerpschets daar een uitkomst voor. Met een conceptschets kan hij zijn eigen gedachten of die van zijn opdrachtgever concretiseren betreffende een mogelijke oplossingsrichting voor een vraagstuk. Met een ontwerpschets kan hij voor zichzelf en aan anderen inzichtelijk maken hoe een theoretische oplossingsrichting praktisch moet worden aangepast en ingepast in de huidige situatie van de organisatie.

De uitzonderingen die gemaakt moeten worden en de impact die de inpassing heeft, moet bijvoorbeeld acceptabel zijn en blijven. Kortom er zijn vele voordelen en redenen waarom een architect een schets zou moeten willen en kunnen maken. In het volgende stappenplan wordt eigenlijk eerst in het hoofd van de architect een mentaal beeld (mental image) van de visualisatie gevormd, waarna het voor de architect eenvoudiger is, wat hij in zijn hoofd ziet, aan het papier toe te vertrouwen. Om te komen tot een ontwerpschets of conceptschets kun je op basis van Dragon1 de volgende stappen zetten:

 1. (optioneel) Kies een bestaande onderneming (of een deel daarvan) uit en deel deze op in elementen en / of componenten. Geef aan welke capabiliteiten en functies deze elementen en componenten nu leveren in termen van kwaliteiten en prestaties en welke strategische intenties, bedrijfsdoelen, missie en visie hiermee gerealiseerd kunnen worden.
 2. Benoem enkele stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming.
 3. Benoem enkele van hun veranderbehoeften (globale eisen en wensen) in relatie tot de functies en capabiliteiten die je in punt 0 hebt genoemd.
 4. Benoem per behoefte 1 functionele kwaliteitseis en 1 functionele prestatie-eis. Schrijf de eisen, en de functies waar eisen aan worden gesteld, los van elkaar op.
 5. Kies een bedrijfskundig, informatiekundig of technologisch concept waarmee invulling is te geven aan een specifieke eis of globale behoefte.
 6. Als je nu met 1 concept verder gaat, ga je een conceptschets maken, als je nu alle concepten bij elkaar neemt en op elkaar afstemt en verder gaat met schetsen, ga je een ontwerpschets maken.
 7. Schrijf de (stipulatieve) definitie van het concept of van alle concepten op.
 8. Schrijf de werking van het concept of van alle concepten op. Let erop dat je de gehandhaafde wijze waarop het concept altijd werkt opschrijft. Het gaat hier om het benoemen van de principewerking van het concept.
 9. Schrijf de elementen en componenten op waar het concept uit bestaat.
 10. Schets nu de benoemde werking van het concept waarin je alle elementen en componenten uit punt 8 laat terug komen. Doe dit door voor elk element en component een schetsmatig/cartoonesk symbool te selecteren dat voor de aanschouwer van de visualisatie herkenbaar is en begrepen wordt.
 11. In punt 9 heb je een theoretische schets gemaakt van een concept. Maak nu een schets van het aangepaste en toegepaste concept in de werkelijkheid van de onderneming (rekeninghoudend met diverse uitzondering en legacy). Plaats eerst de symbolen die de inrichting van de huidige omgeving moeten uitbeelden, plaats daarna de symbolen die de inrichting van de oplossing moeten uitbeelden.
 12. Communiceer nu aan de directie van de onderneming je kandidaat-architectuuroplossing voor een vraagstuk. Neem ze mee aan de hand van je schets in je gedachtegang waarom je denkt dat deze concepten een duurzame en toekomstvaste oplossing vormen waarmee men de wedstrijd kan winnen.
   
Categorie:   
Auteur(s)
afbeelding van markpaauwe
Mark Paauwe
Dragon1 Inc. - CTO

Mark is zeer actief in het enterprise architectuur vakgebied. De kans is groot dat je hem op een evenement tegenkomt en dat het gesprek al gauw over architectuurvisualisaties en architectuurprincipes gaat.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Indien het niet lukt om een reactie te plaatsen, stuur dan uw reactie naar redactie@xr-magazine.nl.
Alle inzendingen dienen correct, professioneel en beschaafd te zijn. IP-adressen worden gelogd, maar niet gepubliceerd. De redactie van XR Magazine behoudt zich het recht voor om anonieme reacties (niet op naam) of zonder geldig e-mailadres, te verwijderen zonder kennisgeving. Ook reacties waarin commerciële uitingen worden gedaan en/of commerciële producten en diensten worden aangeboden worden door de redactie verwijderd of ontdaan van commerciële uitingen zonder kennisgeving.